Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland per regio. De omvang van de bevolking kan worden uitgesplitst naar leeftijd en naar geslacht. De ontwikkeling van de bevolking bestaat uit: levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en vertrek naar andere gemeenten.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de situatie per 1 januari 2013. Naast landsdelen, provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2013 of op enig moment in de periode 2014-2040 (vermoedelijk) 100 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2040.

Wijzigingen per 24 augustus 2016:
Er is een onderliggende code aangepast zodat de kaartmodule beter werkt. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 12 september 2016:
Stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Regionale Prognose 2016-2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2016 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013

Regio's (situatie 2013) Perioden Totale bevolking (x 1 000) Levendgeborenen (x 1 000) Overledenen (x 1 000) Immigratie (x 1 000) Emigratie inclusief correcties (x 1 000) Vestigers uit andere gemeente (x 1 000) Vertrekkers naar andere gemeente (x 1 000)
Nederland 2014 16.824,2 176,6 142,9 152,0 139,1 612,4 612,4
Nederland 2015 16.870,7 178,1 144,6 153,5 137,4 616,9 616,9
Nederland 2020 17.141,1 184,9 153,2 155,6 134,4 642,8 642,8
Nederland 2025 17.389,1 189,0 163,2 153,3 134,1 661,2 661,2
Nederland 2030 17.593,7 190,1 174,6 153,7 134,8 671,9 671,9
Nederland 2035 17.739,2 186,9 185,0 154,0 135,2 675,1 675,1
Nederland 2040 17.815,7 . . . . . .
Amsterdam 2014 804,2 11,3 5,6 18,9 18,6 28,7 30,4
Amsterdam 2015 808,6 11,4 5,7 18,8 18,2 30,3 31,0
Amsterdam 2020 842,4 11,3 5,9 19,1 17,3 32,6 32,4
Amsterdam 2025 875,4 10,8 6,2 18,9 17,3 32,4 33,5
Amsterdam 2030 898,2 10,3 6,7 19,1 17,4 32,5 34,2
Amsterdam 2035 912,3 10,2 7,2 19,3 17,6 32,1 34,6
Amsterdam 2040 925,7 . . . . . .
's-Gravenhage (gemeente) 2014 507,5 7,0 4,1 12,6 10,2 13,0 17,4
's-Gravenhage (gemeente) 2015 508,3 7,0 4,1 12,6 10,0 13,9 17,4
's-Gravenhage (gemeente) 2020 521,5 7,2 4,0 12,9 9,8 14,2 17,7
's-Gravenhage (gemeente) 2025 535,2 7,1 4,1 12,7 9,7 15,3 18,1
's-Gravenhage (gemeente) 2030 550,4 7,0 4,3 13,0 9,8 16,3 18,7
's-Gravenhage (gemeente) 2035 567,7 7,2 4,6 13,4 10,1 16,9 19,3
's-Gravenhage (gemeente) 2040 585,8 . . . . . .
Rotterdam 2014 618,1 8,2 5,5 9,4 9,6 21,6 21,6
Rotterdam 2015 620,5 8,4 5,5 9,4 9,4 21,2 21,6
Rotterdam 2020 633,5 8,3 5,4 9,4 8,9 21,7 22,0
Rotterdam 2025 647,9 8,0 5,4 9,1 8,7 21,7 22,5
Rotterdam 2030 657,9 7,8 5,6 9,1 8,7 22,1 22,7
Rotterdam 2035 663,9 7,7 5,9 9,1 8,7 21,2 22,8
Rotterdam 2040 668,0 . . . . . .
Utrecht (gemeente) 2014 324,9 5,0 1,9 4,6 4,4 18,3 17,7
Utrecht (gemeente) 2015 328,6 5,2 2,0 4,5 4,4 17,6 17,8
Utrecht (gemeente) 2020 351,4 5,7 2,0 4,5 4,3 21,1 18,9
Utrecht (gemeente) 2025 381,3 5,8 2,1 4,7 4,5 22,2 20,7
Utrecht (gemeente) 2030 404,6 5,9 2,3 4,9 4,7 21,9 21,8
Utrecht (gemeente) 2035 419,4 5,8 2,5 4,9 4,8 20,7 22,2
Utrecht (gemeente) 2040 429,1 . . . . . .
Bron: CBS/PBL,
Verklaring van tekens