Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, arbeidsproductiviteit en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de winst per euro omzet gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Branches Perioden Winstmarge: personeelWerkzame personenKoplopers (aantal) Winstmarge: personeelWerkzame personenAchterblijvers (aantal) Winstmarge: personeelWerkzame personenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: personeelBrutosalarisKoplopers (euro) Winstmarge: personeelBrutosalarisAchterblijvers (euro) Winstmarge: personeelBrutosalarisBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: personeelUitgaven aan opleidingenKoplopers (euro) Winstmarge: personeelUitgaven aan opleidingenAchterblijvers (euro) Winstmarge: personeelUitgaven aan opleidingenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurNetto omzetKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurNetto omzetAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurNetto omzetBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurLiquide middelenKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurLiquide middelenAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurLiquide middelenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurBalanstotaalKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurBalanstotaalAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: bedrijfsstructuurBalanstotaalBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenKoplopers (in % van schulden) Winstmarge: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenAchterblijvers (in % van schulden) Winstmarge: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenKoplopers (%) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenAchterblijvers (%) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenKoplopers (%) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenAchterblijvers (%) Winstmarge: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallenSolvabiliteitKoplopers (%) Winstmarge: kengetallenSolvabiliteitAchterblijvers (%) Winstmarge: kengetallenSolvabiliteitBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Winstmarge: kengetallenArbeidsproductiviteitKoplopers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallenArbeidsproductiviteitAchterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallenArbeidsproductiviteitBetrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 . . . 33.275 36.020 0,20 305 270 0,61 14.240 10.305 0,47 . . . 3.405 -4.965 0,01 2.570 935 0,09 29.155 9.780 0,11 24 34 0,07 20 -31 0,00 36 -134 0,00 0,58 1,38 0,00 142 59 0,00
28 Machine-industrie 2010 78 51 0,09 32.400 39.170 0,02 295 215 0,28 19.315 13.015 0,35 4.170 -1.410 0,00 4.505 -3.730 0,00 2.680 830 0,06 33.090 18.055 0,34 23 37 0,01 17 -16 0,00 32 -43 0,02 0,49 1,05 0,00 135 67 0,00
46 Groothandel 2009 20 17 0,16 36.945 35.480 0,18 230 155 0,01 7.580 5.400 0,03 1.315 -460 0,00 1.450 -685 0,00 1.055 280 0,00 9.280 5.695 0,04 17 28 0,00 22 -26 0,00 63 -79 0,00 0,53 1,24 0,00 215 85 0,00
46 Groothandel 2010 28 26 0,29 37.625 34.575 0,00 230 170 0,02 13.560 9.940 0,06 2.040 -365 0,00 2.435 -570 0,00 1.605 525 0,00 17.395 9.260 0,03 19 33 0,00 18 -11 0,00 44 -78 0,00 0,51 1,00 0,00 206 84 0,00
47 Detailhandel 2009 44 41 0,74 22.345 22.375 0,98 90 70 0,29 11.875 7.260 0,22 1.180 -470 0,00 1.215 -585 0,00 1.480 360 0,06 5.155 5.785 0,70 26 39 0,00 20 -27 0,00 . . . 0,62 1,27 0,00 129 80 0,00
47 Detailhandel 2010 48 35 0,10 20.940 21.910 0,47 65 40 0,10 15.090 4.790 0,03 1.500 -325 0,00 1.545 -395 0,00 1.700 465 0,06 7.380 6.575 0,82 28 39 0,00 14 -10 0,00 37 -38 0,00 0,60 1,06 0,00 102 66 0,00
49 Vervoer over land 2009 49 43 0,52 30.685 31.205 0,85 110 115 0,92 8.080 5.480 0,28 805 -490 0,00 830 -690 0,00 965 265 0,01 5.215 4.510 0,65 36 49 0,00 13 -13 0,00 26 -81 0,00 0,64 0,99 0,00 147 88 0,01
49 Vervoer over land 2010 51 45 0,53 29.025 30.445 0,38 110 125 0,65 8.865 4.965 0,10 1.915 -385 0,03 1.935 -465 0,02 995 490 0,23 5.285 3.895 0,34 43 50 0,09 8 -14 0,00 . . . 0,68 0,98 0,00 137 98 0,12
62 IT-dienstverlening 2009 29 21 0,15 43.030 39.800 0,20 290 280 0,86 7.105 2.485 0,06 1.690 -440 0,00 1.895 -475 0,00 1.175 215 0,02 12.650 6.430 0,43 9 20 0,00 40 -89 0,00 93 -125 0,00 0,52 1,73 0,00 169 74 0,00
62 IT-dienstverlening 2010 26 29 0,61 39.635 42.435 0,32 305 345 0,56 5.060 3.210 0,37 1.550 -470 0,00 1.535 -550 0,00 970 450 0,19 10.215 3.090 0,21 10 20 0,00 24 -32 0,00 67 -173 0,01 0,63 1,22 0,00 148 81 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens