Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen (2007-2022)

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen (2007-2022)

Geslacht Leeftijd Herkomst Perioden Totaal personen met toevoegingen Totaal (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal bestuursrecht (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal civiel recht (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal strafrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies totaal (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies bestuursrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies civiel recht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies strafrecht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation totaal (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation bestuursrecht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation civiel recht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation strafrecht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier totaal (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier bestuursrecht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier civiel recht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier strafrecht (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2012 210.270 38.350 141.850 49.120 8.980 2.690 5.910 520 8.250 30 8.220 0 199.420 36.420 132.160 48.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2013 216.460 40.620 144.110 51.570 8.580 2.520 5.650 540 10.050 10 10.040 0 204.690 38.920 133.320 51.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2014 217.220 42.890 138.260 55.380 9.100 2.360 6.230 620 12.860 10 12.850 0 202.490 41.370 124.380 55.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2015 225.400 43.360 139.710 60.400 8.680 2.060 5.980 730 15.040 0 15.030 0 208.810 42.020 123.820 60.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2016 223.220 39.360 140.060 60.550 7.920 1.660 5.600 730 16.950 10 16.940 0 205.220 38.290 122.620 60.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 214.730 36.470 133.820 59.550 7.110 1.320 5.060 780 17.020 20 17.000 0 196.830 35.630 116.360 59.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 218.150 37.530 134.740 60.970 7.080 1.440 4.790 900 16.890 10 16.880 0 200.390 36.730 117.490 60.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2019 206.720 35.130 125.780 59.930 6.710 1.550 4.270 940 15.860 0 15.850 0 189.780 34.220 109.440 59.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2020 199.160 31.670 123.830 57.100 6.100 1.460 3.770 930 14.110 0 14.090 0 184.200 30.940 109.290 56.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2021 189.680 31.990 109.780 60.310 5.980 1.150 3.560 1.300 12.250 0 12.230 0 176.220 31.310 96.940 59.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2022* 197.600 32.250 115.710 62.560 8.640 2.730 3.370 2.600 12.740 0 12.730 0 182.760 30.850 102.670 61.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd en herkomst.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt
- 1 maal geteld in Totaal,
- 1 maal in Totaal civiel recht,
- 1 maal in Totaal bestuursrecht,
- 1 maal in Regulier totaal,
- 1 maal in Licht advies totaal,
- 1 maal in Regulier civiel recht en
- 1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen met toevoegingen
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Totaal
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.


Totaal bestuursrecht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Totaal civiel recht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het civiel recht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het civiel recht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Totaal strafrecht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met lichte adviestoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en reguliere toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket kunnen worden afgedaan.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Licht advies totaal
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 lichte adviestoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Licht advies bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met mediationtoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met mediationtoevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Mediation totaal
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 mediationtoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Mediation bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met reguliere toevoeging
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met reguliere toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Regulier totaal
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 reguliere toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Regulier bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.