Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elekt. 2010-2018

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elekt. 2010-2018

Caribisch Nederland Perioden Stroomonderbrekingen, totaal (aantal) Duur stroomonderbrekingen Minder dan 1 uur (aantal) Duur stroomonderbrekingen 1 tot 2 uur (aantal) Duur stroomonderbrekingen 2 tot 5 uur (aantal) Duur stroomonderbrekingen Meer dan 5 uur (aantal) Duur stroomonderbrekingen Duur is onbekend (aantal)
Caribisch Nederland 2010 . . . . . .
Caribisch Nederland 2011 . . . . . .
Caribisch Nederland 2012 . . . . . .
Caribisch Nederland 2013 . . . . . .
Caribisch Nederland 2014 . . . . . .
Caribisch Nederland 2015* 74 27 16 11 7 13
Caribisch Nederland 2016* 64 23 13 14 1 13
Caribisch Nederland 2017* 60 22 10 5 5 18
Caribisch Nederland 2018* . . . . . .
Bonaire 2010 14 1 5 8 0 .
Bonaire 2011 22 4 7 8 3 .
Bonaire 2012 36 3 11 15 7 .
Bonaire 2013 24 7 6 9 2 .
Bonaire 2014 25 8 8 7 2 .
Bonaire 2015* 29 7 9 8 5 .
Bonaire 2016* 19 7 6 6 . .
Bonaire 2017* 13 2 6 3 2 .
Bonaire 2018* 15 5 3 5 2 .
Sint-Eustatius 2010 . . . . . .
Sint-Eustatius 2011 . . . . . .
Sint-Eustatius 2012 . . . . . .
Sint-Eustatius 2013 . . . . . .
Sint-Eustatius 2014 . . . . . .
Sint-Eustatius 2015* 17 16 1 . . .
Sint-Eustatius 2016* 12 9 . . . 3
Sint-Eustatius 2017* 15 15 . . . .
Sint-Eustatius 2018* . . . . . .
Saba 2010 21 7 6 5 3 .
Saba 2011 23 6 10 5 2 .
Saba 2012 35 9 14 7 5 .
Saba 2013 25 9 10 3 1 2
Saba 2014 31 14 4 2 2 9
Saba 2015* 28 4 6 3 2 13
Saba 2016* 33 7 7 8 1 10
Saba 2017* 32 5 4 2 3 18
Saba 2018* 36 10 7 5 0 14
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba het totaal aantal incidentele onderbrekingen in de elektriciteitsdistributie en een uitsplitsing daarvan naar duur. Dit is exclusief de geplande onderbrekingen zoals bijvoorbeeld voor onderhoud.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 tot en met 2018

Status van de cijfers:
Gegevens over 2011 tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Stroomonderbrekingen, totaal
Totaal aantal incidentele onderbrekingen in de distributie van elektriciteit. Dit is exclusief de geplande onderbrekingen zoals bijvoorbeeld voor onderhoud.
Duur stroomonderbrekingen
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit uitgesplitst naar duur.
Minder dan 1 uur
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit die minder dan een uur duren.
1 tot 2 uur
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit die 1 tot 2 uur duren.
2 tot 5 uur
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit die 2 tot 5 uur duren.
Meer dan 5 uur
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit die meer dan vijf uur duren.
Duur is onbekend
Aantal onderbrekingen in de distributie van elektriciteit waarvan de duur onbekend is.