Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie


Deze tabel bevat verhoudingscijfers van personen in Nederland met een baan gerelateerd aan de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
Van deze personen is het maandloon in kwintielen beschikbaar.
Daarnaast is van alle personen in Nederland de baansituatie in de voorgaande vier jaar (voortdurend een baan, gedeeltelijk een baan of geen baan) beschikbaar en informatie over het aantal banen dat de persoon in de voorgaande vier jaar heeft gehad (voor iedereen die op peilmoment een baan had).
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en geboortegeneratie (in groepen van vijf geboortejaren).
Het peilmoment is steeds de laatste vrijdag van december voor de kerst. Dit peilmoment is gemeten in de jaren 1999 t/m 2011.
Van iedereen in de verschillende geboortegeneraties is gekeken wat hun situatie was op de verschillende peilmomenten en welke leeftijd men toen had.
Iemand die is geboren in bijv. 1970 is dus bekeken op 29 t/m 42-jarige leeftijd.
De periode ‘afgelopen vier jaar’ heeft betrekking op de vier jaar voorafgaand aan deze leeftijd/peilmoment.
De peilmomenten zelf zijn niet beschikbaar in de tabel, maar wel af te leiden.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Geboortegeneraties 1935 tot 1940

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden eind 2019 gepubliceerd.

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Geboortegeneratie Persoon met baan (%) Maandloon in kwintielenEerste 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielenTweede 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielenDerde 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielenVierde 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielenVijfde 20%-inkomensgroep (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft voortdurend baan (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk baanTotaal gedeeltelijk (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk baan> 3 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk baan> 2 tot 3 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk baan> 1 - 2 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft gedeeltelijk baan<= 1 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaarPersoon heeft geen baan (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarEén baan (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarTwee banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarDrie banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarVier banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarVijf tot tien banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaarTien of meer banen (%)
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 21 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal 1965 tot 1970 72 11 19 21 26 23 53 32 16 6 5 5 14 58 25 11 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 20 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 19 20 25 24 54 31 15 6 5 5 15 61 24 10 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 19 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 19 20 24 25 54 30 14 6 5 5 16 62 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 18 25 25 52 31 14 6 5 5 17 59 24 10 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 24 26 54 29 13 6 5 5 17 63 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 18 24 26 53 30 14 6 5 5 17 61 24 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 23 27 54 29 13 6 4 5 17 63 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 24 27 54 28 13 6 5 5 18 64 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 23 27 54 29 14 6 4 5 18 62 23 9 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 23 27 54 27 12 6 4 5 19 66 22 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 6 4 5 18 61 23 9 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 23 28 55 26 12 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 6 4 5 18 61 23 9 4 3 0
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 11 20 18 23 28 55 25 11 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 5 4 4 18 62 22 9 4 3 0
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal 1960 tot 1965 71 11 20 18 23 28 55 25 11 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 54 28 14 5 4 4 19 63 22 9 4 3 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens