Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Geleverd aardgas (mln m3) Geleverde elektriciteit (mln kWh)
F Bouwnijverheid 2010 174 1.009
F Bouwnijverheid 2017 152 954
F Bouwnijverheid 2018 156 943
F Bouwnijverheid 2019 123 897
F Bouwnijverheid 2020 90 955
F Bouwnijverheid 2021 100 1.014
F Bouwnijverheid 2022* 79 1.006
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 2.023 17.053
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 1.691 17.228
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 1.687 17.469
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 1.601 17.080
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 1.402 16.365
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 1.498 16.397
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 1.264 16.847
G Handel 2010 1.156 9.247
G Handel 2017 856 8.777
G Handel 2018 806 8.543
G Handel 2019 733 8.167
G Handel 2020 645 7.894
G Handel 2021 711 7.782
G Handel 2022* 594 7.715
H Vervoer en opslag 2010 321 4.923
H Vervoer en opslag 2017 323 5.341
H Vervoer en opslag 2018 366 5.645
H Vervoer en opslag 2019 365 5.609
H Vervoer en opslag 2020 312 5.471
H Vervoer en opslag 2021 319 5.645
H Vervoer en opslag 2022* 243 5.893
I Horeca 2010 546 2.884
I Horeca 2017 512 3.109
I Horeca 2018 514 3.281
I Horeca 2019 503 3.304
I Horeca 2020 444 3.001
I Horeca 2021 468 2.969
I Horeca 2022* 427 3.238
J Informatie en communicatie 2010 131 2.709
J Informatie en communicatie 2017 51 2.829
J Informatie en communicatie 2018 49 3.630
J Informatie en communicatie 2019 43 4.042
J Informatie en communicatie 2020 38 4.408
J Informatie en communicatie 2021 41 4.876
J Informatie en communicatie 2022* 33 5.399
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2010 420 3.422
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2017 309 2.848
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2018 269 2.457
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2019 236 2.281
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2020 206 2.149
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2021 227 2.102
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2022* 182 2.097
K Financiële dienstverlening 2010 190 1.858
K Financiële dienstverlening 2017 154 1.518
K Financiële dienstverlening 2018 145 1.382
K Financiële dienstverlening 2019 125 1.279
K Financiële dienstverlening 2020 105 1.181
K Financiële dienstverlening 2021 114 1.123
K Financiële dienstverlening 2022* 91 1.121
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 230 1.564
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 155 1.329
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 124 1.075
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 111 1.002
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 101 967
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 113 979
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 91 976
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 331 2.066
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 256 2.025
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 255 2.123
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 234 2.063
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 208 2.009
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 241 2.067
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 199 2.088
M Specialistische zakelijke diensten 2010 222 1.272
M Specialistische zakelijke diensten 2017 170 1.289
M Specialistische zakelijke diensten 2018 174 1.438
M Specialistische zakelijke diensten 2019 163 1.426
M Specialistische zakelijke diensten 2020 148 1.421
M Specialistische zakelijke diensten 2021 172 1.487
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 143 1.526
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 109 794
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 86 736
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 80 686
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 72 636
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 59 589
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 69 581
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 56 562
O-Q Overheid en zorg 2010 1.901 8.729
O-Q Overheid en zorg 2017 1.362 8.366
O-Q Overheid en zorg 2018 1.310 8.166
O-Q Overheid en zorg 2019 1.197 7.806
O-Q Overheid en zorg 2020 1.088 7.452
O-Q Overheid en zorg 2021 1.193 7.466
O-Q Overheid en zorg 2022* 1.009 7.405
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 559 4.037
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 325 3.473
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 263 3.189
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 236 3.018
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 198 2.814
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 217 2.787
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 184 2.747
P Onderwijs 2010 439 1.620
P Onderwijs 2017 288 1.531
P Onderwijs 2018 302 1.491
P Onderwijs 2019 284 1.450
P Onderwijs 2020 265 1.420
P Onderwijs 2021 307 1.457
P Onderwijs 2022* 248 1.487
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 904 3.072
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 749 3.362
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 745 3.486
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 677 3.338
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 625 3.218
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 669 3.223
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 577 3.170
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 577 2.210
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 441 2.209
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 422 2.131
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 388 2.031
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 349 1.817
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 370 1.752
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 330 1.862
R Cultuur, sport en recreatie 2010 306 1.520
R Cultuur, sport en recreatie 2017 236 1.505
R Cultuur, sport en recreatie 2018 223 1.491
R Cultuur, sport en recreatie 2019 205 1.439
R Cultuur, sport en recreatie 2020 193 1.292
R Cultuur, sport en recreatie 2021 206 1.251
R Cultuur, sport en recreatie 2022* 181 1.349
S Overige dienstverlening 2010 264 664
S Overige dienstverlening 2017 198 653
S Overige dienstverlening 2018 192 584
S Overige dienstverlening 2019 175 541
S Overige dienstverlening 2020 149 477
S Overige dienstverlening 2021 158 454
S Overige dienstverlening 2022* 143 470
U Extraterritoriale organisaties 2010 7 26
U Extraterritoriale organisaties 2017 8 51
U Extraterritoriale organisaties 2018 7 56
U Extraterritoriale organisaties 2019 7 51
U Extraterritoriale organisaties 2020 6 48
U Extraterritoriale organisaties 2021 7 46
U Extraterritoriale organisaties 2022* 6 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven in de bedrijfstakken F tot en met U van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbare net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is niet in deze cijfers opgenomen.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2023:
Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Geleverd aardgas
Aardgasleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft aardgasleveringen vanuit het landelijke aardgasnet van beheerder Gas Transport Services (GTS), het Zebragasnetwerk en de aardgasnetten van de regionale netbedrijven.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Geleverde elektriciteit
Elektriciteitsleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft elektriciteitsleveringen vanuit het landelijke elektriciteitsnet van beheerder TenneT en de elektriciteitsnetten van de regionale netbedrijven.

Elektriciteit is stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.