Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden 2008-2013


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van werknemers in loondienst bij particuliere bedrijven en de overheid in Nederland en die woonachtig zijn in Nederland. Dit ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op een enquête onder werknemers waarbij informatie wordt verzameld over het aantal ziektedagen van de ondervraagde personen in het afgelopen jaar.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
- slachtofferschap, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
- burn-out klachten.

Gegevens beschikbaar van:
2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 16 december 2014
Er zijn voor enkele jaren afrondingsverschillen opgetreden voor de variabelen 'Ziekteverzuim volgens werknemers', 'Ziekteverzuim: werkomstandigheden', 'Ziekteverzuim: slachtofferschap' en 'Ziekteverzuim: burn-out klachten'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Een tabel met nieuwe cijfers verschijnt in november.

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden 2008-2013

Perioden Ziekteverzuim volgens werknemers (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerktempoErg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerktempoExtra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerktempoHeel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenRegelmatig kracht zettenRegelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschapDoor ongewenste seksuele aandacht (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschapDoor intimidatie (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschapDoor lichamelijk geweld (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschapDoor pesten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenLeeg voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten's Ochtends moe voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenMet mensen werken vergt veel (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenUitgeput door werk (% ziektedagen)
2008 4,1 4,5 4,5 4,4 5,4 5,7 5,5 5,9 6,4 7,3 6,0 7,2 7,4 7,9
2009 4,0 4,4 4,4 4,4 5,5 5,7 5,4 6,0 6,4 7,6 5,9 7,3 7,6 8,4
2010 4,2 4,3 4,6 4,4 5,5 5,1 5,5 5,4 6,5 7,5 6,0 7,3 7,8 8,7
2011 4,3 4,8 5,2 4,7 6,5 5,8 5,9 6,5 6,7 7,9 6,4 7,8 7,8 8,9
2012 4,1 4,5 4,7 4,4 5,4 4,6 5,7 5,7 6,6 7,4 6,0 7,4 8,0 8,4
2013 4,0 4,3 4,4 4,3 5,0 5,4 5,4 5,7 6,8 7,1 6,0 7,0 7,3 8,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens