Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 1e kwartaal 221
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 2e kwartaal 233
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 3e kwartaal 199
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 4e kwartaal 219
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 1e kwartaal 241
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 2e kwartaal 263
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 3e kwartaal 283
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 4e kwartaal 228
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 1e kwartaal 217
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 2e kwartaal 192
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 3e kwartaal 197
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 4e kwartaal 222
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2015 1e kwartaal 169
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2015 2e kwartaal 144
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2015 3e kwartaal 136
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2015 4e kwartaal 154
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 1e kwartaal 149
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 2e kwartaal 120
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 3e kwartaal 105
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 4e kwartaal 117
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 1e kwartaal 110
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 2e kwartaal 95
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 3e kwartaal 89
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 4e kwartaal 95
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 1e kwartaal 85
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 2e kwartaal 88
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 3e kwartaal 82
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 4e kwartaal 92
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 1e kwartaal 94
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juni 2024:
De uitkomsten over de maand mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand juni 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.