Caribisch NL; werkzame beroepsbevolking, economische activiteit (SBI) 2012

Caribisch NL; werkzame beroepsbevolking, economische activiteit (SBI) 2012

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Caribisch Nederland Perioden Werkz. beroepsbevolking (internat. def) (aantal) Werkz. beroepsbevolking (nat. def) (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bonaire 2012 8.837 8.559
A-U Alle economische activiteiten Sint-Eustatius 2012 2.099 1.940
A-U Alle economische activiteiten Saba 2012 1.045 971
A Landbouw, bosbouw en visserij Bonaire 2012 55 55
A Landbouw, bosbouw en visserij Sint-Eustatius 2012 26 19
A Landbouw, bosbouw en visserij Saba 2012 20 17
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Bonaire 2012 534 534
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Sint-Eustatius 2012 99 87
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Saba 2012 36 36
F Bouwnijverheid Bonaire 2012 1.364 1.330
F Bouwnijverheid Sint-Eustatius 2012 270 215
F Bouwnijverheid Saba 2012 113 105
G-I Handel, vervoer en horeca Bonaire 2012 2.710 2.620
G-I Handel, vervoer en horeca Sint-Eustatius 2012 736 714
G-I Handel, vervoer en horeca Saba 2012 212 196
J Informatie en communicatie Bonaire 2012 268 268
J Informatie en communicatie Sint-Eustatius 2012 32 32
J Informatie en communicatie Saba 2012 32 26
K Financiële dienstverlening Bonaire 2012 224 211
K Financiële dienstverlening Sint-Eustatius 2012 29 29
K Financiële dienstverlening Saba 2012 23 23
L Verhuur en handel van onroerend goed Bonaire 2012 154 154
L Verhuur en handel van onroerend goed Sint-Eustatius 2012 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed Saba 2012 . .
M-N Zakelijke dienstverlening Bonaire 2012 671 570
M-N Zakelijke dienstverlening Sint-Eustatius 2012 95 79
M-N Zakelijke dienstverlening Saba 2012 65 58
O-Q Overheid en zorg Bonaire 2012 2.270 2.261
O-Q Overheid en zorg Sint-Eustatius 2012 643 609
O-Q Overheid en zorg Saba 2012 431 415
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bonaire 2012 442 425
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Sint-Eustatius 2012 99 90
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Saba 2012 91 75
SBI-code onbekend Bonaire 2012 145 130
SBI-code onbekend Sint-Eustatius 2012 61 61
SBI-code onbekend Saba 2012 18 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bedrijfstak (SBI 2008) waarin de bevolking van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (Caribisch Nederland) werkzaam is. De gegevens worden gepresenteerd voor de internationale definitie van de werkzame beroepsbevolking (15 jaar en ouder) en volgens de nationale definitie (15 tot 65 jaar) die in Nederland wordt gehanteerd.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 21 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Op 21 oktober 2015 zijn nieuwe tabellen over de beroepsbevolking op Caribisch Nederland gepubliceerd. De reden voor deze nieuwe tabellen is de overstap op internationaal afgesproken definities voor de beroepsbevolking. De tabellen over de beroepsbevolking in Nederland waren hier in februari al op aangepast. Dit is nu ook gedaan voor de tabellen over Caribisch Nederland. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkz. beroepsbevolking (internat. def)
Werkzame beroepsbevolking (internationale definitie)
Personen (15 jaar of ouder) die minstens 1 uur per week werken.
---
De Nederlandse definitie van de beroepsbevolking wijkt af van de definitie die internationaal als standaard geldt: die van de International Labour Organisation (ILO). Als gevolg daarvan verschilt de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking.
Ten eerste wordt in de Nederlandse definitie een drempelwaarde van twaalf uur gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. In de internationale definitie is dat niet het geval.
Ten tweede wordt de werkloze beroepsbevolking anders afgebakend. Volgens de internationale definitie moet iemand binnen twee weken kunnen beginnen in een baan. In de Nederlandse definitie wordt in bepaalde gevallen een termijn van drie maanden aangehouden op de termijn waarop iemand kan beginnen te werken of zoekactiviteiten ontplooid heeft. Daarnaast wijkt ook de leeftijdsafbakening af.
Werkz. beroepsbevolking (nat. def)
Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie)
Personen (15 tot 65 jaar) die in Caribisch Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
---
Deze definitie van beroepsbevolking wordt in Nederland als standaard gehanteerd. Voor de Nederlandse situatie worden (meestal) gegevens gepresenteerd over de (beroeps)bevolking van 15 tot 65 jaar. Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste twaalf uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan twaalf uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking.