Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst, onderwijs, aandoening 2005-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar herkomst, onderwijsniveau en langdurige aandoeningen. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van:
2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 november 2014:
Er zijn voor enkele jaren en uitsplitsingen afrondingsverschillen opgetreden voor de variabele 'Gemiddelde verzuimfrequentie'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet, omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst en onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst, onderwijs, aandoening 2005-2013

Persoonskenmerken Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal persoonskenmerken 2005 4,8 54,0 1,3 8,7 62,3 24,9 11,9 0,9 10,9 16,4 67,7 4,9
Totaal persoonskenmerken 2006 4,5 51,8 1,2 8,1 64,1 22,6 12,1 1,1 10,7 17,1 67,7 4,5
Totaal persoonskenmerken 2007 4,2 49,6 1,1 7,6 64,0 22,9 12,1 1,1 9,7 16,5 69,0 4,8
Totaal persoonskenmerken 2008 4,1 52,1 1,2 7,5 64,8 23,5 10,6 1,0 9,1 15,6 70,8 4,5
Totaal persoonskenmerken 2009 4,0 51,7 1,1 7,2 66,1 22,4 10,8 0,6 7,8 15,4 71,7 5,0
Totaal persoonskenmerken 2010 4,2 49,9 1,1 7,5 65,7 21,7 11,7 0,9 8,7 16,0 71,1 4,3
Totaal persoonskenmerken 2011 4,3 49,2 1,1 7,7 65,6 21,4 12,1 0,9 9,4 15,6 70,6 4,3
Totaal persoonskenmerken 2012 4,1 47,1 1,1 7,3 65,5 21,5 11,9 1,1 9,0 16,3 69,7 5,0
Totaal persoonskenmerken 2013 4,0 47,7 1,1 7,0 65,4 21,9 11,8 0,9 8,2 14,8 71,1 5,9
Herkomst: autochtoon 2005 4,7 53,4 1,2 8,5 62,7 24,0 12,3 0,9 10,3 15,8 69,6 4,2
Herkomst: autochtoon 2006 4,4 51,4 1,1 8,0 64,4 22,0 12,4 1,2 10,3 16,3 69,2 4,2
Herkomst: autochtoon 2007 4,1 49,0 1,1 7,5 64,7 21,9 12,3 1,1 9,1 15,7 70,8 4,5
Herkomst: autochtoon 2008 4,1 51,6 1,1 7,3 65,4 23,1 10,5 1,0 8,4 14,9 72,7 4,0
Herkomst: autochtoon 2009 4,0 51,3 1,1 7,2 66,1 22,1 11,1 0,7 7,2 15,3 73,0 4,5
Herkomst: autochtoon 2010 4,2 49,5 1,1 7,5 66,1 20,9 12,1 0,9 8,2 15,5 72,5 3,8
Herkomst: autochtoon 2011 4,3 48,7 1,0 7,5 65,7 21,0 12,3 1,0 8,8 15,1 72,3 3,7
Herkomst: autochtoon 2012 4,1 47,2 1,1 7,2 65,7 21,3 12,0 1,0 8,5 16,3 70,9 4,4
Herkomst: autochtoon 2013 3,9 47,8 1,0 6,9 66,0 21,3 11,8 1,0 7,8 14,3 72,6 5,2
Herkomst: allochtoon 2005 5,1 56,8 1,6 9,6 59,8 29,4 9,9 0,8 14,0 19,3 58,2 8,4
Herkomst: allochtoon 2006 4,9 53,7 1,4 9,1 62,6 25,7 10,8 0,9 12,9 21,2 60,1 5,8
Herkomst: allochtoon 2007 4,4 52,9 1,5 8,2 60,6 27,4 10,8 1,2 12,7 20,2 60,6 6,5
Herkomst: allochtoon 2008 4,5 54,6 1,4 8,4 61,8 26,0 11,0 1,1 12,3 19,5 61,3 6,9
Herkomst: allochtoon 2009 4,0 53,8 1,3 7,4 66,2 24,0 9,3 0,4 10,4 15,8 66,2 7,5
Herkomst: allochtoon 2010 4,3 51,7 1,2 7,8 63,6 25,7 9,7 0,9 10,9 18,3 64,6 6,3
Herkomst: allochtoon 2011 4,5 51,4 1,4 8,3 65,2 22,9 11,0 0,9 12,1 17,7 63,2 6,9
Herkomst: allochtoon 2012 4,3 46,5 1,2 7,8 64,4 22,5 11,6 1,5 11,8 16,7 63,8 7,7
Herkomst: allochtoon 2013 4,1 47,5 1,2 7,5 62,7 24,7 11,7 0,9 10,3 17,1 63,9 8,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2005 7,3 54,0 1,6 14,1 38,2 38,6 21,7 1,5 17,4 19,2 54,2 9,2
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2006 6,9 48,3 1,3 13,3 40,4 33,4 23,7 2,4 17,8 21,0 53,4 7,8
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2007 5,9 46,5 1,3 11,6 42,5 36,1 19,8 1,5 18,9 20,3 54,1 6,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2008 6,4 51,5 1,5 11,9 43,4 35,2 19,4 2,0 14,0 19,2 57,1 9,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2009 6,5 50,7 1,3 11,8 45,9 35,8 17,2 1,1 11,8 20,3 59,2 8,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2010 5,1 45,3 1,2 9,4 50,8 31,2 16,2 1,8 13,4 20,5 59,6 6,5
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2011 6,3 46,1 1,2 11,8 49,6 29,2 19,1 2,1 15,7 19,5 56,5 8,4
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2012 6,2 44,2 1,2 11,8 48,8 28,5 20,0 2,7 13,6 20,3 58,8 7,3
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2013 5,1 42,9 1,1 9,4 52,7 26,3 18,7 2,3 11,4 17,6 55,8 15,2
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2005 5,2 51,8 1,2 9,7 54,5 30,4 13,8 1,3 13,4 18,2 62,3 6,2
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2006 4,9 50,8 1,2 8,9 55,6 29,4 13,5 1,5 13,9 18,2 62,7 5,2
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2007 4,8 48,0 1,2 8,7 55,4 27,5 15,6 1,5 12,4 17,3 63,5 6,7
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2008 4,3 48,6 1,2 7,9 57,4 27,9 13,4 1,3 11,8 15,8 66,9 5,5
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2009 4,9 49,2 1,2 8,6 57,3 27,0 14,9 0,9 9,7 17,5 66,1 6,7
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2010 4,5 48,2 1,2 8,1 59,7 26,7 12,3 1,3 10,0 16,1 68,7 5,2
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2011 4,9 47,7 1,1 8,7 58,1 25,6 15,0 1,4 11,8 16,7 66,3 5,3
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2012 5,0 46,4 1,1 8,6 57,5 25,9 15,5 1,1 11,3 17,8 64,4 6,5
Onderwijsniveau: mavo, vbo 2013 4,3 45,0 1,1 7,3 57,3 27,3 14,1 1,2 9,4 15,7 67,8 7,1
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2005 5,0 54,2 1,2 9,1 60,4 26,1 12,6 0,9 10,6 16,0 68,7 4,6
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2006 4,7 51,8 1,1 8,4 63,8 22,6 12,6 1,0 10,5 16,4 68,5 4,5
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2007 4,3 50,0 1,1 7,9 63,1 23,8 11,9 1,2 9,2 16,3 69,6 4,8
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2008 4,3 53,1 1,2 7,8 63,8 24,8 10,4 1,0 9,4 15,2 71,1 4,3
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2009 3,9 52,3 1,1 6,9 66,0 22,6 10,7 0,7 7,9 15,0 72,4 4,7
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2010 4,5 51,2 1,1 8,2 63,4 22,5 13,2 0,8 9,0 15,6 71,0 4,3
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2011 4,4 49,4 1,1 7,8 64,2 22,5 12,3 1,0 9,6 15,2 71,1 4,1
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2012 4,2 47,0 1,1 7,3 64,5 22,0 12,2 1,2 9,1 15,7 70,2 5,0
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2013 4,1 47,4 1,0 7,2 63,3 23,8 12,1 0,9 8,2 14,7 71,4 5,7
Onderwijsniveau: hbo 2005 3,9 54,5 1,2 6,9 71,6 19,3 8,5 0,6 8,6 15,7 71,8 3,8
