ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2013


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak SBI 2008 en bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen.
De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2013. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2012. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerk komt voor (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingTotaal breedband (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastBreedband vast totaal (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastADSL, VDSL en SDSL, en dergelijke (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastAndere hoogwaardige vaste verbindingen (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding100 Megabit per seconde of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteAantal bedrijven met website (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatInfo over beveiliging en privacy vd site (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBeschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor vaste bezoeker (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatPersoneelsadvertenties van bedrijf zelf (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van informatie (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van formulieren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenRetourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteSociale premies van medewerkers (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteBTW aangifte (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenDocumenten raadplegen over aanbesteding (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in Nederland (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in ander EU-land (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetMobiel internet verschaft aan werknemers (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesERP-software (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaSociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaBlogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaSites die multimedia delen (bv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaWiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Sociale mediaGebruik voorMarketing producten / bedrijfsimago (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaGebruik voorMeningen klanten, reageren op vragen (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaGebruik voorBetrekken klant bij productontwikkeling (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaGebruik voorSamenwerken met zakenrelaties (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaGebruik voorWerven van personeel (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaGebruik voorKennis uitwisselen binnen het bedrijf (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Sociale mediaFormeel beleid gebruik sociale media (% van bedrijven dat een account op sociale media gebruikt) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenE-factuur (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenElektronisch, maar geen e-factuur (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenIn papieren vorm (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenE-factuur (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenElektronisch, maar geen e-factuur (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenIn papieren vorm (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenElektronische facturen verzonden (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoop via een website (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceProduct ongeschikt (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceLogistieke problemen (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceProblemen met betalingen (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceProblemen met beveiliging (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceJuridische problemen (% van bedrijven) Via een websiteReden geen of minder e-commerceTe hoge kosten (% van bedrijven) Via een websiteNaar afnemerNederlandse consumenten (in % van omzet via website) Via een websiteNaar afnemerBuitenlandse consumenten (in % van omzet via website) Via een websiteNaar afnemerBedrijven (in % van omzet via website) Via een websiteNaar afnemerOverheden (in % van omzet via website) Via een websiteNaar regioKlanten in Nederland (in % van omzet via website) Via een websiteNaar regioKlanten in andere EU-landen (in % van omzet via website) Via een websiteNaar regioKlanten in landen buiten de EU (in % van omzet via website) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoop via EDI (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Via EDINaar regioKlanten in Nederland (in % van omzet via EDI) Via EDINaar regioKlanten in andere EU-landen (in % van omzet via EDI) Via EDINaar regioKlanten in landen buiten de EU (in % van omzet via EDI) E-commerce in 2012Gebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor inkoopInkoopwaarde < 1% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 1% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2012Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 10 of meer werkzame personen 68 61 21 25 64 100 98 96 77 45 68 2 25 32 31 10 84 28 38 66 9 7 28 51 74 83 84 67 81 20 12 3 64 32 36 21 50 46 28 23 7 76 49 37 44 51 35 36 3 11 85 4 18 78 33 70 21 9 12 11 9 7 5 3 18 8 9 8 6 5 3 2 57 27 20 19 19 21 38 3 53 5 90 7 3 6 2 4 4 3 3 2 1 81 17 2 53 24 29 25
C Industrie 10 of meer werkzame personen 55 46 15 16 66 100 98 96 74 45 71 2 30 30 30 8 88 22 31 66 7 7 19 45 78 88 89 66 82 16 10 3 69 51 40 23 41 33 19 23 5 71 38 32 40 41 24 31 4 12 84 2 19 79 39 76 22 8 14 12 9 8 5 3 15 7 8 6 4 3 2 1 63 30 22 19 18 23 23 3 70 5 86 11 3 9 3 7 7 6 5 3 2 76 21 3 57 30 27 22
D-E Energie, water, afvalbeheer 10 of meer werkzame personen 76 73 30 30 69 100 99 97 76 52 76 1 23 31 27 17 91 28 33 69 5 9 32 56 82 92 93 66 72 43 29 9 74 41 33 21 45 42 22 26 12 71 53 32 37 60 42 54 2 8 91 3 14 83 30 64 18 13 6 5 3 2 2 1 18 13 6 5 3 2 1 1 64 24 12 13 13 20 58 3 38 2 96 4 - 1 0 1 0 0 0 0 0 100 - - 54 24 30 28
F Bouwnijverheid 10 of meer werkzame personen 51 47 19 21 53 99 97 94 81 26 62 3 33 34 25 5 82 11 27 53 2 2 17 44 73 84 84 66 80 35 21 2 59 26 25 8 36 31 13 14 3 63 34 30 40 37 24 23 1 5 94 3 13 84 20 68 7 4 3 2 1 1 0 0 7 4 2 2 1 1 0 0 66 35 25 22 20 23 55 - 39 5 99 1 - 1 1 1 0 0 0 0 - 100 - - 47 23 23 21
G Handel 10 of meer werkzame personen 61 51 16 16 61 100 98 96 79 45 64 2 28 32 30 9 81 41 45 67 17 8 30 43 71 80 85 64 86 12 7 3 61 37 38 27 47 43 25 21 5 81 54 37 42 43 29 38 4 11 85 5 19 75 35 72 33 15 19 17 14 12 8 5 28 14 14 12 10 9 6 3 46 30 20 20 20 26 42 3 52 3 89 8 3 10 4 6 6 5 4 2 1 80 19 1 48 23 26 23
H Vervoer en opslag 10 of meer werkzame personen 57 45 13 20 53 100 97 95 77 46 62 3 22 33 34 8 76 26 27 54 13 7 24 45 76 86 87 68 83 18 10 1 58 29 25 13 31 27 16 12 4 67 35 26 41 46 30 32 2 14 84 3 20 77 36 69 25 8 17 15 12 12 10 6 16 7 9 8 6 4 4 2 57 26 21 20 18 21 14 3 79 4 87 11 2 14 3 10 10 8 8 6 4 78 19 3 45 22 22 20
I Horeca 10 of meer werkzame personen 39 34 11 11 32 100 96 94 84 26 54 4 29 39 23 5 82 50 31 71 12 11 31 36 57 67 62 63 77 7 4 0 43 5 10 7 67 67 36 26 4 86 69 43 36 46 35 19 2 10 88 5 19 76 29 67 25 7 18 17 13 11 7 2 24 7 18 16 12 11 7 2 51 30 22 18 19 21 56 10 28 5 88 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 68 1 31 45 18 27 24
J Informatie en communicatie 10 of meer werkzame personen 97 95 54 59 90 100 99 99 67 79 88 1 8 23 38 31 92 32 52 74 11 11 32 79 82 88 90 71 87 31 17 5 84 43 64 44 81 76 59 50 32 86 62 51 58 74 58 43 2 24 74 3 22 74 51 77 24 8 17 16 12 10 5 3 24 8 16 15 11 9 4 3 64 17 13 14 11 11 22 3 67 9 89 7 4 2 1 1 1 1 0 0 0 96 4 - 73 22 51 45
K Financiële dienstverlening 10 of meer werkzame personen 98 98 49 45 87 100 100 100 66 77 81 - 20 28 27 25 90 29 50 65 11 14 38 59 79 85 89 69 76 20 5 3 78 23 52 35 45 40 30 21 13 76 58 48 53 64 49 59 2 11 86 6 18 76 25 66 24 12 12 11 8 7 6 4 21 10 11 10 8 7 5 4 53 14 15 17 23 13 70 1 23 6 95 2 3 6 4 2 2 1 1 0 0 93 7 - 57 29 28 20
L Verhuur en handel van onroerend goed 10 of meer werkzame personen 94 91 39 40 85 100 98 98 73 60 82 2 23 22 40 14 94 22 48 69 4 6 42 66 90 90 91 69 85 17 7 2 83 44 49 22 65 55 49 30 3 79 52 35 41 34 24 46 0 4 96 3 13 84 8 72 3 3 1 1 1 1 1 - 3 3 1 1 1 1 1 - 64 36 32 24 27 20 32 1 64 2 88 10 2 - - - - - - - - - - - 63 39 24 23
M Specialistische zakelijke diensten 10 of meer werkzame personen 92 89 36 43 85 100 99 98 70 58 79 1 19 28 36 17 90 18 39 68 6 5 24 68 84 90 90 72 88 31 21 5 78 32 49 26 67 62 40 30 14 75 44 37 51 61 42 46 2 12 86 3 18 80 35 73 13 6 8 6 5 4 2 2 12 5 7 5 4 3 2 1 68 20 16 17 19 15 27 2 64 7 88 7 5 3 1 2 2 1 1 0 0 79 16 5 65 25 39 34
N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 of meer werkzame personen 71 67 23 28 59 99 97 95 77 38 65 3 22 35 31 9 79 24 37 60 7 7 28 54 70 84 84 76 85 24 15 2 63 22 35 21 51 49 32 23 6 76 47 36 53 67 40 37 2 16 82 2 19 79 33 62 16 8 8 7 6 4 3 2 15 7 8 6 5 4 3 2 55 23 20 19 20 18 30 1 58 11 97 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 93 6 2 43 18 24 20
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 of meer werkzame personen 72 66 13 22 76 100 98 97 83 49 68 2 19 33 34 12 91 26 43 78 4 6 52 66 79 82 74 59 47 17 8 1 63 19 26 11 55 49 33 26 7 71 50 36 39 56 42 42 11 7 82 3 14 82 26 58 11 7 4 4 2 2 2 1 9 5 3 3 2 2 1 1 62 24 18 19 18 16 76 1 13 10 100 - - 2 2 1 1 1 0 0 0 100 - - 59 23 36 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens