ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2013


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens naar bedrijfstak SBI 2008. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2013. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2012. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Sociale mediaType sociale mediaSociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaBlogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaSites die multimedia delen (bv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaWiki's om kennis te delen (% van bedrijven)
47 Detailhandel (niet in auto’s) 43 26 14 4
55 Logiesverstrekking 73 53 36 9
56 Eet- en drinkgelegenheden 65 31 23 2
62-63 IT- en informatiedienstverlening 77 59 50 34
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 40 24 19 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens