Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd 2005-2013

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd 2005-2013

Geslacht Leeftijd Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 4,0 47,7 1,1 7,0 65,4 21,9 11,8 0,9 8,2 14,8 71,1 5,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2013 2,3 41,2 1,0 2,8 84,4 11,6 4,0 0,1 4,4 12,9 76,8 6,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2013 3,4 53,2 1,2 6,1 73,1 18,9 7,6 0,4 7,8 14,3 73,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2013 3,9 49,9 1,0 6,9 66,3 22,0 10,9 0,8 7,8 15,0 71,8 5,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2013 4,4 46,3 1,0 7,9 57,1 25,5 16,2 1,1 10,2 15,6 68,0 6,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2013 5,8 45,8 1,2 10,7 49,2 29,1 19,4 2,3 9,8 15,9 66,9 7,4
Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 3,6 45,6 0,9 6,9 61,1 25,6 12,1 1,1 9,9 14,9 68,9 6,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2013 1,9 38,1 0,8 2,6 78,9 16,0 5,1 0,0 4,6 10,5 78,2 6,6
Mannen 25 tot 35 jaar 2013 2,4 48,7 1,0 4,8 71,3 22,9 5,5 0,3 9,1 11,8 73,1 5,9
Mannen 35 tot 45 jaar 2013 3,2 48,7 0,9 6,4 63,8 24,6 10,9 0,7 9,7 16,5 67,9 5,9
Mannen 45 tot 55 jaar 2013 3,8 45,0 0,9 7,7 53,5 28,7 16,2 1,6 12,0 17,0 64,8 6,2
Mannen 55 tot 65 jaar 2013 6,3 45,2 1,1 12,4 43,6 32,5 21,0 2,9 11,7 16,4 64,6 7,3
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 4,4 50,0 1,2 7,0 69,7 18,1 11,5 0,7 6,6 14,8 73,2 5,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2013 2,6 44,2 1,2 3,1 88,8 7,9 3,2 0,1 4,1 14,8 75,5 5,6
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2013 4,4 57,8 1,3 7,4 74,6 15,5 9,4 0,5 6,6 16,4 73,0 4,0
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2013 4,6 51,1 1,1 7,4 68,8 19,4 10,9 0,9 5,8 13,5 75,7 4,9
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2013 5,0 47,8 1,1 8,2 61,0 22,1 16,2 0,7 8,3 14,1 71,4 6,2
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2013 5,2 46,6 1,2 8,3 56,7 24,7 17,2 1,5 7,5 15,2 69,9 7,4
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet, omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 65 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Ziekteverzuimpercentage werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.


Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1.  1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2.  5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3.  20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4.  210 werkdagen of meer (een jaar of langer)

1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1.  Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2.  Ja, voor een deel werkgerelateerd
3.  Nee, niet werkgerelateerd
4.  Weet niet

Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet