Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 651 Verzekeringen, geen herverzekering 2021 1e kwartaal* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 652 Herverzekeringen 2021 1e kwartaal* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 662 Diensten op gebied van verzekeringen 2021 1e kwartaal* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 843 Verplichte sociale verzekeringen 2021 1e kwartaal* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 651 Verzekeringen, geen herverzekering 2021 1e kwartaal* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 652 Herverzekeringen 2021 1e kwartaal* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 662 Diensten op gebied van verzekeringen 2021 1e kwartaal* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 843 Verplichte sociale verzekeringen 2021 1e kwartaal* 0
Bedrijven en instellingen 651 Verzekeringen, geen herverzekering 2021 1e kwartaal* 0
Bedrijven en instellingen 652 Herverzekeringen 2021 1e kwartaal* 0
Bedrijven en instellingen 662 Diensten op gebied van verzekeringen 2021 1e kwartaal* 1
Bedrijven en instellingen 843 Verplichte sociale verzekeringen 2021 1e kwartaal* 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2021:
De uitkomsten over de maand maart 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand april 2021 verschijnen naar verwachting op 12 mei 2021.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.