Onderwijsniveau: hbo 2006 3,8 53,1 1,1 6,7 71,1 18,4 9,7 0,8 8,5 17,3 70,6 3,7
Onderwijsniveau: hbo 2007 3,5 50,0 1,1 6,0 71,9 17,9 9,5 0,8 7,4 16,0 73,2 3,4
Onderwijsniveau: hbo 2008 3,7 53,5 1,2 6,5 72,8 17,8 8,4 0,9 6,7 15,6 74,4 3,4
Onderwijsniveau: hbo 2009 3,5 53,1 1,1 6,3 71,8 19,3 8,3 0,5 6,0 13,9 75,9 4,2
Onderwijsniveau: hbo 2010 3,7 49,8 1,0 6,4 73,5 16,6 8,9 1,0 7,0 15,2 74,6 3,3
Onderwijsniveau: hbo 2011 3,9 50,5 1,1 6,8 71,6 17,7 10,1 0,6 7,4 14,8 74,4 3,4
Onderwijsniveau: hbo 2012 3,4 48,8 1,1 6,0 72,4 18,0 8,7 0,9 7,5 15,5 73,7 3,4
Onderwijsniveau: hbo 2013 3,7 51,1 1,2 6,6 71,8 17,2 10,3 0,8 7,2 14,3 73,8 4,6
Onderwijsniveau: wo 2005 3,0 56,6 1,4 5,5 77,8 14,9 6,8 0,5 8,7 14,5 73,5 3,3
Onderwijsniveau: wo 2006 3,1 52,9 1,2 5,8 77,1 14,3 7,6 1,1 7,0 15,8 73,9 3,3
Onderwijsniveau: wo 2007 2,8 52,0 1,1 5,1 78,2 13,8 7,8 0,3 6,6 14,9 75,7 2,8
Onderwijsniveau: wo 2008 2,8 52,5 1,1 5,1 77,8 15,7 6,0 0,5 4,4 16,0 76,2 3,5
Onderwijsniveau: wo 2009 2,7 53,1 1,0 4,8 81,6 12,8 5,5 0,1 5,2 14,0 77,5 3,3
Onderwijsniveau: wo 2010 2,8 50,4 1,0 5,1 78,4 14,2 7,2 0,2 5,6 16,6 74,3 3,5
Onderwijsniveau: wo 2011 2,6 50,1 1,1 4,8 79,6 13,9 6,4 0,2 5,8 14,7 76,6 2,9
Onderwijsniveau: wo 2012 2,6 47,0 1,0 4,8 77,8 14,5 7,2 0,5 5,5 15,4 75,0 4,1
Onderwijsniveau: wo 2013 2,8 49,9 1,0 5,1 78,7 13,7 7,2 0,4 7,3 13,4 76,6 2,8
Heeft langdurige aandoening 2005 7,9 64,1 1,8 14,7 54,1 27,5 16,5 1,9 13,5 20,5 60,5 5,5
Heeft langdurige aandoening 2006 7,8 61,7 1,6 14,2 56,3 24,2 17,3 2,2 12,4 20,8 60,8 6,0
Heeft langdurige aandoening 2007 7,5 61,0 1,6 13,8 56,7 24,1 17,0 2,2 11,1 21,0 62,2 5,7
Heeft langdurige aandoening 2008 6,9 61,9 1,7 12,4 58,0 25,3 14,7 2,0 10,1 19,7 64,8 5,4
Heeft langdurige aandoening 2009 6,6 61,3 1,6 11,9 59,5 24,0 15,3 1,2 9,1 18,9 66,5 5,4
Heeft langdurige aandoening 2010 7,4 60,9 1,6 13,4 57,7 23,6 16,9 1,8 10,5 20,7 64,1 4,7
Heeft langdurige aandoening 2011 7,8 61,2 1,5 14,1 57,7 23,1 17,3 1,9 11,8 19,4 64,3 4,5
Heeft langdurige aandoening 2012 7,2 58,0 1,6 13,0 58,5 22,2 17,3 2,1 10,8 20,4 63,0 5,7
Heeft langdurige aandoening 2013 6,8 58,8 1,5 12,1 58,1 23,9 16,4 1,6 9,6 17,5 65,9 7,0
Heeft geen langdurige aandoening 2005 3,2 48,8 1,0 5,7 67,6 23,3 8,8 0,3 9,2 13,7 72,6 4,5
Heeft geen langdurige aandoening 2006 2,8 46,5 0,9 5,0 69,8 21,5 8,3 0,4 9,4 14,4 72,9 3,3
Heeft geen langdurige aandoening 2007 2,4 43,5 0,9 4,4 69,8 21,6 8,4 0,2 8,4 12,7 74,8 4,1
Heeft geen langdurige aandoening 2008 2,6 46,4 0,9 4,6 70,3 21,9 7,5 0,3 8,1 12,5 75,7 3,8
Heeft geen langdurige aandoening 2009 2,5 46,1 0,9 4,4 71,7 20,9 7,1 0,2 6,6 12,4 76,6 4,5
Heeft geen langdurige aandoening 2010 2,3 43,2 0,8 4,0 72,9 19,7 7,2 0,2 6,9 11,9 77,3 3,9
Heeft geen langdurige aandoening 2011 2,4 42,7 0,9 4,2 71,8 20,0 8,1 0,2 7,5 12,5 76,0 4,1
Heeft geen langdurige aandoening 2012 2,3 40,7 0,8 4,0 71,5 20,9 7,3 0,3 7,4 12,8 75,5 4,3
Heeft geen langdurige aandoening 2013 2,3 41,0 0,8 3,9 71,7 20,1 7,8 0,4 6,9 12,4 75,9 4,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens