Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen


Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd en herkomst.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt
1 maal geteld in Totaal,
1 maal in Totaal civiel recht,
1 maal in Totaal bestuursrecht,
1 maal in Regulier totaal,
1 maal in Licht advies totaal,
1 maal in Regulier civiel recht en
1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juli 2020:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand verschijnen jaarlijks in het derde kwartaal.

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Geslacht Leeftijd Herkomst Perioden Totaal personen met toevoegingenTotaal (aantal) Totaal personen met toevoegingenTotaal bestuursrecht (aantal) Totaal personen met toevoegingenTotaal civiel recht (aantal) Totaal personen met toevoegingenTotaal strafrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoegingLicht advies totaal (aantal) Personen met lichte adviestoevoegingLicht advies bestuursrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoegingLicht advies civiel recht (aantal) Personen met lichte adviestoevoegingLicht advies strafrecht (aantal) Personen met mediationtoevoegingMediation totaal (aantal) Personen met mediationtoevoegingMediation bestuursrecht (aantal) Personen met mediationtoevoegingMediation civiel recht (aantal) Personen met mediationtoevoegingMediation strafrecht (aantal) Personen met reguliere toevoegingRegulier totaal (aantal) Personen met reguliere toevoegingRegulier bestuursrecht (aantal) Personen met reguliere toevoegingRegulier civiel recht (aantal) Personen met reguliere toevoegingRegulier strafrecht (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2007 209.340 45.510 127.530 53.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2008 215.020 41.810 134.240 56.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2009 209.040 39.900 138.650 49.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2010 202.830 38.300 136.900 45.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2011 194.780 35.990 130.180 44.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2012 210.270 38.350 141.850 49.120 8.980 2.690 5.910 520 8.250 30 8.220 0 199.420 36.420 132.160 48.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2013 216.460 40.620 144.110 51.570 8.580 2.520 5.650 540 10.050 10 10.040 0 204.690 38.920 133.320 51.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2014 217.220 42.890 138.260 55.380 9.100 2.360 6.230 620 12.860 10 12.850 0 202.490 41.370 124.380 55.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2015 225.400 43.360 139.710 60.400 8.680 2.060 5.980 730 15.040 0 15.030 0 208.810 42.020 123.820 60.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2016 223.220 39.360 140.060 60.550 7.920 1.660 5.600 730 16.950 10 16.940 0 205.220 38.290 122.620 60.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 214.730 36.470 133.820 59.550 7.110 1.320 5.060 780 17.020 20 17.000 0 196.830 35.630 116.360 59.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 218.150 37.530 134.740 60.970 7.080 1.440 4.790 900 16.890 10 16.880 0 200.390 36.730 117.490 60.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens