Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2005 7.336
A - Activa 2006 6.478
A - Activa 2007 7.025
A - Activa 2008 7.298
A - Activa 2009 7.370
A - Activa 2010 7.445
A - Activa 2011 6.921
A - Activa 2012 7.351
A - Activa 2013 7.930
A - Activa 2014 7.916
A - Activa 2015 7.050
A - Activa 2016 7.026
A - Activa 2017 7.900
A - Activa 2018 8.440
A - Activa 2019* 8.131
A1 - Vaste activa 2005 2.940
A1 - Vaste activa 2006 2.887
A1 - Vaste activa 2007 2.876
A1 - Vaste activa 2008 2.790
A1 - Vaste activa 2009 2.817
A1 - Vaste activa 2010 2.918
A1 - Vaste activa 2011 2.636
A1 - Vaste activa 2012 2.729
A1 - Vaste activa 2013 3.114
A1 - Vaste activa 2014 3.324
A1 - Vaste activa 2015 3.168
A1 - Vaste activa 2016 3.045
A1 - Vaste activa 2017 3.913
A1 - Vaste activa 2018 4.079
A1 - Vaste activa 2019* 4.121
A11 - Immateriële vaste activa 2005 25
A11 - Immateriële vaste activa 2006 27
A11 - Immateriële vaste activa 2007 22
A11 - Immateriële vaste activa 2008 24
A11 - Immateriële vaste activa 2009 30
A11 - Immateriële vaste activa 2010 31
A11 - Immateriële vaste activa 2011 18
A11 - Immateriële vaste activa 2012 18
A11 - Immateriële vaste activa 2013 21
A11 - Immateriële vaste activa 2014 19
A11 - Immateriële vaste activa 2015 16
A11 - Immateriële vaste activa 2016 16
A11 - Immateriële vaste activa 2017 16
A11 - Immateriële vaste activa 2018 19
A11 - Immateriële vaste activa 2019* 19
A12 - Materiële vaste activa 2005 1.580
A12 - Materiële vaste activa 2006 1.666
A12 - Materiële vaste activa 2007 1.754
A12 - Materiële vaste activa 2008 1.703
A12 - Materiële vaste activa 2009 1.699
A12 - Materiële vaste activa 2010 1.903
A12 - Materiële vaste activa 2011 1.607
A12 - Materiële vaste activa 2012 1.870
A12 - Materiële vaste activa 2013 2.379
A12 - Materiële vaste activa 2014 2.460
A12 - Materiële vaste activa 2015 2.432
A12 - Materiële vaste activa 2016 2.427
A12 - Materiële vaste activa 2017 2.445
A12 - Materiële vaste activa 2018 2.480
A12 - Materiële vaste activa 2019* 2.488
A121 - Gronden en terreinen 2005 391
A121 - Gronden en terreinen 2006 428
A121 - Gronden en terreinen 2007 499
A121 - Gronden en terreinen 2008 452
A121 - Gronden en terreinen 2009 482
A121 - Gronden en terreinen 2010 519
A121 - Gronden en terreinen 2011 344
A121 - Gronden en terreinen 2012 435
A121 - Gronden en terreinen 2013 502
A121 - Gronden en terreinen 2014 487
A121 - Gronden en terreinen 2015 500
A121 - Gronden en terreinen 2016 486
A121 - Gronden en terreinen 2017 499
A121 - Gronden en terreinen 2018 509
A121 - Gronden en terreinen 2019* 511
A123 - Bedrijfsgebouwen 2005 544
A123 - Bedrijfsgebouwen 2006 553
A123 - Bedrijfsgebouwen 2007 544
A123 - Bedrijfsgebouwen 2008 561
A123 - Bedrijfsgebouwen 2009 551
A123 - Bedrijfsgebouwen 2010 572
A123 - Bedrijfsgebouwen 2011 566
A123 - Bedrijfsgebouwen 2012 571
A123 - Bedrijfsgebouwen 2013 792
A123 - Bedrijfsgebouwen 2014 864
A123 - Bedrijfsgebouwen 2015 873
A123 - Bedrijfsgebouwen 2016 864
A123 - Bedrijfsgebouwen 2017 822
A123 - Bedrijfsgebouwen 2018 792
A123 - Bedrijfsgebouwen 2019* 779
A124 - GWW werken 2005 273
A124 - GWW werken 2006 293
A124 - GWW werken 2007 315
A124 - GWW werken 2008 250
A124 - GWW werken 2009 216
A124 - GWW werken 2010 319
A124 - GWW werken 2011 173
A124 - GWW werken 2012 300
A124 - GWW werken 2013 250
A124 - GWW werken 2014 237
A124 - GWW werken 2015 242
A124 - GWW werken 2016 236
A124 - GWW werken 2017 241
A124 - GWW werken 2018 221
A124 - GWW werken 2019* 220
A12a - Overige materiële vaste activa 2005 372
A12a - Overige materiële vaste activa 2006 393
A12a - Overige materiële vaste activa 2007 395
A12a - Overige materiële vaste activa 2008 440
A12a - Overige materiële vaste activa 2009 451
A12a - Overige materiële vaste activa 2010 493
A12a - Overige materiële vaste activa 2011 524
A12a - Overige materiële vaste activa 2012 564
A12a - Overige materiële vaste activa 2013 836
A12a - Overige materiële vaste activa 2014 872
A12a - Overige materiële vaste activa 2015 817
A12a - Overige materiële vaste activa 2016 840
A12a - Overige materiële vaste activa 2017 883
A12a - Overige materiële vaste activa 2018 959
A12a - Overige materiële vaste activa 2019* 978
