Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Branches Perioden Arbeidsproductiviteit: personeel Werkzame personen Koplopers (aantal) Arbeidsproductiviteit: personeel Werkzame personen Achterblijvers (aantal) Arbeidsproductiviteit: personeel Werkzame personen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: personeel Brutosalaris Koplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeel Brutosalaris Achterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeel Brutosalaris Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Koplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Achterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeel Uitgaven aan opleidingen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Koplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Achterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Netto omzet Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Koplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Achterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Bedrijfsresultaat Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Koplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Achterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Resultaat voor belasting Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Koplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Achterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Winst per euro omzet Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Koplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Achterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Liquide middelen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Koplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Achterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Balanstotaal Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Koplopers (in % van schulden) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Achterblijvers (in % van schulden) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur Langlopende schulden Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Koplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Achterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Koplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Achterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen Betrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Solvabiliteit Koplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Solvabiliteit Achterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallen Solvabiliteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 66 43 0,09 39.725 28.990 0,00 310 210 0,18 18.260 9.200 0,12 . . . 1.005 -1.010 0,51 0,143 -0,636 0,01 3.550 335 0,00 41.585 12.780 0,10 20 28 0,11 14 -12 0,00 23 -185 0,15 0,61 1,32 0,00
28 Machine-industrie 2010 89 50 0,01 41.370 33.205 0,01 380 177 0,00 34.535 13.185 0,06 4.065 -1.010 0,00 2.225 -1.225 0,13 . . . 3.385 785 0,02 56.635 17.630 0,05 21 38 0,00 14 -11 0,00 24 -54 0,17 0,55 1,03 0,00
46 Groothandel 2009 24 18 0,00 47.885 26.950 0,00 280 95 0,00 24.455 4.760 0,00 1.645 -295 0,00 1.650 -370 0,00 0,126 -1,781 0,15 2.195 355 0,00 20.170 3.775 0,00 18 25 0,00 17 -17 0,00 54 -37 0,00 0,61 1,14 0,00
46 Groothandel 2010 32 27 0,04 50.820 25.710 0,00 330 100 0,00 40.985 6.395 0,00 2.650 -60 0,00 2.675 -40 0,00 0,138 -0,241 0,00 2.835 540 0,00 31.540 5.865 0,00 20 30 0,00 14 -5 0,00 37 -34 0,01 0,58 0,90 0,00
47 Detailhandel 2009 41 48 0,39 26.080 15.795 0,00 120 35 0,00 17.485 7.550 0,02 905 -15 0,00 865 -10 0,00 0,112 -0,136 0,00 780 455 0,06 8.225 4.590 0,18 25 37 0,00 13 -13 0,00 -1 -271 0,32 0,84 1,04 0,13
47 Detailhandel 2010 56 41 0,08 26.590 14.800 0,00 85 30 0,01 22.935 6.560 0,00 1.380 50 0,00 1.310 50 0,00 0,093 -0,030 0,00 1.105 450 0,01 8.675 2.960 0,02 31 38 0,05 9 -2 0,00 37 10 0,17 0,78 0,97 0,02
49 Vervoer over land 2009 41 74 0,00 40.595 19.730 0,00 135 90 0,26 10.240 3.365 0,00 295 -75 0,03 115 -85 0,42 0,059 -0,223 0,04 730 195 0,02 7.085 2.365 0,00 43 39 0,27 4 -1 0,31 -10 -1 0,63 0,76 0,85 0,17
49 Vervoer over land 2010 58 87 0,05 39.585 20.575 0,00 145 90 0,19 14.935 4.790 0,00 1.375 -5 0,16 1.245 -45 0,18 0,042 -0,310 0,27 800 540 0,49 9.260 3.150 0,00 47 39 0,06 -2 -1 0,75 -63 -124 0,66 0,78 0,84 0,31
62 IT-dienstverlening 2009 45 26 0,03 58.475 27.860 0,00 500 160 0,00 17.340 2.530 0,00 1.885 -105 0,00 2.150 -75 0,00 0,223 -0,446 0,00 2.005 265 0,00 26.450 2.055 0,01 7 19 0,00 27 -65 0,00 62 8 0,12 0,67 1,43 0,00
62 IT-dienstverlening 2010 36 22 0,02 61.985 25.675 0,00 535 160 0,00 12.065 1.850 0,00 1.510 -145 0,00 1.300 -175 0,00 0,193 -0,210 0,00 1.450 200 0,00 19.820 1.875 0,01 10 20 0,00 18 -20 0,00 1 -39 0,41 0,65 1,05 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de arbeidsproductiviteit gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de winst per euro omzet.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsproductiviteit: personeel
Werkzame personen
De personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Brutosalaris
Het loon per werkzame persoon vòòr aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Uitgaven aan opleidingen
De uitgaven aan opleidingen per werkzame persoon.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuur
Netto omzet
De opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband. Door derden doorberekende vrachtkosten zijn inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. Het bedrijfsresultaat is het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Winst per euro omzet
Het resultaat voor belasting gedeeld door de netto omzet.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.

Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Liquide middelen
De activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Balanstotaal
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Langlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, uitgedrukt als percentage van de totale schulden. De totale schulden omvatten kortlopende en langlopende schulden.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Arbeidsproductiviteit: kengetallen
Rentabiliteit totaal vermogen
De nettowinst gedeeld door het geïnvesteerd totale vermogen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft de winstgevendheid van het totaal vermogen weer; de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage. Hier is de nettowinst vóór belasting gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Rentabiliteit eigen vermogen
De nettowinst gedeeld door het geïnvesteerd eigen vermogen.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid van het eigen vermogen weer: de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage. Hier is de nettowinst vóór belasting gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.
Solvabiliteit
Het vreemd vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Dit is de zogenaamde debt ratio.

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen (uitgedrukt in het totale vermogen) te voldoen.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar arbeidsproductiviteit, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.