Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken


Deze tabel beschrijft de leefstijl van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl:
- roken
- alcoholgebruik
- lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
- gebruik van de anticonceptiepil
Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden RookgedragRokers (%) RookgedragDagelijkse rokers (%) AlcoholgebruikZware drinker (%) AlcoholgebruikOvermatige drinker (%) Lengte en gewichtOnder- en overgewichtOndergewicht (%) Lengte en gewichtOnder- en overgewichtNormaal gewicht (%) Onder- en overgewichtMate van overgewichtMatig overgewicht (%) Onder- en overgewichtMate van overgewichtErnstig overgewicht (%) Gebruik anticonceptiepil, 15 tot 50 jaar (%)
Totaal personen Waarde Bonaire 2017/2018* 15,3 11,3 8,8 5,0 1,6 35,0 34,9 28,5 27,0
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 12,1 8,3 11,2 5,9 . . . . 44,1
Totaal personen Waarde Saba 2017/2018* 20,0 13,1 10,6 7,2 2,2 32,4 33,9 31,5 29,4
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2017/2018* 20,9 16,2 11,9 6,2 1,4 36,4 36,3 25,9
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 18,7 13,0 17,0 8,8 . . . . .
Geslacht: mannen Waarde Saba 2017/2018* 26,4 18,3 13,8 8,8 . 28,2 38,2 31,8 .
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2017/2018* 9,3 6,1 5,4 3,8 1,9 33,4 33,3 31,4 27,0
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2017/2018* 5,0 3,3 4,9 2,7 . . . . 44,1
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2017/2018* 13,5 7,9 7,4 5,7 . 37,0 29,1 31,2 29,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens