Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) D66 (%) Overige politieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal persoonskenmerken 6 19 20 2 7 2 8 6 5 25
Geslacht: mannen 6 17 21 1 7 2 9 6 4 26
Geslacht: vrouwen 6 20 19 2 7 3 6 6 5 25
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 4 16 18 1 11 1 8 8 4 30
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 1 18 19 2 5 2 7 9 4 33
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 5 18 21 3 8 2 9 7 4 25
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 4 16 24 2 9 3 7 7 5 24
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 5 30 16 2 9 4 9 4 5 17
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 11 15 23 2 2 2 7 4 8 26
Leeftijd: 75 jaar of ouder 22 14 17 0 3 2 6 4 3 28
Burgerlijke staat: ongehuwd 3 18 19 3 9 1 7 9 4 27
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 8 19 22 1 6 3 8 4 6 23
Burgerlijke staat: gescheiden 5 21 12 2 8 2 7 4 5 35
Burgerlijke staat: verweduwd 15 16 18 0 5 3 6 6 3 27
Migratieachtergrond: Nederland 7 17 21 2 8 2 8 6 5 24
Migratieachtergrond: westers 3 23 16 3 6 3 4 5 4 33
Migratieachtergrond: niet-westers 2 31 11 0 5 1 7 6 1 35
Onderwijsniveau: basisonderwijs 11 19 7 0 9 2 8 0 2 41
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 8 14 10 1 6 3 13 1 5 39
Onderwijsniveau: avo onderbouw 6 14 21 1 10 1 4 3 3 38
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 6 17 21 1 8 2 9 4 5 26
Onderwijsniveau: hbo, wo 5 24 27 5 5 3 2 15 5 8
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk 2 27 17 3 6 2 8 10 7 20
Stedelijkheid: Sterk stedelijk 6 18 18 1 9 3 9 6 5 25
Stedelijkheid: Matig stedelijk 6 16 27 2 7 1 7 4 5 25
Stedelijkheid: Weinig stedelijk 9 15 20 2 8 3 7 6 4 28
Stedelijkheid: Niet stedelijk 10 18 19 1 5 2 7 3 3 32
Kerkelijke gezindte: geen 2 21 21 2 9 0 9 7 4 25
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 11 16 22 1 8 1 8 4 2 28
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 16 10 24 2 3 2 1 3 15 24
Kerkelijke gezindte: protestants 30 7 14 3 3 12 6 5 4 16
Kerkelijke gezindte: overige 5 22 13 1 3 13 2 4 8 28
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 25 7 5 1 1 18 3 2 15 24
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 17 15 20 4 6 6 4 7 3 19
Kerkbezoek: één keer per maand 10 26 23 1 3 5 7 3 6 16
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd. 10 18 19 0 7 2 7 3 1 34
Kerkbezoek: zelden of nooit 6 17 25 2 8 0 6 6 2 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


DDe tabel geeft een overzicht van het stemgedrag van stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012.
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd: “Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012?”. De stemgerechtigden zijn uitgesplitst naar een aantal persoonskenmerken waaronder geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en kerkelijke gezindte.

Gegevens beschikbaar van: 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

CDA
Christen Democratisch Appèl. Partij die in 1980 is ontstaan uit Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en Katholieke Volkspartij (KVP). In 1973 hadden deze partijen al een federatie opgericht onder dezelfde naam. Deze federatie deed in 1977 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.

PvdA
Partij van de Arbeid. De partij is in 1946 ontstaan uit de vooroorlogse Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en Christelijk Democratische Unie (CDU). In 1948 verlieten een aantal leden de partij om samen met de Partij van de Vrijheid (PvdV) de Volkspartij voor Vrede en Democratie (VVD) op te richten. In 1970 verlieten wederom een aantal leden de partij, hieruit ontstond Democratisch-Socialisten '70 (DS'70).
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Partij die in 1948 is opgericht door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en oud-leden van de Vrijzinnige Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan voorafgaand opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele leden van de VDB waren het hier niet mee eens. Het grootste deel van de partij werd gevormd door de organisatie van de PvdV. De PvdV is in 1946 opgericht als naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP).
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van Nederland (CPN). In 1989 vormden de vier partijen al een gezamenlijke kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen onder de naam GroenLinks.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
SP
Socialistische Partij. Partij die in 1971 ontstond uit de Kommunistiesche Partij Nederland/marxistisch-leninistisch (KPN/ml). Dit was een afsplitsing van de Kommunistische
eenheidsbeweging Nederland/marxistisch-leninistisch (KEN/ml). De KEN/ml was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van de Communistische Partij van Nederland (CPN). KPN/ml heeft in 1972 haar naam veranderd in Socialistiese Partij (SP, tegenwoordig
geschreven als Socialistische Partij).
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
ChristenUnie
Partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en Reformatorisch Politieke Federatie (RPF). In 2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds 2001 werd de naam ChristenUnie al gebruikt.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
PVV
Partij voor de Vrijheid. De partij komt voort uit de Groep Wilders, de voormalige eenmansfractie in de Tweede Kamer van het op 3 september 2004 van de VVD afgesplitste Kamerlid Geert Wilders. Op 22 februari 2006 registreerde de 'Vereniging Groep Wilders' bij de Kiesraad de Partij voor de Vrijheid (PVV). Tot de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd de partij voor de herkenbaarheid aangeduid als Groep Wilders - Partij voor de Vrijheid. Na de verkiezingen ging de partij onder de naam Partij voor de Vrijheid door, afgekort als PVV.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
D66
Democraten 66 (tot 1986 afgekort als D'66).
Partij die is opgericht in 1966.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.

Overige politieke partijen
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Partij voor de dieren (PvdD), 50PLUS en andere politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.
---
Percentage personen dat heeft geantwoord op één van deze politieke
partijen te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
Niet gestemd
Percentage personen dat heeft geantwoord niet te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.