A13 - Financiële vaste activa 2005 1.336
A13 - Financiële vaste activa 2006 1.194
A13 - Financiële vaste activa 2007 1.100
A13 - Financiële vaste activa 2008 1.063
A13 - Financiële vaste activa 2009 1.088
A13 - Financiële vaste activa 2010 984
A13 - Financiële vaste activa 2011 1.012
A13 - Financiële vaste activa 2012 841
A13 - Financiële vaste activa 2013 714
A13 - Financiële vaste activa 2014 845
A13 - Financiële vaste activa 2015 720
A13 - Financiële vaste activa 2016 602
A13 - Financiële vaste activa 2017 1.453
A13 - Financiële vaste activa 2018 1.580
A13 - Financiële vaste activa 2019* 1.614
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2005 243
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2006 221
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2007 214
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2008 208
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2009 213
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2010 215
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2011 274
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2012 278
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2013 250
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2014 235
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2015 236
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2016 245
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2017 240
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2018 241
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2019* 232
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2005 64
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2006 311
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2007 76
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2008 117
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2009 59
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2010 45
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2011 45
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2012 37
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2013 43
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2014 45
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2015 38
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2016 27
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2017 922
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2018 1.103
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2019* 1.192
A1331 - Overige langlopende leningen 2005 115
A1331 - Overige langlopende leningen 2006 112
A1331 - Overige langlopende leningen 2007 108
A1331 - Overige langlopende leningen 2008 96
A1331 - Overige langlopende leningen 2009 175
A1331 - Overige langlopende leningen 2010 94
A1331 - Overige langlopende leningen 2011 71
A1331 - Overige langlopende leningen 2012 71
A1331 - Overige langlopende leningen 2013 69
A1331 - Overige langlopende leningen 2014 162
A1331 - Overige langlopende leningen 2015 157
A1331 - Overige langlopende leningen 2016 134
A1331 - Overige langlopende leningen 2017 113
A1331 - Overige langlopende leningen 2018 100
A1331 - Overige langlopende leningen 2019* 84
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2005 914
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2006 551
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2007 703
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2008 642
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2009 641
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2010 630
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2011 621
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2012 455
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2013 352
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2014 403
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2015 289
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2016 197
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2017 178
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2018 136
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2019* 106
A2 - Vlottende activa 2005 4.395
A2 - Vlottende activa 2006 3.591
A2 - Vlottende activa 2007 4.149
A2 - Vlottende activa 2008 4.508
A2 - Vlottende activa 2009 4.552
A2 - Vlottende activa 2010 4.527
A2 - Vlottende activa 2011 4.285
A2 - Vlottende activa 2012 4.622
A2 - Vlottende activa 2013 4.816
A2 - Vlottende activa 2014 4.592
A2 - Vlottende activa 2015 3.882
A2 - Vlottende activa 2016 3.981
A2 - Vlottende activa 2017 3.986
A2 - Vlottende activa 2018 4.361
A2 - Vlottende activa 2019* 4.010
A21 - Voorraden 2005 408
A21 - Voorraden 2006 392
A21 - Voorraden 2007 433
A21 - Voorraden 2008 456
A21 - Voorraden 2009 533
A21 - Voorraden 2010 679
A21 - Voorraden 2011 553
A21 - Voorraden 2012 570
A21 - Voorraden 2013 551
A21 - Voorraden 2014 609
A21 - Voorraden 2015 551
A21 - Voorraden 2016 559
A21 - Voorraden 2017 569
A21 - Voorraden 2018 775
A21 - Voorraden 2019* 762
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2005 37
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2006 39
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2007 39
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2008 60
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2009 115
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2010 124
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2011 114
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2012 90
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2013 76
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2014 90
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2015 107
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2016 108
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2017 72
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2018
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2019*
A213 - Onderhanden werk .. 2005 335
A213 - Onderhanden werk .. 2006 318
A213 - Onderhanden werk .. 2007 357
A213 - Onderhanden werk .. 2008 362
A213 - Onderhanden werk .. 2009 390
A213 - Onderhanden werk .. 2010 529
A213 - Onderhanden werk .. 2011 413
A213 - Onderhanden werk .. 2012 454
A213 - Onderhanden werk .. 2013 458
A213 - Onderhanden werk .. 2014 498
A213 - Onderhanden werk .. 2015 418
A213 - Onderhanden werk .. 2016 430
A213 - Onderhanden werk .. 2017 467
A213 - Onderhanden werk .. 2018 748
A213 - Onderhanden werk .. 2019* 751
A21a - Overige voorraden 2005 35
A21a - Overige voorraden 2006 34
A21a - Overige voorraden 2007 37
A21a - Overige voorraden 2008 34
A21a - Overige voorraden 2009 28
A21a - Overige voorraden 2010 26
A21a - Overige voorraden 2011 26
A21a - Overige voorraden 2012 26
A21a - Overige voorraden 2013 18
A21a - Overige voorraden 2014 21
A21a - Overige voorraden 2015 26
A21a - Overige voorraden 2016 21
A21a - Overige voorraden 2017 30
A21a - Overige voorraden 2018 26
A21a - Overige voorraden 2019* 11
A22 - Financiële vlottende activa 2005 3.988
A22 - Financiële vlottende activa 2006 3.199
A22 - Financiële vlottende activa 2007 3.716
A22 - Financiële vlottende activa 2008 4.051
A22 - Financiële vlottende activa 2009 4.019
A22 - Financiële vlottende activa 2010 3.848
A22 - Financiële vlottende activa 2011 3.732
A22 - Financiële vlottende activa 2012 4.052
A22 - Financiële vlottende activa 2013 4.265
A22 - Financiële vlottende activa 2014 3.983
A22 - Financiële vlottende activa 2015 3.331
A22 - Financiële vlottende activa 2016 3.422
A22 - Financiële vlottende activa 2017 3.418
A22 - Financiële vlottende activa 2018 3.586
A22 - Financiële vlottende activa 2019* 3.249
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2005 1.663
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2006 1.583
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2007 1.900
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2008 1.944
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2009 1.870
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2010 1.677
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2011 1.605
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2012 1.786
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2013 1.755
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2014 2.167
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2015 2.265
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2016 2.454
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2017 2.292
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2018 2.475
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2019* 2.281
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2005 1.595
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2006 1.289
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2007 1.502
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2008 1.835
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2009 1.903
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2010 1.930
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2011 1.894
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2012 2.029
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2013 2.174
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2014 1.522
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2015 626
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2016 575
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2017 534
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2018 414
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2019* 402
A29 - Overlopende activa 2005 730
A29 - Overlopende activa 2006 328
A29 - Overlopende activa 2007 315
A29 - Overlopende activa 2008 272
A29 - Overlopende activa 2009 246
A29 - Overlopende activa 2010 242
A29 - Overlopende activa 2011 233
A29 - Overlopende activa 2012 238
A29 - Overlopende activa 2013 335
A29 - Overlopende activa 2014 294
A29 - Overlopende activa 2015 440
A29 - Overlopende activa 2016 393
A29 - Overlopende activa 2017 592
A29 - Overlopende activa 2018 698
A29 - Overlopende activa 2019* 566
P - Passiva 2005 7.336
P - Passiva 2006 6.481
P - Passiva 2007 7.025
P - Passiva 2008 7.299
P - Passiva 2009 7.370
P - Passiva 2010 7.445
P - Passiva 2011 6.921
P - Passiva 2012 7.351
P - Passiva 2013 7.930
P - Passiva 2014 7.916
P - Passiva 2015 7.050
P - Passiva 2016 7.026
P - Passiva 2017 7.900
P - Passiva 2018 8.440
P - Passiva 2019* 8.131
P1 - Vaste passiva 2005 5.055
P1 - Vaste passiva 2006 4.526
P1 - Vaste passiva 2007 4.915
P1 - Vaste passiva 2008 3.274
P1 - Vaste passiva 2009 3.151
P1 - Vaste passiva 2010 3.103
P1 - Vaste passiva 2011 2.971
P1 - Vaste passiva 2012 3.130
P1 - Vaste passiva 2013 3.605
P1 - Vaste passiva 2014 3.870
P1 - Vaste passiva 2015 3.569
P1 - Vaste passiva 2016 3.580
P1 - Vaste passiva 2017 4.646
P1 - Vaste passiva 2018 5.110
P1 - Vaste passiva 2019* 5.069
P11 - Eigen vermogen 2005 1.556
P11 - Eigen vermogen 2006 1.314
P11 - Eigen vermogen 2007 1.424
P11 - Eigen vermogen 2008 1.381
P11 - Eigen vermogen 2009 1.400
P11 - Eigen vermogen 2010 1.314
P11 - Eigen vermogen 2011 1.265
P11 - Eigen vermogen 2012 1.286
P11 - Eigen vermogen 2013 1.382
P11 - Eigen vermogen 2014 1.394
P11 - Eigen vermogen 2015 1.342
P11 - Eigen vermogen 2016 1.360
P11 - Eigen vermogen 2017 1.423
P11 - Eigen vermogen 2018 1.476
P11 - Eigen vermogen 2019* 1.462
P111 - Algemene reserve 2005 741
P111 - Algemene reserve 2006 533
P111 - Algemene reserve 2007 556
P111 - Algemene reserve 2008 583
P111 - Algemene reserve 2009 602
P111 - Algemene reserve 2010 587
P111 - Algemene reserve 2011 581
P111 - Algemene reserve 2012 684
P111 - Algemene reserve 2013 769
P111 - Algemene reserve 2014 737
P111 - Algemene reserve 2015 722
P111 - Algemene reserve 2016 729
P111 - Algemene reserve 2017 759
P111 - Algemene reserve 2018 763
P111 - Algemene reserve 2019* 780
P112 - Bestemmingsreserves 2005 699
P112 - Bestemmingsreserves 2006 680
P112 - Bestemmingsreserves 2007 717
P112 - Bestemmingsreserves 2008 680
P112 - Bestemmingsreserves 2009 729
P112 - Bestemmingsreserves 2010 681
P112 - Bestemmingsreserves 2011 715
P112 - Bestemmingsreserves 2012 649
P112 - Bestemmingsreserves 2013 549
P112 - Bestemmingsreserves 2014 559
P112 - Bestemmingsreserves 2015 477
P112 - Bestemmingsreserves 2016 487
P112 - Bestemmingsreserves 2017 527
P112 - Bestemmingsreserves 2018 548
P112 - Bestemmingsreserves 2019* 557
P114 - Saldo van de rekening 2005 116
P114 - Saldo van de rekening 2006 101
P114 - Saldo van de rekening 2007 151
P114 - Saldo van de rekening 2008 118
P114 - Saldo van de rekening 2009 70
P114 - Saldo van de rekening 2010 46
P114 - Saldo van de rekening 2011 -31
P114 - Saldo van de rekening 2012 -47
P114 - Saldo van de rekening 2013 65
P114 - Saldo van de rekening 2014 98
P114 - Saldo van de rekening 2015 143
P114 - Saldo van de rekening 2016 145
P114 - Saldo van de rekening 2017 137
P114 - Saldo van de rekening 2018 165
P114 - Saldo van de rekening 2019* 125
P12 - Voorzieningen 2005 2.180
P12 - Voorzieningen 2006 1.892
P12 - Voorzieningen 2007 2.192
P12 - Voorzieningen 2008 557
P12 - Voorzieningen 2009 451
P12 - Voorzieningen 2010 408
P12 - Voorzieningen 2011 391
P12 - Voorzieningen 2012 394
P12 - Voorzieningen 2013 530
P12 - Voorzieningen 2014 427
P12 - Voorzieningen 2015 352
P12 - Voorzieningen 2016 357
P12 - Voorzieningen 2017 359
P12 - Voorzieningen 2018 332
P12 - Voorzieningen 2019* 325
P13 - Vaste schuld 2005 1.318
P13 - Vaste schuld 2006 1.320
P13 - Vaste schuld 2007 1.300
P13 - Vaste schuld 2008 1.335
P13 - Vaste schuld 2009 1.300
P13 - Vaste schuld 2010 1.381
P13 - Vaste schuld 2011 1.316
P13 - Vaste schuld 2012 1.450
P13 - Vaste schuld 2013 1.692
P13 - Vaste schuld 2014 2.049
P13 - Vaste schuld 2015 1.875
P13 - Vaste schuld 2016 1.863
P13 - Vaste schuld 2017 2.864
P13 - Vaste schuld 2018 3.301
P13 - Vaste schuld 2019* 3.281
P133 - Onderhandse leningen van .. 2005 1.060
P133 - Onderhandse leningen van .. 2006 1.057
P133 - Onderhandse leningen van .. 2007 1.065
P133 - Onderhandse leningen van .. 2008 1.112
P133 - Onderhandse leningen van .. 2009 1.088
P133 - Onderhandse leningen van .. 2010 1.166
P133 - Onderhandse leningen van .. 2011 1.133
P133 - Onderhandse leningen van .. 2012 1.297
P133 - Onderhandse leningen van .. 2013 1.580
P133 - Onderhandse leningen van .. 2014 1.725
P133 - Onderhandse leningen van .. 2015 1.692
P133 - Onderhandse leningen van .. 2016 1.702
P133 - Onderhandse leningen van .. 2017 2.590
P133 - Onderhandse leningen van .. 2018 3.086
P133 - Onderhandse leningen van .. 2019* 3.035
P13a - Overige vaste schuld 2005 258
P13a - Overige vaste schuld 2006 263
P13a - Overige vaste schuld 2007 235
P13a - Overige vaste schuld 2008 223
P13a - Overige vaste schuld 2009 212
P13a - Overige vaste schuld 2010 214
P13a - Overige vaste schuld 2011 183
P13a - Overige vaste schuld 2012 153
P13a - Overige vaste schuld 2013 113
P13a - Overige vaste schuld 2014 325
P13a - Overige vaste schuld 2015 183
P13a - Overige vaste schuld 2016 161
P13a - Overige vaste schuld 2017 274
P13a - Overige vaste schuld 2018 215
P13a - Overige vaste schuld 2019* 246
P2 - Vlottende passiva 2005 2.282
P2 - Vlottende passiva 2006 1.955
P2 - Vlottende passiva 2007 2.110
P2 - Vlottende passiva 2008 4.025
P2 - Vlottende passiva 2009 4.219
P2 - Vlottende passiva 2010 4.342
P2 - Vlottende passiva 2011 3.949
P2 - Vlottende passiva 2012 4.222
P2 - Vlottende passiva 2013 4.325
P2 - Vlottende passiva 2014 4.045
P2 - Vlottende passiva 2015 3.481
P2 - Vlottende passiva 2016 3.446
P2 - Vlottende passiva 2017 3.253
P2 - Vlottende passiva 2018 3.330
P2 - Vlottende passiva 2019* 3.062
P21 - Kortlopende schuld 2005 1.208
P21 - Kortlopende schuld 2006 1.018
P21 - Kortlopende schuld 2007 1.126
P21 - Kortlopende schuld 2008 1.343
P21 - Kortlopende schuld 2009 1.444
P21 - Kortlopende schuld 2010 1.697
P21 - Kortlopende schuld 2011 1.539
P21 - Kortlopende schuld 2012 2.201
P21 - Kortlopende schuld 2013 2.016
P21 - Kortlopende schuld 2014 1.854
P21 - Kortlopende schuld 2015 1.571
P21 - Kortlopende schuld 2016 1.532
P21 - Kortlopende schuld 2017 1.576
P21 - Kortlopende schuld 2018 1.549
P21 - Kortlopende schuld 2019* 1.442
P29 - Overlopende passiva 2005 1.073
P29 - Overlopende passiva 2006 936
P29 - Overlopende passiva 2007 984
P29 - Overlopende passiva 2008 2.683
P29 - Overlopende passiva 2009 2.775
P29 - Overlopende passiva 2010 2.645
P29 - Overlopende passiva 2011 2.410
P29 - Overlopende passiva 2012 2.021
P29 - Overlopende passiva 2013 2.309
P29 - Overlopende passiva 2014 2.191
P29 - Overlopende passiva 2015 1.910
P29 - Overlopende passiva 2016 1.913
P29 - Overlopende passiva 2017 1.677
P29 - Overlopende passiva 2018 1.781
P29 - Overlopende passiva 2019* 1.620
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.

Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.