Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als geheel. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Economische zakenTotaal economische zaken (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Volksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten 2005 8.583 47 382 1.434 300 84 149 3.030 2.456 367 334
Baten 2010 8.894 78 807 1.617 226 51 153 3.904 1.396 254 407
Baten 2012 9.399 111 965 1.678 156 50 171 3.821 1.593 177 679
Baten 2013 9.816 271 1.167 1.627 115 60 220 3.896 1.629 160 672
Baten 2014 10.595 439 1.350 1.772 135 57 229 3.995 1.827 164 627
Lasten 2005 8.583 44 377 1.402 280 85 165 2.989 2.532 389 321
Lasten 2010 8.894 95 788 1.626 225 52 164 3.924 1.376 244 399
Lasten 2012 9.399 126 977 1.780 166 50 169 3.836 1.584 181 531
Lasten 2013 9.816 293 1.167 1.644 136 59 258 3.932 1.624 183 521
Lasten 2014 10.595 447 1.324 1.759 156 58 251 4.029 1.810 181 581
Saldo 2005 0 2 5 32 20 0 -15 42 -76 -22 13
Saldo 2010 0 -17 19 -9 1 -1 -11 -20 20 10 8
Saldo 2012 0 -15 -12 -102 -10 0 2 -16 9 -4 148
Saldo 2013 0 -22 0 -17 -21 0 -38 -36 5 -23 152
Saldo 2014 0 -8 26 13 -21 0 -21 -34 17 -17 46
Bron: CBS.
Verklaring van tekens