Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2021 1e kwartaal 19
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2021 2e kwartaal 24
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2021 3e kwartaal 22
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2021 4e kwartaal 37
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2022 1e kwartaal 27
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2022 2e kwartaal 39
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2022 3e kwartaal 34
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2022 4e kwartaal 61
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2023 1e kwartaal 80
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2023 2e kwartaal 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 mei 2024:
De uitkomsten over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.