Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Branches Perioden Winstmarge: personeel Werkzame personen Koplopers (aantal) Winstmarge: personeel Werkzame personen Achterblijvers (aantal) Winstmarge: personeel Werkzame personen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: personeel Brutosalaris Koplopers (euro) Winstmarge: personeel Brutosalaris Achterblijvers (euro) Winstmarge: personeel Brutosalaris Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: personeel Uitgaven aan opleidingen Koplopers (euro) Winstmarge: personeel Uitgaven aan opleidingen Achterblijvers (euro) Winstmarge: personeel Uitgaven aan opleidingen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Netto omzet Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Netto omzet Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Netto omzet Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Liquide middelen Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Liquide middelen Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Liquide middelen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Balanstotaal Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Balanstotaal Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuur Balanstotaal Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Koplopers (in % van schulden) Winstmarge: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Achterblijvers (in % van schulden) Winstmarge: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Koplopers (%) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Achterblijvers (%) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Koplopers (%) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Achterblijvers (%) Winstmarge: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallen Solvabiliteit Koplopers (%) Winstmarge: kengetallen Solvabiliteit Achterblijvers (%) Winstmarge: kengetallen Solvabiliteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 . . . 33.275 36.020 0,20 305 270 0,61 14.240 10.305 0,47 . . . 3.405 -4.965 0,01 2.570 935 0,09 29.155 9.780 0,11 24 34 0,07 20 -31 0,00 36 -134 0,00 0,58 1,38 0,00 142 59 0,00
28 Machine-industrie 2010 78 51 0,09 32.400 39.170 0,02 295 215 0,28 19.315 13.015 0,35 4.170 -1.410 0,00 4.505 -3.730 0,00 2.680 830 0,06 33.090 18.055 0,34 23 37 0,01 17 -16 0,00 32 -43 0,02 0,49 1,05 0,00 135 67 0,00
46 Groothandel 2009 20 17 0,16 36.945 35.480 0,18 230 155 0,01 7.580 5.400 0,03 1.315 -460 0,00 1.450 -685 0,00 1.055 280 0,00 9.280 5.695 0,04 17 28 0,00 22 -26 0,00 63 -79 0,00 0,53 1,24 0,00 215 85 0,00
46 Groothandel 2010 28 26 0,29 37.625 34.575 0,00 230 170 0,02 13.560 9.940 0,06 2.040 -365 0,00 2.435 -570 0,00 1.605 525 0,00 17.395 9.260 0,03 19 33 0,00 18 -11 0,00 44 -78 0,00 0,51 1,00 0,00 206 84 0,00
47 Detailhandel 2009 44 41 0,74 22.345 22.375 0,98 90 70 0,29 11.875 7.260 0,22 1.180 -470 0,00 1.215 -585 0,00 1.480 360 0,06 5.155 5.785 0,70 26 39 0,00 20 -27 0,00 . . . 0,62 1,27 0,00 129 80 0,00
47 Detailhandel 2010 48 35 0,10 20.940 21.910 0,47 65 40 0,10 15.090 4.790 0,03 1.500 -325 0,00 1.545 -395 0,00 1.700 465 0,06 7.380 6.575 0,82 28 39 0,00 14 -10 0,00 37 -38 0,00 0,60 1,06 0,00 102 66 0,00
49 Vervoer over land 2009 49 43 0,52 30.685 31.205 0,85 110 115 0,92 8.080 5.480 0,28 805 -490 0,00 830 -690 0,00 965 265 0,01 5.215 4.510 0,65 36 49 0,00 13 -13 0,00 26 -81 0,00 0,64 0,99 0,00 147 88 0,01
49 Vervoer over land 2010 51 45 0,53 29.025 30.445 0,38 110 125 0,65 8.865 4.965 0,10 1.915 -385 0,03 1.935 -465 0,02 995 490 0,23 5.285 3.895 0,34 43 50 0,09 8 -14 0,00 . . . 0,68 0,98 0,00 137 98 0,12
62 IT-dienstverlening 2009 29 21 0,15 43.030 39.800 0,20 290 280 0,86 7.105 2.485 0,06 1.690 -440 0,00 1.895 -475 0,00 1.175 215 0,02 12.650 6.430 0,43 9 20 0,00 40 -89 0,00 93 -125 0,00 0,52 1,73 0,00 169 74 0,00
62 IT-dienstverlening 2010 26 29 0,61 39.635 42.435 0,32 305 345 0,56 5.060 3.210 0,37 1.550 -470 0,00 1.535 -550 0,00 970 450 0,19 10.215 3.090 0,21 10 20 0,00 24 -32 0,00 67 -173 0,01 0,63 1,22 0,00 148 81 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, arbeidsproductiviteit en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de winst per euro omzet gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Winstmarge: personeel
Werkzame personen
De personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Brutosalaris
Het loon per werkzame persoon vòòr aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Uitgaven aan opleidingen
De uitgaven aan opleidingen per werkzame persoon.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Winstmarge: bedrijfsstructuur
Netto omzet
De opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband. Door derden doorberekende vrachtkosten zijn inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Bedrijfsresultaat
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Resultaat voor belasting
De gemiddelde som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Liquide middelen
De activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Balanstotaal
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Langlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, uitgedrukt als percentage van de totale schulden. De totale schulden omvatten kortlopende en langlopende schulden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Winstmarge: kengetallen
Rentabiliteit totaal vermogen
De nettowinst gedeeld door het geïnvesteerd totale vermogen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft de winstgevendheid van het totaal vermogen weer; de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage. Hier is de nettowinst vóór belasting gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Rentabiliteit eigen vermogen
De nettowinst gedeeld door het geïnvesteerd eigen vermogen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid van het eigen vermogen weer: de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage. Hier is de nettowinst vóór belasting gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Solvabiliteit
Het vreemd vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Dit is de zogenaamde debt ratio.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen (uitgedrukt in het totale vermogen) te voldoen.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Arbeidsproductiviteit
De netto omzet minus de inkoopwaarde, gedeeld door het aantal werkzame personen uitgedrukt in arbeidsjaren (FTE).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De arbeidsproductiviteit van een onderneming geeft aan hoeveel toegevoegde waarde gecreëerd is per werkzame persoon. Hier is de netto toegevoegde waarde gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.