Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012


DDe tabel geeft een overzicht van het stemgedrag van stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012.
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd: “Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012?”. De stemgerechtigden zijn uitgesplitst naar een aantal persoonskenmerken waaronder geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en kerkelijke gezindte.

Gegevens beschikbaar van: 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) D66 (%) Overige politieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal persoonskenmerken 6 19 20 2 7 2 8 6 5 25
Geslacht: mannen 6 17 21 1 7 2 9 6 4 26
Geslacht: vrouwen 6 20 19 2 7 3 6 6 5 25
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 4 16 18 1 11 1 8 8 4 30
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 1 18 19 2 5 2 7 9 4 33
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 5 18 21 3 8 2 9 7 4 25
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 4 16 24 2 9 3 7 7 5 24
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 5 30 16 2 9 4 9 4 5 17
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 11 15 23 2 2 2 7 4 8 26
Leeftijd: 75 jaar of ouder 22 14 17 0 3 2 6 4 3 28
Burgerlijke staat: ongehuwd 3 18 19 3 9 1 7 9 4 27
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 8 19 22 1 6 3 8 4 6 23
Burgerlijke staat: gescheiden 5 21 12 2 8 2 7 4 5 35
Burgerlijke staat: verweduwd 15 16 18 0 5 3 6 6 3 27
Migratieachtergrond: Nederland 7 17 21 2 8 2 8 6 5 24
Migratieachtergrond: westers 3 23 16 3 6 3 4 5 4 33
Migratieachtergrond: niet-westers 2 31 11 0 5 1 7 6 1 35
Onderwijsniveau: basisonderwijs 11 19 7 0 9 2 8 0 2 41
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 8 14 10 1 6 3 13 1 5 39
Onderwijsniveau: avo onderbouw 6 14 21 1 10 1 4 3 3 38
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 6 17 21 1 8 2 9 4 5 26
Onderwijsniveau: hbo, wo 5 24 27 5 5 3 2 15 5 8
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk 2 27 17 3 6 2 8 10 7 20
Stedelijkheid: Sterk stedelijk 6 18 18 1 9 3 9 6 5 25
Stedelijkheid: Matig stedelijk 6 16 27 2 7 1 7 4 5 25
Stedelijkheid: Weinig stedelijk 9 15 20 2 8 3 7 6 4 28
Stedelijkheid: Niet stedelijk 10 18 19 1 5 2 7 3 3 32
Kerkelijke gezindte: geen 2 21 21 2 9 0 9 7 4 25
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 11 16 22 1 8 1 8 4 2 28
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 16 10 24 2 3 2 1 3 15 24
Kerkelijke gezindte: protestants 30 7 14 3 3 12 6 5 4 16
Kerkelijke gezindte: overige 5 22 13 1 3 13 2 4 8 28
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 25 7 5 1 1 18 3 2 15 24
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 17 15 20 4 6 6 4 7 3 19
Kerkbezoek: één keer per maand 10 26 23 1 3 5 7 3 6 16
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd. 10 18 19 0 7 2 7 3 1 34
Kerkbezoek: zelden of nooit 6 17 25 2 8 0 6 6 2 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens