Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A-U Alle economische activiteiten 2022* 289
Natuurlijk persoon met eenmanszaak A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 01 Landbouw 2022* 4
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 013 Teelt van sierplanten 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 015 Gemengd bedrijf 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 016 Dienstverlening voor de landbouw 2022* 3
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 017 Jacht 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 02 Bosbouw 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 021 Bosbouw 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 022 Exploitatie van bossen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 03 Visserij 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 031 Visserij 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 032 Viskwekerij 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak B Delfstoffenwinning 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 061 Winning van aardolie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 062 Winning van aardgas 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 081 Winning van zand, grind en klei 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 089 Winning van overige delfstoffen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 099 Dienstverlening overige winning 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak C Industrie 2022* 10
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 102 Visverwerkende industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 105 Zuivelindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 106 Meelindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 109 Diervoederindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 11 Drankenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 110 Drankenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 12 Tabaksindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 120 Tabaksindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 13 Textielindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 131 Spinnerijen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 132 Weverijen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 133 Textielveredelingsindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 139 Overige textielproductenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 14 Kledingindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 142 Bontartikelenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 143 Gebreide kledingindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 152 Schoenenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 16 Houtindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 17 Papierindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 18 Grafische industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 182 Repro van geluid, beeld en software 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 19 Aardolie-industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 191 Cokesfabrieken 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 192 Aardolie-industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 20 Chemische industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 201 Basischemie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 205 Overige chemische productenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 206 Synthetische vezelindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 21 Farmaceutische industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 212 Farmaceutische productenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 221 Rubberproductenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 222 Kunststofproductenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 234 Overige keramische industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 239 Overige minerale productenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 24 Basismetaalindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 241 IJzer- en staalindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 242 Stalen buizenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 245 Metaalgieterijen 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 25 Metaalproductenindustrie 2022* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 251 Metalen bouwproductenindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 252 Tankbouw en cv-industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 253 Stoomketelindustrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 254 Wapen- en munitie-industrie 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over de maand december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2023 verschijnen naar verwachting op 13 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.