Onderwijsniveau paren; partners van 25 jaar of ouder, 1992-2012

Onderwijsniveau paren; partners van 25 jaar of ouder, 1992-2012

Perioden Totaal paren (x 1 000) (On)gelijk onderwijs paren Man hoger opgeleid dan vrouw (x 1 000) (On)gelijk onderwijs paren Gelijk onderwijsniveau (x 1 000) (On)gelijk onderwijs paren Vrouw hoger opgeleid dan man (x 1 000) (On)gelijk onderwijs paren Onbekend (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man laag - vrouw laag (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man laag - vrouw middelbaar (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man laag - vrouw hoog (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man middelbaar - vrouw laag (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man middelbaar - vrouw middelbaar (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man middelbaar - vrouw hoog (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man hoog - vrouw laag (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man hoog - vrouw middelbaar (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Man hoog - vrouw hoog (x 1 000) Onderwijsniveau paren (3 niveaus) Onbekend (x 1 000)
1992 3.655 1.501 1.478 666 10 1.102 287 38 725 565 139 147 292 350 10
1993 3.712 1.520 1.513 671 8 1.050 292 44 735 604 145 157 312 365 8
1994 3.756 1.526 1.513 704 13 1.038 315 42 721 623 153 157 330 365 13
1995 3.807 1.536 1.541 715 15 981 319 40 741 666 158 167 327 394 15
1996 3.844 1.553 1.565 702 25 931 333 39 744 717 158 155 363 380 25
1997 3.876 1.535 1.595 718 27 910 329 43 737 743 166 160 363 399 27
1998 3.936 1.531 1.623 750 32 907 349 42 697 738 181 159 392 440 32
1999 3.947 1.531 1.611 772 33 908 349 48 672 737 191 158 389 463 33
2000 3.973 1.549 1.602 787 34 897 360 51 667 722 190 159 409 484 34
2001 3.913 1.473 1.596 806 38 890 363 50 663 738 212 146 379 434 38
2002 3.939 1.488 1.615 806 30 850 361 52 652 764 207 158 402 462 30
2003 3.986 1.491 1.610 845 40 828 379 51 655 764 220 154 404 492 40
2004 3.998 1.489 1.585 859 64 775 359 63 622 741 248 172 416 539 64
2005 3.997 1.484 1.589 857 68 733 350 63 609 759 254 181 422 559 68
2006 4.023 1.482 1.610 866 65 704 354 63 616 775 258 168 433 588 65
2007 4.010 1.451 1.622 873 65 675 357 61 590 795 265 166 433 604 65
2008 4.075 1.501 1.611 916 46 681 371 71 603 759 275 175 444 649 46
2009 4.089 1.504 1.600 945 40 676 369 80 589 752 292 172 449 669 40
2010 4.093 1.490 1.595 957 52 669 370 87 571 731 301 176 451 685 52
2011 4.095 1.452 1.597 993 53 714 389 88 541 712 303 185 438 671 53
2012 4.081 1.436 1.596 986 62 670 367 97 533 713 309 192 433 704 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van gehuwd of ongehuwd samenwonende partners. De partners zijn van verschillend geslacht en zijn 25 jaar of ouder. Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt.
In deze tabel wordt het aandeel paren waarbij de man hoger is opgeleid, de vrouw hoger is opgeleid of de partners een gelijk onderwijsniveau hebben, weergegeven. Tevens worden onderwijscombinaties gepresenteerd waarbij het onderwijsniveau van beide partners bestaat uit:
- 3 niveaus: Laag, Middelbaar, Hoog
- 6 niveaus: Basisonderwijs, Vmbo, Havo of Vwo, Mbo, Hbo, Wo

Wijzigingen per 4 april 2017
Geen, deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Onderwijsniveau van personen en partner. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal paren
Paren bestaande uit gehuwd of ongehuwd samenwonende partners. De partners zijn van verschillend geslacht en zijn 25 jaar of ouder.

(On)gelijk onderwijs paren
Hoogstbehaalde onderwijsniveau van gehuwd of ongehuwd samenwonende partners. De partners zijn van verschillend geslacht en zijn 25 jaar of ouder. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen paren waarbij de man hoger is opgeleid, de vrouw hoger is opgeleid of de partners een gelijk onderwijsniveau hebben.
Man hoger opgeleid dan vrouw
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is hoger dan dat van zijn vrouw.
Gelijk onderwijsniveau
Man en vrouw hebben hetzelfde hoogstbehaalde onderwijsniveau.
Vrouw hoger opgeleid dan man
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is hoger dan dat van haar man.
Onbekend
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van één of beide partners is onbekend.
Onderwijsniveau paren (3 niveaus)
Hoogstbehaalde onderwijsniveau van gehuwd of ongehuwd samenwonende partners. De partners zijn van verschillend geslacht en zijn 25 jaar of ouder. Het hoogstbehaalde onderwijsniveau bestaat uit 3 niveaus:

- Lager onderwijs: omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.
- Middelbaar onderwijs: omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 (basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
- Hoger onderwijs: omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Man laag - vrouw laag
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van beide partners is lager onderwijs.
Man laag - vrouw middelbaar
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is lager onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is middelbaar onderwijs.

Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
Man laag - vrouw hoog
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is lager onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is hoger onderwijs.

Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.
Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Man middelbaar - vrouw laag
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is middelbaar onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is lager onderwijs.

Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.
Man middelbaar - vrouw middelbaar
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van beide partners is middelbaar onderwijs.

Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.

Man middelbaar - vrouw hoog
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is middelbaar onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is hoger onderwijs.

Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Man hoog - vrouw laag
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is hoger onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is lager onderwijs.

Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.
Man hoog - vrouw middelbaar
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de man is hoger onderwijs.
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de vrouw is middelbaar onderwijs.

Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
Man hoog - vrouw hoog
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van beide partners is hoger onderwijs.

Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Onbekend
Het hoogstbehaalde onderwijsniveau van één of beide partners is onbekend.