Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Totaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Westerse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal)
1011, Amsterdam 9.320 3.520 2.325 1.195 6.210 4.120 1.250 845 1,50
1012, Amsterdam 8.090 3.525 2.275 1.250 5.845 4.290 1.125 425 1,35
1013, Amsterdam 21.570 9.390 4.290 5.095 13.220 8.265 2.500 2.460 1,61
1014, Amsterdam 250 145 80 60 160 120 25 10 1,35
1015, Amsterdam 14.670 5.140 3.530 1.610 9.860 6.615 1.900 1.350 1,49
1016, Amsterdam 10.845 4.035 2.785 1.250 7.270 4.875 1.540 855 1,47
1017, Amsterdam 12.610 4.675 3.365 1.310 8.195 5.290 1.855 1.050 1,53
1018, Amsterdam 20.795 8.590 4.245 4.345 12.505 7.825 2.425 2.260 1,60
1019, Amsterdam 18.030 6.830 2.990 3.835 8.840 3.780 2.110 2.945 2,04
1021, Amsterdam 6.870 4.165 770 3.390 3.665 2.035 605 1.025 1,87
1022, Amsterdam 1.950 910 255 655 940 420 190 325 2,08
1023, Amsterdam 4.505 950 500 455 2.285 960 630 690 1,97
1024, Amsterdam 12.540 8.405 1.115 7.295 5.540 2.345 1.015 2.185 2,24
1025, Amsterdam 14.870 7.120 1.665 5.455 7.500 3.660 1.690 2.155 1,96
1026, Amsterdam 500 55 45 10 205 55 70 85 2,42
1027, Amsterdam 440 40 20 20 210 80 75 50 2,12
1028, Amsterdam 570 60 45 15 230 65 65 105 2,45
1031, Amsterdam 5.285 3.040 585 2.455 2.795 1.485 555 755 1,87
1032, Amsterdam 4.845 1.905 500 1.405 2.530 1.210 555 765 1,91
1033, Amsterdam 11.260 3.440 1.065 2.375 5.910 2.845 1.350 1.715 1,89
1034, Amsterdam 13.555 7.930 1.290 6.640 5.980 2.485 1.250 2.255 2,24
1035, Amsterdam 9.880 3.510 980 2.530 4.320 1.450 1.110 1.755 2,29
1036, Amsterdam 1.205 660 85 575 400 85 50 270 2,98
1037, Amsterdam 140 20 15 10 70 15 25 25 2,14
1041, Amsterdam 30 10 5 0 20 10 10 0 1,63
1042, Amsterdam 30 10 10 5 20 15 0 5 1,30
1043, Amsterdam 45 35 20 15 45 35 5 0 1,14
1044, Amsterdam 0 0 0 0 0 5 0 0 1,00
1045, Amsterdam 185 125 120 5 160 145 0 15 1,16
1046, Amsterdam 35 20 15 5 25 15 10 0 1,37
1047, Amsterdam 35 10 10 5 20 15 5 5 1,75
1051, Amsterdam 12.850 5.535 2.270 3.255 7.640 4.570 1.410 1.660 1,68
1052, Amsterdam 12.230 5.150 2.405 2.745 7.365 4.655 1.470 1.245 1,58
1053, Amsterdam 15.430 6.710 2.985 3.725 10.125 6.735 1.835 1.555 1,52
1054, Amsterdam 16.855 5.910 3.810 2.100 10.340 6.385 2.155 1.805 1,61
1055, Amsterdam 19.870 11.660 2.630 9.035 11.155 6.365 2.200 2.585 1,78
1056, Amsterdam 18.945 9.590 2.985 6.605 10.720 6.325 2.260 2.135 1,69
1057, Amsterdam 17.160 9.120 2.680 6.440 9.965 5.850 1.960 2.155 1,71
1058, Amsterdam 14.855 5.420 2.770 2.655 8.945 5.175 2.105 1.670 1,66
1059, Amsterdam 6.245 2.535 1.145 1.385 3.775 2.245 810 720 1,63
1060, Amsterdam 10.290 5.565 1.230 4.330 3.915 1.045 850 2.025 2,63
1061, Amsterdam 11.985 9.650 935 8.715 5.270 2.415 945 1.910 2,27
1062, Amsterdam 8.280 5.385 1.250 4.140 4.170 2.145 960 1.060 1,97
1063, Amsterdam 12.520 9.180 1.345 7.830 5.985 2.860 1.120 2.010 2,09
1064, Amsterdam 15.800 10.650 1.665 8.980 7.675 3.780 1.475 2.420 2,05
1065, Amsterdam 10.845 6.815 1.450 5.365 5.345 2.650 1.105 1.590 1,99
1066, Amsterdam 17.745 8.245 2.505 5.735 8.055 3.175 1.830 3.050 2,19
1067, Amsterdam 17.565 11.815 1.930 9.890 7.740 3.170 1.660 2.910 2,24
1068, Amsterdam 15.715 9.045 1.900 7.150 8.405 4.465 1.880 2.065 1,86
1069, Amsterdam 23.920 15.815 2.730 13.085 10.990 4.835 2.340 3.815 2,14
1071, Amsterdam 12.740 4.380 3.345 1.040 7.045 3.865 1.645 1.540 1,80
1072, Amsterdam 13.390 5.415 2.760 2.660 8.970 6.085 1.720 1.160 1,48
1073, Amsterdam 13.160 5.750 2.595 3.155 8.515 5.505 1.615 1.395 1,54
1074, Amsterdam 8.090 3.510 1.435 2.075 5.040 3.200 930 905 1,59
1075, Amsterdam 10.405 4.055 2.495 1.560 5.885 3.310 1.215 1.365 1,77
1076, Amsterdam 10.425 4.065 1.905 2.165 6.150 3.495 1.270 1.380 1,69
1077, Amsterdam 9.620 3.495 2.585 905 4.800 2.270 1.145 1.390 2,00
1078, Amsterdam 14.600 4.795 2.915 1.880 8.415 4.625 1.900 1.890 1,73
1079, Amsterdam 13.880 4.810 2.375 2.435 8.835 5.555 1.785 1.495 1,56
1081, Amsterdam 4.840 1.755 1.080 675 2.840 1.660 655 520 1,69
1082, Amsterdam 9.395 4.415 2.325 2.090 5.590 3.245 1.290 1.055 1,67
1083, Amsterdam 6.075 2.570 1.365 1.210 3.430 2.005 815 615 1,63
1086, Amsterdam 3.980 1.845 455 1.390 1.480 430 250 800 2,65
1087, Amsterdam 16.170 8.175 2.130 6.045 6.420 2.135 1.110 3.170 2,52
1091, Amsterdam 15.140 7.730 2.400 5.325 8.895 5.340 1.725 1.825 1,69
1092, Amsterdam 8.720 4.825 1.350 3.475 4.785 2.685 950 1.145 1,81
1093, Amsterdam 8.260 4.610 1.120 3.490 4.845 2.990 830 1.025 1,68
1094, Amsterdam 12.685 8.190 1.870 6.320 7.190 4.190 1.440 1.565 1,76
1095, Amsterdam 10.910 7.035 1.275 5.765 5.880 3.380 1.005 1.500 1,83
1096, Amsterdam 2.170 820 395 430 1.555 1.225 225 100 1,29
1097, Amsterdam 12.660 4.905 1.730 3.175 7.545 4.535 1.480 1.525 1,66
1098, Amsterdam 14.165 4.270 2.540 1.725 7.185 3.455 1.530 2.205 1,97
1101, Amsterdam 70 60 25 35 65 55 5 0 1,14
1102, Amsterdam 22.860 19.130 2.045 17.085 12.520 7.210 1.610 3.695 1,82
1103, Amsterdam 13.430 10.295 1.235 9.055 7.060 3.740 1.170 2.150 1,90
1104, Amsterdam 12.825 10.370 1.055 9.310 6.395 3.270 905 2.220 1,98
1105, Amsterdam 160 90 20 75 30 20 5 5 1,63
1106, Amsterdam 18.355 12.265 1.565 10.700 8.705 3.840 1.495 3.370 2,10
1107, Amsterdam 11.550 7.490 1.120 6.370 5.830 2.710 1.085 2.030 1,97
1108, Amsterdam 2.965 1.405 515 890 1.765 1.030 395 335 1,63
1109, Amsterdam 1.480 255 130 125 625 185 180 255 2,36
Totaal Amsterdam 799.278 404.880 125.794 279.086 436.825 240.699 87.733 108.393 1,81
Overig Amsterdam 15 10 5 10 0 0 0 0 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2013.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode;
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over de bevolking, allochtonen en particulier huishoudens zijn definitief.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister aan de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Allochtonen naar herkomstgroepering
Allochtone inwoners naar herkomstgroepering, 1 januari.

Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Totaal allochtonen
Westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden, 1 januari.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.

Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden.