Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Rookgedrag Rokers (%) Rookgedrag Dagelijkse rokers (%) Alcoholgebruik Drinkt geen alcohol (%) Alcoholgebruik Zware drinker (%) Alcoholgebruik Voldoen aan richtlijn alcoholgebruik (%) Gebruik anticonceptiepil, 15 tot 50 jaar (%)
Totaal personen Waarde Bonaire 2021* 12,7 10,9 44,8 12,3 52,6 23,0
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2021* 7,5 4,9 78,5 3,6 84,3 38,1
Totaal personen Waarde Saba 2021* 14,1 8,6 39,4 6,3 48,8 30,9
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2021* 17,5 14,9 34,3 18,2 40,4 .
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2021* 11,5 7,3 69,4 4,7 75,1 .
Geslacht: mannen Waarde Saba 2021* 18,2 9,2 27,6 5,5 36,6 .
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2021* 7,6 6,6 56,1 5,8 65,7 23,0
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2021* 3,3 2,4 88,1 2,4 93,8 38,1
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2021* 10,1 8,1 51,1 7,1 60,9 30,9
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de leefstijl van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. In 2021 is de enquête uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met het onderwerp voldoen aan de richtlijn alcoholgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over lengte, gewicht en over ondergewicht en overgewicht zullen later worden toegevoegd.
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag
Rokers
% personen in de bevolking met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u wel eens?'
Dagelijkse rokers
% personen in de bevolking met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u elke dag?'
Alcoholgebruik
Drinkt geen alcohol
% personen in de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden geen alcohol heeft geconsumeerd.
Zware drinker
% personen in de bevolking dat zware drinker is. Voor de cijfers van 2013 geldt dat personen als zware drinker worden geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Voor mannen geldt deze norm vanaf 2017 nog steeds. Voor vrouwen is de norm voor zwaar drinken vanaf 2017 gewijzigd: vrouwen worden als zware drinker geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Voor vrouwen zijn de cijfers tussen 2013 en 2017 dus niet vergelijkbaar.
Voldoen aan richtlijn alcoholgebruik
Percentage van de bevolking dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag. Deze richtlijn is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
Gebruik anticonceptiepil, 15 tot 50 jaar
% vrouwen van 15 tot 50 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt.