Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 1e kwartaal 97
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 2e kwartaal 96
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 3e kwartaal 67
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 4e kwartaal 49
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 1e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 2e kwartaal 38
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 3e kwartaal 19
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 4e kwartaal 34
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 1e kwartaal 36
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 2e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 3e kwartaal 47
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 4e kwartaal 64
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 1e kwartaal 86
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 1e kwartaal 19
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 2e kwartaal 11
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 3e kwartaal 11
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 4e kwartaal 9
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 1e kwartaal 9
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 2e kwartaal 6
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 3e kwartaal 2
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 4e kwartaal 7
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 1e kwartaal 1
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 2e kwartaal 10
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 3e kwartaal 6
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 4e kwartaal 10
Natuurlijke personen met eenmanszaak 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 1e kwartaal 13
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 1e kwartaal 78
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 2e kwartaal 85
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 3e kwartaal 56
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 4e kwartaal 40
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 1e kwartaal 37
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 2e kwartaal 32
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 3e kwartaal 17
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2021 4e kwartaal 27
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 1e kwartaal 35
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 2e kwartaal 36
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 3e kwartaal 41
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 4e kwartaal 54
Bedrijven en instellingen 47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 1e kwartaal 73
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juni 2024:
De uitkomsten over de maand mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand juni 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.