Milieusector; arbeidsvolume en toegevoegde waarde, activiteiten, 1995-2011

Milieusector; arbeidsvolume en toegevoegde waarde, activiteiten, 1995-2011

Milieuactiviteiten Milieudomein Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010* 112,3 31.916 13.876
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2011* 112,7 34.036 14.328
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2010* 3,1 1.273 472
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2011* 3,2 1.264 430
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2010* 15,9 4.586 1.580
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2011* 16,3 4.985 1.563
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2010* 6,0 3.701 3.246
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2011* 6,2 4.015 3.505
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010* 1,7 147 86
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2011* 1,6 141 85
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010* 5,1 1.412 536
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2011* 4,9 1.437 528
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2010* 6,2 768 355
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2011* 6,2 824 376
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2010* 8,0 1.340 707
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2011* 8,2 1.335 700
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2010* 27,6 9.326 3.392
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2011* 26,9 9.408 3.325
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2010* 2,4 197 113
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2011* 2,5 207 119
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2010* 9,5 2.363 647
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2011* 9,3 2.317 647
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010* 0,5 50 38
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2011* 0,5 52 39
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010* 6,4 1.413 586
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2011* 6,2 1.379 583
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2010* 2,6 1.324 756
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2011* 2,8 1.820 843
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2010* 5,4 1.298 413
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2011* 5,4 1.504 436
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2010* 5,0 229 72
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2011* 5,2 286 86
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2010* 2,9 1.256 245
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2011* 3,3 1.784 411
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2010* 4,0 1.235 631
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2011* 3,9 1.277 652
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens voor de milieusector. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod.
Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009).

In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, activiteiten. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.