Regionale prognose 2014-2040; huishoudens, regio-indeling 2013

Regionale prognose 2014-2040; huishoudens, regio-indeling 2013

Regio's (situatie 2013) Perioden Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Eenpersoonshuishoudens (x 1 000) Paren (x 1 000) Eenouderhuishoudens (x 1 000) Overige huishoudens (x 1 000)
Nederland 2014 7.630,5 2.855,4 4.199,0 532,3 43,9
Nederland 2015 7.688,5 2.894,8 4.212,8 536,7 44,2
Nederland 2020 7.966,6 3.081,2 4.296,4 542,7 46,3
Nederland 2025 8.198,4 3.266,4 4.343,1 541,3 47,7
Nederland 2030 8.369,0 3.430,3 4.354,1 535,9 48,8
Nederland 2035 8.471,7 3.555,6 4.333,3 533,4 49,3
Nederland 2040 8.531,4 3.646,7 4.298,6 536,1 49,9
Amsterdam 2014 437,5 242,0 151,5 40,8 3,3
Amsterdam 2015 439,7 244,0 151,7 41,1 2,9
Amsterdam 2020 457,3 256,2 157,0 41,5 2,6
Amsterdam 2025 473,6 265,4 163,2 42,4 2,6
Amsterdam 2030 487,9 275,3 166,8 43,1 2,7
Amsterdam 2035 499,7 285,1 168,4 43,4 2,8
Amsterdam 2040 510,6 293,9 170,2 43,6 2,9
's-Gravenhage (gemeente) 2014 251,1 119,9 106,4 23,1 1,7
's-Gravenhage (gemeente) 2015 251,4 119,9 106,7 23,2 1,5
's-Gravenhage (gemeente) 2020 260,2 126,7 108,6 23,5 1,4
's-Gravenhage (gemeente) 2025 269,2 134,6 109,5 23,7 1,4
's-Gravenhage (gemeente) 2030 278,2 141,8 111,1 23,8 1,4
's-Gravenhage (gemeente) 2035 288,5 150,0 112,8 24,2 1,5
's-Gravenhage (gemeente) 2040 298,8 157,4 115,2 24,7 1,5
Rotterdam 2014 310,1 146,2 130,8 30,8 2,2
Rotterdam 2015 310,5 145,6 132,6 30,3 1,9
Rotterdam 2020 315,3 147,1 138,5 28,1 1,6
Rotterdam 2025 321,6 151,0 141,8 27,1 1,6
Rotterdam 2030 326,3 154,9 143,2 26,4 1,7
Rotterdam 2035 330,7 159,9 143,1 26,0 1,7
Rotterdam 2040 335,3 164,6 143,0 25,9 1,7
Utrecht (gemeente) 2014 170,2 92,0 67,8 9,5 0,8
Utrecht (gemeente) 2015 172,3 93,4 68,5 9,7 0,7
Utrecht (gemeente) 2020 182,6 99,2 72,5 10,3 0,6
Utrecht (gemeente) 2025 196,2 106,9 77,6 11,0 0,7
Utrecht (gemeente) 2030 207,9 113,7 81,8 11,7 0,7
Utrecht (gemeente) 2035 215,5 118,3 84,4 12,1 0,7
Utrecht (gemeente) 2040 222,0 122,6 86,3 12,4 0,7
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verwachte toekomstige omvang en ontwikkeling van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling per regio.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2040.

Wijzigingen per 12 september 2016:
Stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Regionale Prognose 2016-2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften
Eenpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon
  
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Paren
Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
Eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Overige huishoudens
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Overig lid van een huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan iemand die samen met broer(s) en/of zus(sen) een huishouden vormt, een pleegkind, of een kostganger die bij een gezin inwoont.