Kostprijsindex consumentengoederen; 2010=100, 2005-2015

Kostprijsindex consumentengoederen; 2010=100, 2005-2015

Producten Perioden Kostprijsindex Kostprijsindex 2010=100 (2010=100) Kostprijsindex Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Consumentenprijsindex (afgeleid) Consumentenprijsindex 2010=100 (2010=100) Consumentenprijsindex (afgeleid) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
01100 Voedingsmiddelen 2013 mei 113,64 2,5 107,03 3,5
01100 Voedingsmiddelen 2013 juni 113,79 2,1 107,08 3,0
01100 Voedingsmiddelen 2013 juli 114,38 2,1 106,98 3,3
01100 Voedingsmiddelen 2013 augustus 114,76 2,1 106,40 3,1
01100 Voedingsmiddelen 2013 september 115,03 1,8 105,49 2,3
01100 Voedingsmiddelen 2013 oktober 114,18 1,0 105,31 1,1
01100 Voedingsmiddelen 2013 november 114,11 1,0 104,96 0,6
01100 Voedingsmiddelen 2013 december 114,16 1,4 106,28 0,3
01100 Voedingsmiddelen 2014 januari 114,62 1,4 105,86 0,8
01100 Voedingsmiddelen 2014 februari 114,28 1,1 106,53 0,1
01100 Voedingsmiddelen 2014 maart 113,74 0,6 106,68 -0,2
01100 Voedingsmiddelen 2014 april 113,86 0,5 106,78 0,3
01100 Voedingsmiddelen 2014 mei 113,65 0,0 106,28 -0,7
01100 Voedingsmiddelen 2014 juni 113,97 0,2 106,15 -0,9
01100 Voedingsmiddelen 2014 juli 113,95 -0,4 106,28 -0,7
01100 Voedingsmiddelen 2014 augustus 113,62 -1,0 105,82 -0,5
01100 Voedingsmiddelen 2014 september 113,44 -1,4 105,40 -0,1
01100 Voedingsmiddelen 2014 oktober 112,87 -1,2 105,56 0,2
01100 Voedingsmiddelen 2014 november 112,56 -1,4 105,69 0,7
01100 Voedingsmiddelen 2014 december 112,06 -1,8 105,96 -0,3
01100 Voedingsmiddelen 2015 januari* 112,44 -1,9 104,93 -0,9
01100 Voedingsmiddelen 2015 februari* 113,13 -1,0 106,06 -0,4
01100 Voedingsmiddelen 2015 maart* 113,84 0,1 105,97 -0,7
01100 Voedingsmiddelen 2015 april* 114,21 0,3 106,54 -0,2
01100 Voedingsmiddelen 2015 mei* 113,67 0,0 106,65 0,3
01110 Brood en granen 2013 mei 110,56 2,1 106,26 2,3
01110 Brood en granen 2013 juni 110,42 1,9 106,22 1,9
01110 Brood en granen 2013 juli 110,19 1,2 106,25 2,2
01110 Brood en granen 2013 augustus 110,07 0,9 106,43 2,5
01110 Brood en granen 2013 september 109,93 0,8 106,16 1,6
01110 Brood en granen 2013 oktober 109,99 0,6 106,20 1,1
01110 Brood en granen 2013 november 109,98 0,5 105,52 0,7
01110 Brood en granen 2013 december 109,97 0,5 106,29 0,4
01110 Brood en granen 2014 januari 111,18 1,0 105,57 0,5
01110 Brood en granen 2014 februari 111,09 0,7 106,10 0,0
01110 Brood en granen 2014 maart 110,81 0,4 105,89 -0,4
01110 Brood en granen 2014 april 110,62 0,0 106,17 0,6
01110 Brood en granen 2014 mei 110,62 0,1 105,67 -0,6
01110 Brood en granen 2014 juni 110,62 0,2 105,86 -0,3
01110 Brood en granen 2014 juli 110,49 0,3 106,34 0,1
01110 Brood en granen 2014 augustus 110,45 0,4 106,34 -0,1
01110 Brood en granen 2014 september 110,47 0,5 105,91 -0,2
01110 Brood en granen 2014 oktober 110,21 0,2 106,84 0,6
01110 Brood en granen 2014 november 110,15 0,2 106,34 0,8
01110 Brood en granen 2014 december 110,18 0,2 106,25 0,0
01110 Brood en granen 2015 januari* 111,95 0,7 105,86 0,3
01110 Brood en granen 2015 februari* 112,05 0,9 106,57 0,4
01110 Brood en granen 2015 maart* 112,28 1,3 106,31 0,4
01110 Brood en granen 2015 april* 112,30 1,5 107,20 1,0
01110 Brood en granen 2015 mei* 112,21 1,4 107,60 1,8
01140 Melk, kaas en eieren 2013 mei 118,72 6,7 105,06 1,3
01140 Melk, kaas en eieren 2013 juni 119,47 6,6 104,09 0,6
01140 Melk, kaas en eieren 2013 juli 120,61 6,5 105,86 2,3
01140 Melk, kaas en eieren 2013 augustus 122,04 7,6 106,05 2,2
