Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van arbeidsproductiviteit. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de arbeidsproductiviteit gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de winst per euro omzet.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; arbeidsproductiviteit 2009-2010

Branches Perioden Arbeidsproductiviteit: personeelWerkzame personenKoplopers (aantal) Arbeidsproductiviteit: personeelWerkzame personenAchterblijvers (aantal) Arbeidsproductiviteit: personeelWerkzame personenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: personeelBrutosalarisKoplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeelBrutosalarisAchterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeelBrutosalarisBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: personeelUitgaven aan opleidingenKoplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeelUitgaven aan opleidingenAchterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: personeelUitgaven aan opleidingenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurNetto omzetKoplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurNetto omzetAchterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurNetto omzetBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatKoplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatAchterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBedrijfsresultaatBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingKoplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingAchterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurResultaat voor belastingBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetKoplopers (euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetAchterblijvers (euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurWinst per euro omzetBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenKoplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenAchterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLiquide middelenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalKoplopers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalAchterblijvers (1 000 euro) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurBalanstotaalBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenKoplopers (in % van schulden) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenAchterblijvers (in % van schulden) Arbeidsproductiviteit: bedrijfsstructuurLanglopende schuldenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenKoplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenAchterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit totaal vermogenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenKoplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenAchterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenRentabiliteit eigen vermogenBetrouwbaarheidsmarge (significantie) Arbeidsproductiviteit: kengetallenSolvabiliteitKoplopers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenSolvabiliteitAchterblijvers (%) Arbeidsproductiviteit: kengetallenSolvabiliteitBetrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 66 43 0,09 39.725 28.990 0,00 310 210 0,18 18.260 9.200 0,12 . . . 1.005 -1.010 0,51 0,143 -0,636 0,01 3.550 335 0,00 41.585 12.780 0,10 20 28 0,11 14 -12 0,00 23 -185 0,15 0,61 1,32 0,00
28 Machine-industrie 2010 89 50 0,01 41.370 33.205 0,01 380 177 0,00 34.535 13.185 0,06 4.065 -1.010 0,00 2.225 -1.225 0,13 . . . 3.385 785 0,02 56.635 17.630 0,05 21 38 0,00 14 -11 0,00 24 -54 0,17 0,55 1,03 0,00
46 Groothandel 2009 24 18 0,00 47.885 26.950 0,00 280 95 0,00 24.455 4.760 0,00 1.645 -295 0,00 1.650 -370 0,00 0,126 -1,781 0,15 2.195 355 0,00 20.170 3.775 0,00 18 25 0,00 17 -17 0,00 54 -37 0,00 0,61 1,14 0,00
46 Groothandel 2010 32 27 0,04 50.820 25.710 0,00 330 100 0,00 40.985 6.395 0,00 2.650 -60 0,00 2.675 -40 0,00 0,138 -0,241 0,00 2.835 540 0,00 31.540 5.865 0,00 20 30 0,00 14 -5 0,00 37 -34 0,01 0,58 0,90 0,00
47 Detailhandel 2009 41 48 0,39 26.080 15.795 0,00 120 35 0,00 17.485 7.550 0,02 905 -15 0,00 865 -10 0,00 0,112 -0,136 0,00 780 455 0,06 8.225 4.590 0,18 25 37 0,00 13 -13 0,00 -1 -271 0,32 0,84 1,04 0,13
47 Detailhandel 2010 56 41 0,08 26.590 14.800 0,00 85 30 0,01 22.935 6.560 0,00 1.380 50 0,00 1.310 50 0,00 0,093 -0,030 0,00 1.105 450 0,01 8.675 2.960 0,02 31 38 0,05 9 -2 0,00 37 10 0,17 0,78 0,97 0,02
49 Vervoer over land 2009 41 74 0,00 40.595 19.730 0,00 135 90 0,26 10.240 3.365 0,00 295 -75 0,03 115 -85 0,42 0,059 -0,223 0,04 730 195 0,02 7.085 2.365 0,00 43 39 0,27 4 -1 0,31 -10 -1 0,63 0,76 0,85 0,17
49 Vervoer over land 2010 58 87 0,05 39.585 20.575 0,00 145 90 0,19 14.935 4.790 0,00 1.375 -5 0,16 1.245 -45 0,18 0,042 -0,310 0,27 800 540 0,49 9.260 3.150 0,00 47 39 0,06 -2 -1 0,75 -63 -124 0,66 0,78 0,84 0,31
62 IT-dienstverlening 2009 45 26 0,03 58.475 27.860 0,00 500 160 0,00 17.340 2.530 0,00 1.885 -105 0,00 2.150 -75 0,00 0,223 -0,446 0,00 2.005 265 0,00 26.450 2.055 0,01 7 19 0,00 27 -65 0,00 62 8 0,12 0,67 1,43 0,00
62 IT-dienstverlening 2010 36 22 0,02 61.985 25.675 0,00 535 160 0,00 12.065 1.850 0,00 1.510 -145 0,00 1.300 -175 0,00 0,193 -0,210 0,00 1.450 200 0,00 19.820 1.875 0,01 10 20 0,00 18 -20 0,00 1 -39 0,41 0,65 1,05 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens