Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal 931
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal 902
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal 879
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal 921
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal 930
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 946
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal 942
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal 974
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal 947
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal 980
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal 662
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal 588
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal 490
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal 461
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal 381
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal 486
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal 488
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal 473
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal 475
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal 709
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal 728
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 797
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal 831
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal 915
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 1e kwartaal 100
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 2e kwartaal 92
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 3e kwartaal 75
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 4e kwartaal 94
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2019 1e kwartaal 83
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2019 2e kwartaal 98
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2019 3e kwartaal 99
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2019 4e kwartaal 89
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 1e kwartaal 97
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 2e kwartaal 96
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 3e kwartaal 67
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 4e kwartaal 49
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 1e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 2e kwartaal 38
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 3e kwartaal 19
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 4e kwartaal 34
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 1e kwartaal 36
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 2e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 3e kwartaal 47
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 4e kwartaal 64
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 1e kwartaal 86
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 2e kwartaal 59
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 3e kwartaal 75
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 4e kwartaal 117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 mei 2024:
De uitkomsten over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.