01140 Melk, kaas en eieren 2013 september 123,47 7,8 105,22 2,1
01140 Melk, kaas en eieren 2013 oktober 122,05 5,0 104,95 2,1
01140 Melk, kaas en eieren 2013 november 122,21 4,4 105,66 1,5
01140 Melk, kaas en eieren 2013 december 123,15 5,1 106,54 1,8
01140 Melk, kaas en eieren 2014 januari 124,59 6,2 107,10 3,1
01140 Melk, kaas en eieren 2014 februari 123,84 5,1 108,31 3,6
01140 Melk, kaas en eieren 2014 maart 121,66 5,1 108,74 4,0
01140 Melk, kaas en eieren 2014 april 119,94 2,8 109,73 5,1
01140 Melk, kaas en eieren 2014 mei 118,01 -0,6 109,90 4,6
01140 Melk, kaas en eieren 2014 juni 119,36 -0,1 110,86 6,5
01140 Melk, kaas en eieren 2014 juli 120,71 0,1 111,46 5,3
01140 Melk, kaas en eieren 2014 augustus 119,74 -1,9 112,61 6,2
01140 Melk, kaas en eieren 2014 september 117,11 -5,2 111,34 5,8
01140 Melk, kaas en eieren 2014 oktober 115,55 -5,3 111,97 6,7
01140 Melk, kaas en eieren 2014 november 114,41 -6,4 110,61 4,7
01140 Melk, kaas en eieren 2014 december 112,52 -8,6 111,55 4,7
01140 Melk, kaas en eieren 2015 januari* 109,68 -12,0 109,42 2,2
01140 Melk, kaas en eieren 2015 februari* 111,52 -10,0 111,15 2,6
01140 Melk, kaas en eieren 2015 maart* 111,91 -8,0 110,69 1,8
01140 Melk, kaas en eieren 2015 april* 111,71 -6,9 110,88 1,0
01140 Melk, kaas en eieren 2015 mei* 109,13 -7,5 110,89 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prijsindexcijfers en mutaties van consumentengoederen, onderverdeeld naar kostprijsindexcijfers en consumentenprijsindexcijfers (afgeleid).
Voor de kostprijsindexcijfers is als basis gebruikt de producentenprijsindexcijfers binnenlands verbruik.
Het indexcijfer binnenlands verbruik is samengesteld uit de binnenlandse afzet en de invoer.
Voor het consumentenprijsindexcijfer is als basis gebruikt de afgeleide consumentenprijsindex op basis 2006=100. Voor deze tabel is de basis van de consumentenprijsindex verlegd naar 2010=100. Hierdoor kunnen als gevolg van afrondingen afwijkingen voorkomen ten opzichte van de officiële reeks consumentenprijsindexcijfers.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met mei 2015.

Status van de cijfers:
De kostprijsindexcijfers van januari 2015 tot en met mei 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De consumentenprijsindexcijfers zijn direct definitief.

Wijziging per 14 augustustus 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet. Conform de aankondiging in het CBS jaarplan 2015 is de publicatie van de kostprijsindex gestaakt. Het CBS zal zich voor prijsvergelijkingen in de keten richten op alternatieven die Europees geharmoniseerd zijn (de kostprijsindex is dat niet).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kostprijsindex
Kostprijsindex is gebaseerd op het Producentenprijsindexcijfer
binnenlands verbruik. Binnenlands verbruik is samengesteld uit
de binnenlandse afzet en invoer.
Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op 1 decimaal.
Kostprijsindex 2010=100
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
Consumentenprijsindex (afgeleid)
Naast de consumentenprijsindex voor alle huishoudens wordt een
'afgeleide consumentenprijsindex' berekend.
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan
de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de
tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW
en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op 1 decimaal.
Consumentenprijsindex 2010=100
Consumentenprijsindex is gebaseerd op de afgeleide consumentenprijsindex.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.