Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Branches Perioden
28 Machine-industrie 2009
28 Machine-industrie 2010
46 Groothandel 2009
46 Groothandel 2010
47 Detailhandel 2009
47 Detailhandel 2010
49 Vervoer over land 2009
49 Vervoer over land 2010
62 IT-dienstverlening 2009
62 IT-dienstverlening 2010
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de arbeidsproductiviteit gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de winst per euro omzet.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen