ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2013

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Sociale media Type sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Sites die multimedia delen (bv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 43 26 14 4
55 Logiesverstrekking 73 53 36 9
56 Eet- en drinkgelegenheden 65 31 23 2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 77 59 50 34
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 40 24 19 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens naar bedrijfstak SBI 2008. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2013. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2012. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Hyves, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Type sociale media
Bedrijven die de volgende sociale media gebruikten. Bedrijven die deze of andere sociale media uitsluitend hebben gebruikt voor het plaatsen van advertenties vallen hier niet onder.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Hyves en Yammer.
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs van het bedrijf, zoals Twitter.
Sites die multimedia delen (bv. YouTube)
Websites die multimedia (filmpjes, foto's) delen, zoals YouTube, Flickr of Picasa.
Wiki's om kennis te delen
Op wiki gebaseerde middelen om kennis te delen. Een wiki is een website waarop gebruikers zelf de inhoud kunnen aanpassen, en waarop ze zelf inhoud kunnen bijdragen.