Personen met baan; lft, migratieachtergrond, geboortegeneratie 1935-2000

Personen met baan; lft, migratieachtergrond, geboortegeneratie 1935-2000

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Geboortegeneratie Persoon met baan (%) Maandloon in kwintielen Eerste 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielen Tweede 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielen Derde 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielen Vierde 20%-inkomensgroep (%) Maandloon in kwintielen Vijfde 20%-inkomensgroep (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft voortdurend baan (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk baan Totaal gedeeltelijk (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk baan > 3 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk baan > 2 tot 3 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk baan > 1 - 2 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft gedeeltelijk baan <= 1 jaar (%) Baan voorgaande 4 jaar Persoon heeft geen baan (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Eén baan (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Twee banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Drie banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Vier banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Vijf tot tien banen (%) Aantal banen voorgaande 4 jaar Tien of meer banen (%)
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 21 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal 1965 tot 1970 72 11 19 21 26 23 53 32 16 6 5 5 14 58 25 11 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 20 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 19 20 25 24 54 31 15 6 5 5 15 61 24 10 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 19 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 19 20 24 25 54 30 14 6 5 5 16 62 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 18 25 25 52 31 14 6 5 5 17 59 24 10 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 24 26 54 29 13 6 5 5 17 63 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 19 18 24 26 53 30 14 6 5 5 17 61 24 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 23 27 54 29 13 6 4 5 17 63 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 24 27 54 28 13 6 5 5 18 64 23 9 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 11 20 19 23 27 54 29 14 6 4 5 18 62 23 9 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 23 27 54 27 12 6 4 5 19 66 22 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 6 4 5 18 61 23 9 4 2 0
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 12 20 18 23 28 55 26 12 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 6 4 5 18 61 23 9 4 3 0
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal 1960 tot 1965 70 11 20 18 23 28 55 25 11 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 53 29 14 5 4 4 18 62 22 9 4 3 0
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal 1960 tot 1965 71 11 20 18 23 28 55 25 11 5 4 5 19 67 21 8 3 2 0
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal 1965 tot 1970 71 10 20 19 23 28 54 28 14 5 4 4 19 63 22 9 4 3 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat verhoudingscijfers van personen in Nederland met een baan gerelateerd aan de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
Van deze personen is het maandloon in kwintielen beschikbaar.
Daarnaast is van alle personen in Nederland de baansituatie in de voorgaande vier jaar (voortdurend een baan, gedeeltelijk een baan of geen baan) beschikbaar en informatie over het aantal banen dat de persoon in de voorgaande vier jaar heeft gehad (voor iedereen die op peilmoment een baan had).
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en geboortegeneratie (in groepen van vijf geboortejaren).
Het peilmoment is steeds de laatste vrijdag van december voor de kerst. Dit peilmoment is gemeten in de jaren 1999 t/m 2011.
Van iedereen in de verschillende geboortegeneraties is gekeken wat hun situatie was op de verschillende peilmomenten en welke leeftijd men toen had.
Iemand die is geboren in bijv. 1970 is dus bekeken op 29 t/m 42-jarige leeftijd.
De periode ‘afgelopen vier jaar’ heeft betrekking op de vier jaar voorafgaand aan deze leeftijd/peilmoment.
De peilmomenten zelf zijn niet beschikbaar in de tabel, maar wel af te leiden.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Geboortegeneraties 1935 tot 1940.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Persoon met baan
Personen in Nederland met een baan per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken op het peilmoment (laatste vrijdag in september).

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.
Bij het tellen van het aantal banen dat iemand heeft gehad in de voorgaande vier jaar tellen baantjes van minder dan 90 dagen niet mee.

Bevolking van Nederland
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Maandloon in kwintielen
Personen in Nederland met een baan naar het huidige maandloon ingedeeld in kwintielen per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken op het peilmoment (laatste vrijdag in september).
De personen zijn ingedeeld naar hoogte van het maandloon in vijf inkomensgroepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats, nadat de maandlonen van personen zijn gerangschikt van laag naar hoog maandloon.
De 1e 20%-groep betreft de 20% personen met de laagste maandlonen.
De 2e 20%-groep betreft de personen met maandlonen die tussen de grenswaarden van 20 en 40% liggen enz.
De laatste 20%-groep bevat de 20% personen met de hoogste maandlonen.

Kwintiel:
Elk van de vijf gelijke delen van een naar grootte gerangschikte reeks (in deze tabel maandloon).

Maandloon:
Het maandelijks betaalde brutoloon vóór aftrek van werknemerspremies voor pensioen en vut.
Het maandbedrag dat de persoon ontvangt als loon uit werknemersbanen.
Het gaat hier om een zogenaamd "geschat (fiscaal) maandbedrag". Hiermee wordt bedoeld dat het maandbedrag is berekend door het totale jaarbedrag van de alle banen van de persoon bij elkaar op te tellen en vervolgens te verdelen over de gewerkte kalenderdagen in het jaar.
Eerste 20%-inkomensgroep
Eerste 20%-inkomensgroep (laagste inkomens).
Tweede 20%-inkomensgroep
Derde 20%-inkomensgroep
Vierde 20%-inkomensgroep
Vijfde 20%-inkomensgroep
Vijfde 20%-inkomensgroep (hoogste inkomens).
Baan voorgaande 4 jaar
Personen in Nederland naar baansituatie (voordurend, gedeeltelijk of geen baan) in de voorgaande vier jaar per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
De informatie gaat over iedereen die in die hele periode in Nederland aanwezig was.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.
Bij het tellen van het aantal banen dat iemand heeft gehad in de voorgaande vier jaar tellen baantjes van minder dan 90 dagen niet mee.

Bevolking van Nederland
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Persoon heeft voortdurend baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar voortdurend een baan hebben gehad.
Persoon heeft gedeeltelijk baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedeeltelijk een baan hebben gehad naar duur van die baan (minder dan één jaar, één tot twee jaar, twee tot drie jaar, drie jaar of langer).
Totaal gedeeltelijk
Totaal personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedeeltelijk een baan hebben gehad.
> 3 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan drie jaar maar minder dan vier jaar een baan hebben gehad.
> 2 tot 3 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan twee tot precies drie jaar een baan hebben gehad.
> 1 - 2 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van meer dan één tot precies twee jaar een baan hebben gehad.
<= 1 jaar
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar gedurende een periode van korter één jaar of precies één jaar een baan hebben gehad.
Persoon heeft geen baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar geen baan hebben gehad.
Aantal banen voorgaande 4 jaar
Personen in Nederland naar het aantal banen dat zij in de voorgaande vier jaar hebben gehad per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken.
De informatie gaat over iedereen die in die hele periode in Nederland aanwezig was.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.
Bij het tellen van het aantal banen dat iemand heeft gehad in de voorgaande vier jaar tellen baantjes van minder dan 90 dagen niet mee.

Bevolking van Nederland
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Eén baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar één baan hebben gehad.
Twee banen
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar twee banen hebben gehad.
Drie banen
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar drie banen hebben gehad.
Vier banen
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar vier banen hebben gehad.
Vijf tot tien banen
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar vijf tot tien banen hebben gehad.
Tien of meer banen
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar tien of meer banen hebben gehad.