Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013

Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013

Regio's (situatie 2013) Perioden Totale bevolking (x 1 000) Levendgeborenen (x 1 000) Overledenen (x 1 000) Immigratie (x 1 000) Emigratie inclusief correcties (x 1 000) Vestigers uit andere gemeente (x 1 000) Vertrekkers naar andere gemeente (x 1 000)
Nederland 2014 16.824,2 176,6 142,9 152,0 139,1 612,4 612,4
Nederland 2015 16.870,7 178,1 144,6 153,5 137,4 616,9 616,9
Nederland 2020 17.141,1 184,9 153,2 155,6 134,4 642,8 642,8
Nederland 2025 17.389,1 189,0 163,2 153,3 134,1 661,2 661,2
Nederland 2030 17.593,7 190,1 174,6 153,7 134,8 671,9 671,9
Nederland 2035 17.739,2 186,9 185,0 154,0 135,2 675,1 675,1
Nederland 2040 17.815,7 . . . . . .
Amsterdam 2014 804,2 11,3 5,6 18,9 18,6 28,7 30,4
Amsterdam 2015 808,6 11,4 5,7 18,8 18,2 30,3 31,0
Amsterdam 2020 842,4 11,3 5,9 19,1 17,3 32,6 32,4
Amsterdam 2025 875,4 10,8 6,2 18,9 17,3 32,4 33,5
Amsterdam 2030 898,2 10,3 6,7 19,1 17,4 32,5 34,2
Amsterdam 2035 912,3 10,2 7,2 19,3 17,6 32,1 34,6
Amsterdam 2040 925,7 . . . . . .
's-Gravenhage (gemeente) 2014 507,5 7,0 4,1 12,6 10,2 13,0 17,4
's-Gravenhage (gemeente) 2015 508,3 7,0 4,1 12,6 10,0 13,9 17,4
's-Gravenhage (gemeente) 2020 521,5 7,2 4,0 12,9 9,8 14,2 17,7
's-Gravenhage (gemeente) 2025 535,2 7,1 4,1 12,7 9,7 15,3 18,1
's-Gravenhage (gemeente) 2030 550,4 7,0 4,3 13,0 9,8 16,3 18,7
's-Gravenhage (gemeente) 2035 567,7 7,2 4,6 13,4 10,1 16,9 19,3
's-Gravenhage (gemeente) 2040 585,8 . . . . . .
Rotterdam 2014 618,1 8,2 5,5 9,4 9,6 21,6 21,6
Rotterdam 2015 620,5 8,4 5,5 9,4 9,4 21,2 21,6
Rotterdam 2020 633,5 8,3 5,4 9,4 8,9 21,7 22,0
Rotterdam 2025 647,9 8,0 5,4 9,1 8,7 21,7 22,5
Rotterdam 2030 657,9 7,8 5,6 9,1 8,7 22,1 22,7
Rotterdam 2035 663,9 7,7 5,9 9,1 8,7 21,2 22,8
Rotterdam 2040 668,0 . . . . . .
Utrecht (gemeente) 2014 324,9 5,0 1,9 4,6 4,4 18,3 17,7
Utrecht (gemeente) 2015 328,6 5,2 2,0 4,5 4,4 17,6 17,8
Utrecht (gemeente) 2020 351,4 5,7 2,0 4,5 4,3 21,1 18,9
Utrecht (gemeente) 2025 381,3 5,8 2,1 4,7 4,5 22,2 20,7
Utrecht (gemeente) 2030 404,6 5,9 2,3 4,9 4,7 21,9 21,8
Utrecht (gemeente) 2035 419,4 5,8 2,5 4,9 4,8 20,7 22,2
Utrecht (gemeente) 2040 429,1 . . . . . .
Bron: CBS/PBL,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. De omvang van de bevolking kan worden uitgesplitst naar leeftijd en naar geslacht. De ontwikkeling van de bevolking bestaat uit: levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en vertrek naar andere gemeenten.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2040.

Wijzigingen per 24 augustus 2016:
Er is een onderliggende code aangepast zodat de kaartmodule beter werkt. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 12 september 2016:
Stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Regionale Prognose 2016-2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Een levendgeborene wordt door het CBS geteld als het kind is geregistreerd als inwoner van een Nederlandse gemeente.
Overledenen
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Immigratie
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie inclusief correcties
Emigratie (inclusief administratieve correcties)
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.

Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Vestigers uit andere gemeente
Vestigers uit andere gemeente
Het komen wonen van personen in een gemeente na verhuizing uit een andere gemeente in Nederland.
Vertrekkers naar andere gemeente
Vertrekkers naar andere gemeente
Verhuizing van personen naar een andere gemeente in Nederland.