Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven in de bedrijfstakken F tot en met U van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbare net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is niet in deze cijfers opgenomen.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2017 zijn definitief, de cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 september 2019:
Definitieve cijfers over 2017 en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2018 en de voorlopige cijfers over 2019 gepubliceerd.

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Geleverd aardgas (mln m3) Geleverde elektriciteit (mln kWh)
F Bouwnijverheid 2010 174 1.009
F Bouwnijverheid 2011 141 941
F Bouwnijverheid 2012 158 898
F Bouwnijverheid 2013 160 944
F Bouwnijverheid 2014 129 867
F Bouwnijverheid 2015 135 878
F Bouwnijverheid 2016 130 890
F Bouwnijverheid 2017 152 954
F Bouwnijverheid 2018* 160 1.002
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 2.023 17.053
G-I Handel, vervoer en horeca 2011 1.618 16.954
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 1.823 16.853
G-I Handel, vervoer en horeca 2013 1.877 17.090
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 1.492 16.665
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 1.613 16.954
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 1.649 16.928
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 1.691 17.228
G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 1.677 17.588
G Handel 2010 1.156 9.247
G Handel 2011 865 9.209
G Handel 2012 938 8.977
G Handel 2013 959 9.082
G Handel 2014 726 8.766
G Handel 2015 788 8.880
G Handel 2016 810 8.721
G Handel 2017 856 8.777
G Handel 2018* 830 8.637
H Vervoer en opslag 2010 321 4.923
H Vervoer en opslag 2011 315 4.826
H Vervoer en opslag 2012 346 4.873
H Vervoer en opslag 2013 358 4.934
H Vervoer en opslag 2014 312 4.851
H Vervoer en opslag 2015 326 4.953
H Vervoer en opslag 2016 318 5.055
H Vervoer en opslag 2017 323 5.341
H Vervoer en opslag 2018* 345 5.756
I Horeca 2010 546 2.884
I Horeca 2011 439 2.919
I Horeca 2012 539 3.002
I Horeca 2013 561 3.074
I Horeca 2014 453 3.048
I Horeca 2015 498 3.121
I Horeca 2016 522 3.152
I Horeca 2017 512 3.109
I Horeca 2018* 502 3.195
J Informatie en communicatie 2010 131 2.709
J Informatie en communicatie 2011 98 2.779
J Informatie en communicatie 2012 103 2.713
J Informatie en communicatie 2013 86 2.681
J Informatie en communicatie 2014 71 2.700
J Informatie en communicatie 2015 81 2.736
J Informatie en communicatie 2016 77 2.758
J Informatie en communicatie 2017 51 2.829
J Informatie en communicatie 2018* 52 3.230
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2010 420 3.422
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2011 315 3.276
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2012 342 2.884
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2013 324 2.833
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2014 252 2.730
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2015 274 2.653
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2016 284 2.779
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2017 309 2.848
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2018* 308 2.741
K Financiële dienstverlening 2010 190 1.858
K Financiële dienstverlening 2011 145 1.787
K Financiële dienstverlening 2012 169 1.672
K Financiële dienstverlening 2013 164 1.652
K Financiële dienstverlening 2014 126 1.553
K Financiële dienstverlening 2015 142 1.531
K Financiële dienstverlening 2016 145 1.525
K Financiële dienstverlening 2017 154 1.518
K Financiële dienstverlening 2018* 158 1.463
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 230 1.564
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 170 1.490
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 173 1.212
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 160 1.181
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 126 1.177
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 132 1.122
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 139 1.254
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 155 1.329
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 150 1.278
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 331 2.066
M-N Zakelijke dienstverlening 2011 247 2.013
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 269 1.931
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 267 1.930
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 207 1.834
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 229 1.841
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 240 1.905
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 256 2.025
M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 246 2.005
M Specialistische zakelijke diensten 2010 222 1.272
M Specialistische zakelijke diensten 2011 166 1.255
M Specialistische zakelijke diensten 2012 180 1.210
M Specialistische zakelijke diensten 2013 168 1.199
M Specialistische zakelijke diensten 2014 130 1.138
M Specialistische zakelijke diensten 2015 149 1.163
M Specialistische zakelijke diensten 2016 154 1.191
M Specialistische zakelijke diensten 2017 170 1.289
M Specialistische zakelijke diensten 2018* 159 1.269
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 109 794
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 81 758
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 89 721
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 98 730
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 76 696
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 80 678
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 86 714
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 86 736
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 87 736
O-Q Overheid en zorg 2010 1.901 8.729
O-Q Overheid en zorg 2011 1.502 8.944
O-Q Overheid en zorg 2012 1.741 8.926
O-Q Overheid en zorg 2013 1.691 8.761
O-Q Overheid en zorg 2014 1.362 8.534
O-Q Overheid en zorg 2015 1.453 8.750
O-Q Overheid en zorg 2016 1.408 8.482
O-Q Overheid en zorg 2017 1.362 8.366
O-Q Overheid en zorg 2018* 1.288 8.192
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 559 4.037
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 423 4.003
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 470 3.941
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 372 3.592
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 302 3.518
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 334 3.694
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 305 3.472
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 325 3.473
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 274 3.291
P Onderwijs 2010 439 1.620
P Onderwijs 2011 334 1.676
P Onderwijs 2012 371 1.621
P Onderwijs 2013 381 1.664
P Onderwijs 2014 291 1.611
P Onderwijs 2015 301 1.590
P Onderwijs 2016 324 1.649
P Onderwijs 2017 288 1.531
P Onderwijs 2018* 282 1.499
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 904 3.072
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 745 3.265
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 900 3.364
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 938 3.504
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 769 3.405
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 819 3.466
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 779 3.361
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 749 3.362
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 731 3.403
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 577 2.210
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2011 466 2.185
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012 501 2.171
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 537 2.273
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2014 427 2.194
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 473 2.312
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 472 2.282
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 441 2.209
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 433 2.207
R Cultuur, sport en recreatie 2010 306 1.520
R Cultuur, sport en recreatie 2011 246 1.494
R Cultuur, sport en recreatie 2012 264 1.484
R Cultuur, sport en recreatie 2013 296 1.585
R Cultuur, sport en recreatie 2014 234 1.530
R Cultuur, sport en recreatie 2015 258 1.603
R Cultuur, sport en recreatie 2016 254 1.583
R Cultuur, sport en recreatie 2017 236 1.505
R Cultuur, sport en recreatie 2018* 228 1.511
S Overige dienstverlening 2010 264 664
S Overige dienstverlening 2011 214 666
S Overige dienstverlening 2012 230 660
S Overige dienstverlening 2013 232 636
S Overige dienstverlening 2014 188 614
S Overige dienstverlening 2015 207 657
S Overige dienstverlening 2016 210 646
S Overige dienstverlening 2017 198 653
S Overige dienstverlening 2018* 197 639
U Extraterritoriale organisaties 2010 7 26
U Extraterritoriale organisaties 2011 6 25
U Extraterritoriale organisaties 2012 6 27
U Extraterritoriale organisaties 2013 9 52
U Extraterritoriale organisaties 2014 6 50
U Extraterritoriale organisaties 2015 8 52
U Extraterritoriale organisaties 2016 8 52
U Extraterritoriale organisaties 2017 8 51
U Extraterritoriale organisaties 2018* 7 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens