Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013


Deze tabel geeft een beschrijving van de werkgelegenheid die hoort bij de uitgaven aan gezondheid en welzijn. Gezondheids- en welzijnszorg omvatten alle activiteiten voor gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, en beleid, beheer en verzekering van die activiteiten.
Dat betekent dat niet alleen bedrijven en instellingen meetellen waarvan de hoofdactiviteit het verstrekken van zorg is, maar ook de zorgactiviteiten van andere bedrijven en instellingen.

De onderwerpen zijn het aantal banen van werknemers aan het einde van een jaar, het aantal arbeidsjaren van werknemers per jaar, het aantal zelfstandigen (inclusief freelancers, alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders), en het loon voor de sociale verzekering gemiddeld per arbeidsjaar.

De onderwerpen zijn uitgesplitst naar type zorgaanbieder, leeftijd, geslacht en beroep (ingedeeld naar bevoegdheid: welk beroep iemand mag uitoefenen vanwege zijn of haar inschrijving in het register van beroepen in de gezondheidszorg (BIG-register)).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2011 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel 'Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders'. Zie paragraaf 3.

Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013

Geslacht Leeftijd (Niet) geregistreerde beroepen Aanbieders zorg Perioden Bruto loon sociale verzekeringen (1 000 euro) Banen van werknemersBanen van werknemers (x 1 000) Banen van werknemersBanen van werknemers (relatief) (%) Arbeidsjaren van werknemersArbeidsjaren van werknemers (x 1 000) Arbeidsjaren van werknemersArbeidsjaren van werknemers (relatief) (%) ZelfstandigenZelfstandigen (x 1 000) ZelfstandigenZelfstandigen (relatief) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders zorg 2001 27,6 1.074 100 707 100 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders zorg 2013* 35,8 1.418 100 964 100 108 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 31,2 439 100 312 100 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 40,7 580 100 421 100 83 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders zorg 2001 62,3 30 3 25 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders zorg 2013* 79,8 37 3 32 3 29 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 63,1 26 6 23 7 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 81,1 33 6 28 7 28 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders zorg 2001 31,6 163 15 114 16 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders zorg 2013* 41,1 201 14 145 15 7 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 32,0 97 22 71 23 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 42,4 122 21 91 22 4 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders zorg 2001 39,6 24 2 17 2 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders zorg 2013* 53,5 37 3 27 3 18 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 40,8 18 4 13 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 54,7 30 5 22 5 18 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders zorg 2001 24,8 857 80 551 78 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders zorg 2013* 32,3 1.144 81 760 79 55 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 27,0 298 68 205 66 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 35,0 395 68 280 66 34 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens