Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2009 6.942
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2010 6.162
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2011 6.117
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2012 7.349
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2013 8.376
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2014 6.645
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2015 5.271
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2016 4.399
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2017 3.291
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2018 3.145
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2019 3.209
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2020 2.703
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2021 1.537
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2022 1.854
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal 633
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 711
Bedrijven en instellingen A-U Alle economische activiteiten 2023 2.871
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 mei 2024:
De uitkomsten over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.