Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december 2005-2021

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december 2005-2021

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2017 7.900
A - Activa 2018 8.440
A - Activa 2019 8.131
A - Activa 2020 9.002
A - Activa 2021 8.796
A1 - Vaste activa 2017 3.913
A1 - Vaste activa 2018 4.079
A1 - Vaste activa 2019 4.121
A1 - Vaste activa 2020 4.270
A1 - Vaste activa 2021 3.991
A11 - Immateriële vaste activa 2017 16
A11 - Immateriële vaste activa 2018 19
A11 - Immateriële vaste activa 2019 19
A11 - Immateriële vaste activa 2020 18
A11 - Immateriële vaste activa 2021 29
A12 - Materiële vaste activa 2017 2.445
A12 - Materiële vaste activa 2018 2.480
A12 - Materiële vaste activa 2019 2.488
A12 - Materiële vaste activa 2020 2.643
A12 - Materiële vaste activa 2021 2.398
A121 - Gronden en terreinen 2017 499
A121 - Gronden en terreinen 2018 509
A121 - Gronden en terreinen 2019 511
A121 - Gronden en terreinen 2020 617
A121 - Gronden en terreinen 2021 460
A123 - Bedrijfsgebouwen 2017 822
A123 - Bedrijfsgebouwen 2018 792
A123 - Bedrijfsgebouwen 2019 779
A123 - Bedrijfsgebouwen 2020 800
A123 - Bedrijfsgebouwen 2021 783
A124 - GWW werken 2017 241
A124 - GWW werken 2018 221
A124 - GWW werken 2019 220
A124 - GWW werken 2020 230
A124 - GWW werken 2021 82
A12a - Overige materiële vaste activa 2017 883
A12a - Overige materiële vaste activa 2018 959
A12a - Overige materiële vaste activa 2019 978
A12a - Overige materiële vaste activa 2020 996
A12a - Overige materiële vaste activa 2021 1.073
A13 - Financiële vaste activa 2017 1.453
A13 - Financiële vaste activa 2018 1.580
A13 - Financiële vaste activa 2019 1.614
A13 - Financiële vaste activa 2020 1.609
A13 - Financiële vaste activa 2021 1.564
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2017 240
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2018 241
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2019 232
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2020 233
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2021 274
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2017 922
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2018 1.103
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2019 1.192
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2020 1.107
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2021 1.062
A1331 - Overige langlopende leningen 2017 113
A1331 - Overige langlopende leningen 2018 100
A1331 - Overige langlopende leningen 2019 84
A1331 - Overige langlopende leningen 2020 155
A1331 - Overige langlopende leningen 2021 155
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2017 178
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2018 136
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2019 106
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2020 114
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2021 73
A2 - Vlottende activa 2017 3.986
A2 - Vlottende activa 2018 4.361
A2 - Vlottende activa 2019 4.010
A2 - Vlottende activa 2020 4.732
A2 - Vlottende activa 2021 4.804
A21 - Voorraden 2017 569
A21 - Voorraden 2018 775
A21 - Voorraden 2019 762
A21 - Voorraden 2020 666
A21 - Voorraden 2021 542
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2017 72
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2018
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2019
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2020
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2021
A213 - Onderhanden werk .. 2017 467
A213 - Onderhanden werk .. 2018 748
A213 - Onderhanden werk .. 2019 751
A213 - Onderhanden werk .. 2020 656
A213 - Onderhanden werk .. 2021 530
A21a - Overige voorraden 2017 30
A21a - Overige voorraden 2018 26
A21a - Overige voorraden 2019 11
A21a - Overige voorraden 2020 11
A21a - Overige voorraden 2021 11
A22 - Financiële vlottende activa 2017 3.418
A22 - Financiële vlottende activa 2018 3.586
A22 - Financiële vlottende activa 2019 3.249
A22 - Financiële vlottende activa 2020 4.066
A22 - Financiële vlottende activa 2021 4.263
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2017 2.292
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2018 2.475
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2019 2.287
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2020 3.001
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2021 3.361
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2017 534
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2018 414
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2019 396
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2020 400
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2021 254
A29 - Overlopende activa 2017 592
A29 - Overlopende activa 2018 698
A29 - Overlopende activa 2019 566
A29 - Overlopende activa 2020 665
A29 - Overlopende activa 2021 648
P - Passiva 2017 7.900
P - Passiva 2018 8.440
P - Passiva 2019 8.131
P - Passiva 2020 9.002
P - Passiva 2021 8.796
P1 - Vaste passiva 2017 4.646
P1 - Vaste passiva 2018 5.110
P1 - Vaste passiva 2019 5.069
P1 - Vaste passiva 2020 5.235
P1 - Vaste passiva 2021 4.917
P11 - Eigen vermogen 2017 1.423
P11 - Eigen vermogen 2018 1.476
P11 - Eigen vermogen 2019 1.462
P11 - Eigen vermogen 2020 1.660
P11 - Eigen vermogen 2021 1.521
P111 - Algemene reserve 2017 759
P111 - Algemene reserve 2018 763
P111 - Algemene reserve 2019 780
P111 - Algemene reserve 2020 831
P111 - Algemene reserve 2021 611
P112 - Bestemmingsreserves 2017 527
P112 - Bestemmingsreserves 2018 548
P112 - Bestemmingsreserves 2019 557
P112 - Bestemmingsreserves 2020 614
P112 - Bestemmingsreserves 2021 739
P114 - Saldo van de rekening 2017 137
P114 - Saldo van de rekening 2018 165
P114 - Saldo van de rekening 2019 125
P114 - Saldo van de rekening 2020 214
P114 - Saldo van de rekening 2021 171
P12 - Voorzieningen 2017 359
P12 - Voorzieningen 2018 332
P12 - Voorzieningen 2019 325
P12 - Voorzieningen 2020 338
P12 - Voorzieningen 2021 242
P13 - Vaste schuld 2017 2.864
P13 - Vaste schuld 2018 3.301
P13 - Vaste schuld 2019 3.281
P13 - Vaste schuld 2020 3.237
P13 - Vaste schuld 2021 3.154
P133 - Onderhandse leningen van .. 2017 2.590
P133 - Onderhandse leningen van .. 2018 3.086
P133 - Onderhandse leningen van .. 2019 3.077
P133 - Onderhandse leningen van .. 2020 2.951
P133 - Onderhandse leningen van .. 2021 3.068
P13a - Overige vaste schuld 2017 274
P13a - Overige vaste schuld 2018 215
P13a - Overige vaste schuld 2019 204
P13a - Overige vaste schuld 2020 286
P13a - Overige vaste schuld 2021 86
P2 - Vlottende passiva 2017 3.253
P2 - Vlottende passiva 2018 3.330
P2 - Vlottende passiva 2019 3.062
P2 - Vlottende passiva 2020 3.767
P2 - Vlottende passiva 2021 3.879
P21 - Kortlopende schuld 2017 1.576
P21 - Kortlopende schuld 2018 1.549
P21 - Kortlopende schuld 2019 1.442
P21 - Kortlopende schuld 2020 1.895
P21 - Kortlopende schuld 2021 1.847
P29 - Overlopende passiva 2017 1.677
P29 - Overlopende passiva 2018 1.781
P29 - Overlopende passiva 2019 1.620
P29 - Overlopende passiva 2020 1.873
P29 - Overlopende passiva 2021 2.032
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.