Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2013.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode;
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over de bevolking, allochtonen en particulier huishoudens zijn definitief.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal)
1011, Amsterdam 9.320 3.520 2.325 1.195 6.210 4.120 1.250 845 1,50
1012, Amsterdam 8.090 3.525 2.275 1.250 5.845 4.290 1.125 425 1,35
1013, Amsterdam 21.570 9.390 4.290 5.095 13.220 8.265 2.500 2.460 1,61
1014, Amsterdam 250 145 80 60 160 120 25 10 1,35
1015, Amsterdam 14.670 5.140 3.530 1.610 9.860 6.615 1.900 1.350 1,49
1016, Amsterdam 10.845 4.035 2.785 1.250 7.270 4.875 1.540 855 1,47
1017, Amsterdam 12.610 4.675 3.365 1.310 8.195 5.290 1.855 1.050 1,53
1018, Amsterdam 20.795 8.590 4.245 4.345 12.505 7.825 2.425 2.260 1,60
1019, Amsterdam 18.030 6.830 2.990 3.835 8.840 3.780 2.110 2.945 2,04
1021, Amsterdam 6.870 4.165 770 3.390 3.665 2.035 605 1.025 1,87
1022, Amsterdam 1.950 910 255 655 940 420 190 325 2,08
1023, Amsterdam 4.505 950 500 455 2.285 960 630 690 1,97
1024, Amsterdam 12.540 8.405 1.115 7.295 5.540 2.345 1.015 2.185 2,24
1025, Amsterdam 14.870 7.120 1.665 5.455 7.500 3.660 1.690 2.155 1,96
1026, Amsterdam 500 55 45 10 205 55 70 85 2,42
1027, Amsterdam 440 40 20 20 210 80 75 50 2,12
1028, Amsterdam 570 60 45 15 230 65 65 105 2,45
1031, Amsterdam 5.285 3.040 585 2.455 2.795 1.485 555 755 1,87
1032, Amsterdam 4.845 1.905 500 1.405 2.530 1.210 555 765 1,91
1033, Amsterdam 11.260 3.440 1.065 2.375 5.910 2.845 1.350 1.715 1,89
1034, Amsterdam 13.555 7.930 1.290 6.640 5.980 2.485 1.250 2.255 2,24
1035, Amsterdam 9.880 3.510 980 2.530 4.320 1.450 1.110 1.755 2,29
1036, Amsterdam 1.205 660 85 575 400 85 50 270 2,98
1037, Amsterdam 140 20 15 10 70 15 25 25 2,14
1041, Amsterdam 30 10 5 0 20 10 10 0 1,63
1042, Amsterdam 30 10 10 5 20 15 0 5 1,30
1043, Amsterdam 45 35 20 15 45 35 5 0 1,14
1044, Amsterdam 0 0 0 0 0 5 0 0 1,00
1045, Amsterdam 185 125 120 5 160 145 0 15 1,16
1046, Amsterdam 35 20 15 5 25 15 10 0 1,37
1047, Amsterdam 35 10 10 5 20 15 5 5 1,75
1051, Amsterdam 12.850 5.535 2.270 3.255 7.640 4.570 1.410 1.660 1,68
1052, Amsterdam 12.230 5.150 2.405 2.745 7.365 4.655 1.470 1.245 1,58
1053, Amsterdam 15.430 6.710 2.985 3.725 10.125 6.735 1.835 1.555 1,52
1054, Amsterdam 16.855 5.910 3.810 2.100 10.340 6.385 2.155 1.805 1,61
1055, Amsterdam 19.870 11.660 2.630 9.035 11.155 6.365 2.200 2.585 1,78
1056, Amsterdam 18.945 9.590 2.985 6.605 10.720 6.325 2.260 2.135 1,69
1057, Amsterdam 17.160 9.120 2.680 6.440 9.965 5.850 1.960 2.155 1,71
1058, Amsterdam 14.855 5.420 2.770 2.655 8.945 5.175 2.105 1.670 1,66
1059, Amsterdam 6.245 2.535 1.145 1.385 3.775 2.245 810 720 1,63
1060, Amsterdam 10.290 5.565 1.230 4.330 3.915 1.045 850 2.025 2,63
1061, Amsterdam 11.985 9.650 935 8.715 5.270 2.415 945 1.910 2,27
1062, Amsterdam 8.280 5.385 1.250 4.140 4.170 2.145 960 1.060 1,97
1063, Amsterdam 12.520 9.180 1.345 7.830 5.985 2.860 1.120 2.010 2,09
1064, Amsterdam 15.800 10.650 1.665 8.980 7.675 3.780 1.475 2.420 2,05
1065, Amsterdam 10.845 6.815 1.450 5.365 5.345 2.650 1.105 1.590 1,99
1066, Amsterdam 17.745 8.245 2.505 5.735 8.055 3.175 1.830 3.050 2,19
1067, Amsterdam 17.565 11.815 1.930 9.890 7.740 3.170 1.660 2.910 2,24
1068, Amsterdam 15.715 9.045 1.900 7.150 8.405 4.465 1.880 2.065 1,86
1069, Amsterdam 23.920 15.815 2.730 13.085 10.990 4.835 2.340 3.815 2,14
1071, Amsterdam 12.740 4.380 3.345 1.040 7.045 3.865 1.645 1.540 1,80
1072, Amsterdam 13.390 5.415 2.760 2.660 8.970 6.085 1.720 1.160 1,48
1073, Amsterdam 13.160 5.750 2.595 3.155 8.515 5.505 1.615 1.395 1,54
1074, Amsterdam 8.090 3.510 1.435 2.075 5.040 3.200 930 905 1,59
1075, Amsterdam 10.405 4.055 2.495 1.560 5.885 3.310 1.215 1.365 1,77
1076, Amsterdam 10.425 4.065 1.905 2.165 6.150 3.495 1.270 1.380 1,69
1077, Amsterdam 9.620 3.495 2.585 905 4.800 2.270 1.145 1.390 2,00
1078, Amsterdam 14.600 4.795 2.915 1.880 8.415 4.625 1.900 1.890 1,73
1079, Amsterdam 13.880 4.810 2.375 2.435 8.835 5.555 1.785 1.495 1,56
1081, Amsterdam 4.840 1.755 1.080 675 2.840 1.660 655 520 1,69
1082, Amsterdam 9.395 4.415 2.325 2.090 5.590 3.245 1.290 1.055 1,67
1083, Amsterdam 6.075 2.570 1.365 1.210 3.430 2.005 815 615 1,63
1086, Amsterdam 3.980 1.845 455 1.390 1.480 430 250 800 2,65
1087, Amsterdam 16.170 8.175 2.130 6.045 6.420 2.135 1.110 3.170 2,52
1091, Amsterdam 15.140 7.730 2.400 5.325 8.895 5.340 1.725 1.825 1,69
1092, Amsterdam 8.720 4.825 1.350 3.475 4.785 2.685 950 1.145 1,81
1093, Amsterdam 8.260 4.610 1.120 3.490 4.845 2.990 830 1.025 1,68
1094, Amsterdam 12.685 8.190 1.870 6.320 7.190 4.190 1.440 1.565 1,76
1095, Amsterdam 10.910 7.035 1.275 5.765 5.880 3.380 1.005 1.500 1,83
1096, Amsterdam 2.170 820 395 430 1.555 1.225 225 100 1,29
1097, Amsterdam 12.660 4.905 1.730 3.175 7.545 4.535 1.480 1.525 1,66
1098, Amsterdam 14.165 4.270 2.540 1.725 7.185 3.455 1.530 2.205 1,97
1101, Amsterdam 70 60 25 35 65 55 5 0 1,14
1102, Amsterdam 22.860 19.130 2.045 17.085 12.520 7.210 1.610 3.695 1,82
1103, Amsterdam 13.430 10.295 1.235 9.055 7.060 3.740 1.170 2.150 1,90
1104, Amsterdam 12.825 10.370 1.055 9.310 6.395 3.270 905 2.220 1,98
1105, Amsterdam 160 90 20 75 30 20 5 5 1,63
1106, Amsterdam 18.355 12.265 1.565 10.700 8.705 3.840 1.495 3.370 2,10
1107, Amsterdam 11.550 7.490 1.120 6.370 5.830 2.710 1.085 2.030 1,97
1108, Amsterdam 2.965 1.405 515 890 1.765 1.030 395 335 1,63
1109, Amsterdam 1.480 255 130 125 625 185 180 255 2,36
Totaal Amsterdam 799.278 404.880 125.794 279.086 436.825 240.699 87.733 108.393 1,81
Overig Amsterdam 15 10 5 10 0 0 0 0 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens