Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd 2005-2013


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet, omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd’. Zie paragraaf 3.

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd 2005-2013

Geslacht Leeftijd Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 4,0 47,7 1,1 7,0 65,4 21,9 11,8 0,9 8,2 14,8 71,1 5,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2013 2,3 41,2 1,0 2,8 84,4 11,6 4,0 0,1 4,4 12,9 76,8 6,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2013 3,4 53,2 1,2 6,1 73,1 18,9 7,6 0,4 7,8 14,3 73,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2013 3,9 49,9 1,0 6,9 66,3 22,0 10,9 0,8 7,8 15,0 71,8 5,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2013 4,4 46,3 1,0 7,9 57,1 25,5 16,2 1,1 10,2 15,6 68,0 6,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2013 5,8 45,8 1,2 10,7 49,2 29,1 19,4 2,3 9,8 15,9 66,9 7,4
Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 3,6 45,6 0,9 6,9 61,1 25,6 12,1 1,1 9,9 14,9 68,9 6,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2013 1,9 38,1 0,8 2,6 78,9 16,0 5,1 0,0 4,6 10,5 78,2 6,6
Mannen 25 tot 35 jaar 2013 2,4 48,7 1,0 4,8 71,3 22,9 5,5 0,3 9,1 11,8 73,1 5,9
Mannen 35 tot 45 jaar 2013 3,2 48,7 0,9 6,4 63,8 24,6 10,9 0,7 9,7 16,5 67,9 5,9
Mannen 45 tot 55 jaar 2013 3,8 45,0 0,9 7,7 53,5 28,7 16,2 1,6 12,0 17,0 64,8 6,2
Mannen 55 tot 65 jaar 2013 6,3 45,2 1,1 12,4 43,6 32,5 21,0 2,9 11,7 16,4 64,6 7,3
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2013 4,4 50,0 1,2 7,0 69,7 18,1 11,5 0,7 6,6 14,8 73,2 5,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2013 2,6 44,2 1,2 3,1 88,8 7,9 3,2 0,1 4,1 14,8 75,5 5,6
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2013 4,4 57,8 1,3 7,4 74,6 15,5 9,4 0,5 6,6 16,4 73,0 4,0
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2013 4,6 51,1 1,1 7,4 68,8 19,4 10,9 0,9 5,8 13,5 75,7 4,9
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2013 5,0 47,8 1,1 8,2 61,0 22,1 16,2 0,7 8,3 14,1 71,4 6,2
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2013 5,2 46,6 1,2 8,3 56,7 24,7 17,2 1,5 7,5 15,2 69,9 7,4
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens