Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie


Deze tabel bevat verhoudingscijfers van personen in Nederland met een uitkering (AO, WW en Bijstand (WWB)) naar verschillende geboortegeneraties.
Daarnaast bevat de tabel ook informatie over het aantal jaren dat personen in Nederland in de laatste vier jaar een uitkering hebben gehad.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkzaam zijn en geboortegeneratie (in groepen van vijf geboortejaren).
De aantallen zijn gerelateerd aan de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
Het peilmoment is steeds de laatste vrijdag van december voor de kerst. Dit peilmoment is gemeten in de jaren 1999 t/m 2011.
Van iedereen in de verschillende geboortegeneraties is gekeken wat hun situatie was op de verschillende peilmomenten en welke leeftijd men toen had.
Iemand die is geboren in bv 1970 is dus bekeken op 29 t/m 42-jarige leeftijd.
De periode ‘afgelopen vier jaar’ heeft betrekking op de vier jaar voorafgaand aan deze leeftijd/peilmoment.
De peilmomenten zelf zijn niet beschikbaar in de tabel maar wel af te leiden.

Gegevens beschikbaar: geboortegeneraties 1935 tot 1985 (in groepen).

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2019 gepubliceerd.

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd Werkzaam Migratieachtergrond Geboortegeneratie Persoon met uitkering (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft voortdurend uitkering (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk uitkeringTotaal gedeeltelijk (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk uitkering> 3 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk uitkering> 2 jaar - 3 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk uitkering> 1 jaar - 2 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk uitkering<= 1 jaar (%) Situatie voorgaande 4 jaarPersoon heeft geen uitkering (%)
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 16 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 16 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 5 15 2 2 3 8 79
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 79
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 79
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 15 2 2 3 7 80
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 14 2 2 3 7 80
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 11 6 14 1 2 4 7 80
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 12 6 14 1 2 4 7 80
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal Totaal 1965 tot 1970 12 7 14 1 2 3 8 80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens