Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Totaal landen Nederland 2023 mei** 3.002
Totaal landen Nederland 2023 juni** 2.955
Totaal landen Nederland 2023 juli** 3.290
Totaal landen Nederland 2023 augustus** 3.008
Totaal landen Nederland 2023 september** 2.764
Totaal landen Nederland 2023 oktober** 2.865
Totaal landen Nederland 2023 november** 2.431
Totaal landen Nederland 2023 december** 2.406
Totaal landen Nederland 2024 januari* 2.165
Totaal landen Nederland 2024 februari* 2.170
Totaal landen Nederland 2024 maart* 2.650
Totaal landen Nederland 2024 april* 2.875
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 mei** 205
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 juni** 211
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 juli** 231
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 augustus** 228
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 september** 208
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 oktober** 183
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 november** 150
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 december** 138
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2024 januari* 147
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2024 februari* 147
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2024 maart* 181
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2024 april* 188
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 mei** 393
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 juni** 361
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 juli** 381
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 augustus** 393
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 september** 373
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 oktober** 361
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 november** 321
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 december** 297
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2024 januari* 249
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2024 februari* 266
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2024 maart* 309
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2024 april* 351
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 mei** 1.967
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 juni** 1.960
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 juli** 2.212
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 augustus** 1.945
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 september** 1.784
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 oktober** 1.909
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 november** 1.606
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 december** 1.570
Totaal landen West-Nederland (LD) 2024 januari* 1.452
Totaal landen West-Nederland (LD) 2024 februari* 1.453
Totaal landen West-Nederland (LD) 2024 maart* 1.781
Totaal landen West-Nederland (LD) 2024 april* 1.917
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 mei** 437
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 juni** 422
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 juli** 466
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 augustus** 443
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 september** 399
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 oktober** 412
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 november** 354
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 december** 401
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2024 januari* 317
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2024 februari* 305
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2024 maart* 380
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2024 april* 420
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 mei** 30
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 juni** 27
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 juli** 29
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 augustus** 30
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 september** 25
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 oktober** 26
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 november** 21
Totaal landen Flevoland (PV) 2023 december** 20
Totaal landen Flevoland (PV) 2024 januari* 20
Totaal landen Flevoland (PV) 2024 februari* 18
Totaal landen Flevoland (PV) 2024 maart* 28
Totaal landen Flevoland (PV) 2024 april* 28
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 mei** 226
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 juni** 210
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 juli** 212
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 augustus** 229
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 september** 213
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 oktober** 217
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 november** 191
Totaal landen Gelderland (PV) 2023 december** 176
Totaal landen Gelderland (PV) 2024 januari* 147
Totaal landen Gelderland (PV) 2024 februari* 161
Totaal landen Gelderland (PV) 2024 maart* 184
Totaal landen Gelderland (PV) 2024 april* 208
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 mei** 1.243
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 juni** 1.254
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 juli** 1.449
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 augustus** 1.206
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 september** 1.110
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 oktober** 1.219
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 november** 1.045
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2023 december** 1.025
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2024 januari* 931
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2024 februari* 941
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2024 maart* 1.148
Totaal landen Noord-Holland (PV) 2024 april* 1.202
Totaal landen Zuid-Holland (PV) 2023 mei** 465
Totaal landen Zuid-Holland (PV) 2023 juni** 447
Totaal landen Zuid-Holland (PV) 2023 juli** 503
Totaal landen Zuid-Holland (PV) 2023 augustus** 484
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over 2024 zijn voorlopig en de cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2024:
De voorlopige cijfers over april 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten