Roodstand op betaalrekeningen 2010-2017

Roodstand op betaalrekeningen 2010-2017

Perioden Uitstaand debiteurensaldo (mln euro)
2016 december 9.613
2017 januari 9.453
2017 februari 9.363
2017 maart 9.302
2017 april 9.279
2017 mei 8.930
2017 juni 8.892
2017 juli 8.974
2017 augustus 8.956
2017 september 8.871
2017 oktober 8.837
2017 november 8.789
2017 december 9.025
Bron: © De Nederlandsche Bank
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over roodstanden.
Roodstanden zijn negatieve saldi op rekening-courant en bevatten geen kaartkrediet. De cijfers van DNB worden door het CBS een op een overgenomen.

Gegevens beschikbaar van juni 2010 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De tabel wordt stopgezet als gevolg van een herverdeling van taken tussen het CBS en DNB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitstaand debiteurensaldo
Het totaalbedrag aan schulden van particulieren op betaalrekeningen aan het einde van de periode.