Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden 2008-2013

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden 2008-2013

Perioden Ziekteverzuim volgens werknemers (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werktempo Erg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werktempo Extra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werktempo Heel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Regelmatig kracht zetten Regelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Door ongewenste seksuele aandacht (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Door intimidatie (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Door lichamelijk geweld (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Door pesten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten Emotioneel uitgeput (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten Leeg voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten 's Ochtends moe voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten Met mensen werken vergt veel (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten Uitgeput door werk (% ziektedagen)
2008 4,1 4,5 4,5 4,4 5,4 5,7 5,5 5,9 6,4 7,3 6,0 7,2 7,4 7,9
2009 4,0 4,4 4,4 4,4 5,5 5,7 5,4 6,0 6,4 7,6 5,9 7,3 7,6 8,4
2010 4,2 4,3 4,6 4,4 5,5 5,1 5,5 5,4 6,5 7,5 6,0 7,3 7,8 8,7
2011 4,3 4,8 5,2 4,7 6,5 5,8 5,9 6,5 6,7 7,9 6,4 7,8 7,8 8,9
2012 4,1 4,5 4,7 4,4 5,4 4,6 5,7 5,7 6,6 7,4 6,0 7,4 8,0 8,4
2013 4,0 4,3 4,4 4,3 5,0 5,4 5,4 5,7 6,8 7,1 6,0 7,0 7,3 8,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van werknemers in loondienst bij particuliere bedrijven en de overheid in Nederland en die woonachtig zijn in Nederland. Dit ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op een enquête onder werknemers waarbij informatie wordt verzameld over het aantal ziektedagen van de ondervraagde personen in het afgelopen jaar.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
- slachtofferschap, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
- burn-out klachten.

Gegevens beschikbaar van:
2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 16 december 2014
Er zijn voor enkele jaren afrondingsverschillen opgetreden voor de variabelen 'Ziekteverzuim volgens werknemers', 'Ziekteverzuim: werkomstandigheden', 'Ziekteverzuim: slachtofferschap' en 'Ziekteverzuim: burn-out klachten'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Een tabel met nieuwe cijfers verschijnt in november.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuim volgens werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Ziekteverzuim: werkomstandigheden
Bepalend voor de werkomstandigheden zijn onder meer: werktempo, kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk.

Werktempo
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

Regelmatig kracht zetten
Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Ziekteverzuim: slachtofferschap
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.

Door ongewenste seksuele aandacht
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, leidinggevenden of collega's.
Door intimidatie
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met intimidatie door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door lichamelijk geweld
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met lichamelijk geweld door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door pesten
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Ziekteverzuim: burn-out klachten
Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten.

Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.

Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
's Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Met mensen werken vergt veel
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.