Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nr, 1995-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de economische groei (de percentuele volumegroei van het bruto binnenlands product) en de bijdrage van de bestedingscategorieën aan deze groei.

Het bruto binnenlands product kan worden bepaald vanuit de finale bestedingen. Deze bestaan uit de consumptieve bestedingen, de investeringen en de in- en uitvoer van goederen en diensten. Deze benadering van het bbp biedt de mogelijkheid om de bijdrage van de onderscheiden finale bestedingscategorieën aan de economische groei te bepalen. Om een juist beeld te creëren, worden de bestedingscategorieën geschoond voor de aan hen toegerekende invoer van goederen en diensten. De toerekening van de invoer aan de finale bestedingscategorieën vindt plaats met behulp van input-outputanalyse. De geschoonde finale bestedingen tellen op tot het BBP en zijn de basis voor de berekening van de bijdrage aan de groei.

De bijdrage van de bestedingscategorieën aan de economische groei wordt uitgedrukt in procentpunten.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nr, 1995-2016

Perioden Bruto binnenlands product, volumegroei (%) Nationale finale bestedingenTotaal (procentpunten) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (procentpunten) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (procentpunten) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (procentpunten) Nationale finale bestedingenInvesteringen (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenTotaal (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenGoederen uit binnenlandse productie (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenWederuitvoer (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenDiensten (procentpunten)
1995 . . . . . . . . . .
1996 3,6 2,2 1,5 1,6 -0,1 0,7 1,4 0,5 0,3 0,6
1997 4,3 2,6 1,7 1,2 0,5 0,9 1,7 0,5 0,4 0,8
1998 4,5 3,1 2,6 1,9 0,7 0,5 1,4 0,7 0,3 0,4
1999 5,1 3,3 2,3 1,9 0,4 1,0 1,8 1,1 0,3 0,4
2000 4,2 1,8 1,6 1,0 0,6 0,2 2,4 1,2 0,5 0,7
2001 2,1 1,7 1,4 0,6 0,8 0,3 0,4 -0,1 0,1 0,4
2002 0,1 -0,1 0,9 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,0 -0,1
2003 0,3 0,2 0,7 0,1 0,6 -0,5 0,1 -0,2 0,2 0,1
2004 2,0 0,5 0,1 0,3 -0,2 0,4 1,5 0,9 0,3 0,3
2005 2,2 1,1 0,7 0,4 0,3 0,4 1,1 0,4 0,3 0,4
2006 3,5 2,2 1,3 -0,4 1,7 0,9 1,3 0,5 0,4 0,4
2007 3,7 2,4 1,3 0,6 0,7 1,1 1,3 0,8 0,2 0,3
2008 1,7 1,7 1,1 0,3 0,8 0,6 0,0 -0,4 0,1 0,3
2009 -3,8 -1,5 0,1 -0,8 0,9 -1,6 -2,3 -1,5 -0,3 -0,5
2010 1,4 -0,4 0,3 0,0 0,3 -0,7 1,8 1,1 0,4 0,3
2011 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 0,6 0,3 0,5
2012 -1,1 -1,9 -0,8 -0,5 -0,3 -1,1 0,8 0,2 0,1 0,5
2013 -0,2 -1,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,6 0,8 0,4 0,1 0,3
2014 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,3 0,2 0,5
2015 2,3 1,3 0,3 0,4 -0,1 1,0 1,0 -0,1 0,2 0,9
2016* 2,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,7 1,0 0,6 0,2 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens