Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Bewerk tabel

Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de rentabiliteit van het eigen vermogen gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de winst per euro omzet, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Branches Perioden Rentabiliteit: personeelWerkzame personenKoplopers (aantal) Rentabiliteit: personeelWerkzame personenAchterblijvers (aantal) Rentabiliteit: personeelWerkzame personenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: personeelBrutosalarisKoplopers (euro) Rentabiliteit: personeelBrutosalarisAchterblijvers (euro) Rentabiliteit: personeelBrutosalarisBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: personeelUitgaven aan opleidingenKoplopers (euro) Rentabiliteit: personeelUitgaven aan opleidingenAchterblijvers (euro) Rentabiliteit: personeelUitgaven aan opleidingenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurNetto omzetKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurNetto omzetAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurNetto omzetBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetKoplopers (euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetAchterblijvers (euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenKoplopers (in % van schulden) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenAchterblijvers (in % van schulden) Rentabiliteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenKoplopers (%) Rentabiliteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenAchterblijvers (%) Rentabiliteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallenSolvabiliteitKoplopers (%) Rentabiliteit: kengetallenSolvabiliteitAchterblijvers (%) Rentabiliteit: kengetallenSolvabiliteitBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Rentabiliteit: kengetallenArbeidsproductiviteitKoplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallenArbeidsproductiviteitAchterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallenArbeidsproductiviteitBetrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 70 73 0,89 34.390 36.330 0,42 230 290 0,52 13.760 17.095 0,64 1.720 -1.525 0,00 1.545 -1.950 0,00 0,144 -0,154 0,00 1.345 315 0,02 13.005 20.395 0,53 25 35 0,11 23 -20 0,00 0,63 0,72 0,05 135 80 0,00
28 Machine-industrie 2010 79 75 0,84 33.380 36.365 0,15 260 275 0,91 17.795 19.335 0,83 1.675 340 0,12 1.755 -65 0,03 0,107 -0,038 0,00 1.425 430 0,01 17.415 22.990 0,66 25 32 0,26 23 -16 0,00 0,64 0,69 0,23 105 100 0,76
46 Groothandel 2009 24 23 0,77 37.500 35.050 0,04 215 170 0,07 12.145 9.750 0,10 950 -160 0,00 960 -280 0,00 . . . 620 420 0,06 5.935 8.245 0,24 19 29 0,00 33 -12 0,00 0,65 0,68 0,07 220 100 0,00
46 Groothandel 2010 34 29 0,03 38.750 35.525 0,01 255 185 0,01 21.595 15.690 0,04 1.365 335 0,00 1.495 270 0,00 0,112 -0,159 0,00 1.115 815 0,37 9.815 14.135 0,21 22 31 0,00 26 -10 0,00 0,67 0,67 0,57 180 110 0,00
47 Detailhandel 2009 71 61 0,43 18.485 20.460 0,12 75 70 0,77 31.755 11.395 0,01 1.310 -245 0,00 1.285 -350 0,00 0,082 -0,029 0,00 1.745 435 0,09 7.220 6.030 0,53 25 36 0,00 27 -11 0,00 0,66 0,72 0,04 100 95 0,56
47 Detailhandel 2010 76 48 0,01 17.945 20.810 0,04 40 45 0,64 30.075 9.665 0,01 1.515 -125 0,00 1.505 -210 0,00 0,070 -0,018 0,00 1.720 350 0,09 6.015 4.905 0,50 30 42 0,00 25 -9 0,00 0,71 0,75 0,15 100 70 0,00
49 Vervoer over land 2009 65 65 0,99 30.370 31.640 0,46 90 95 0,77 9.210 6.720 0,28 655 -230 0,00 675 -340 0,00 . . . 540 95 0,03 5.355 5.340 0,99 41 59 0,00 16 -12 0,00 0,72 0,86 0,00 125 100 0,01
49 Vervoer over land 2010 76 72 0,83 30.065 31.130 0,57 125 105 0,57 10.615 8.545 0,45 735 -85 0,00 665 -175 0,00 0,073 -0,038 0,00 575 210 0,16 4.990 5.970 0,54 46 55 0,04 13 -11 0,00 0,75 0,83 0,01 120 105 0,14
62 IT-dienstverlening 2009 29 29 0,94 42.530 38.560 0,12 410 310 0,15 3.935 5.015 0,64 740 -640 0,00 760 -600 0,00 0,222 -0,094 0,00 450 1.290 0,27 1.675 10.670 0,14 8 15 0,00 42 -19 0,00 0,62 0,65 0,45 130 105 0,17
62 IT-dienstverlening 2010 32 27 0,22 41.725 37.485 0,09 355 355 1,00 4.940 7.280 0,53 580 60 0,00 585 -20 0,00 0,171 -0,199 0,00 420 1.260 0,24 3.775 8.705 0,36 10 17 0,00 41 -17 0,00 0,64 0,66 0,56 140 100 0,05
Bron: CBS.
Verklaring van tekens