Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Duitsland Nederland 2024 1e kwartaal* 653
Duitsland Noord-Nederland (LD) 2024 1e kwartaal* 39
Duitsland Oost-Nederland (LD) 2024 1e kwartaal* 40
Duitsland West-Nederland (LD) 2024 1e kwartaal* 493
Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2024 1e kwartaal* 81
Duitsland Groningen (PV) 2024 1e kwartaal* 18
Duitsland Fryslân (PV) 2024 1e kwartaal* 13
Duitsland Drenthe (PV) 2024 1e kwartaal* 7
Duitsland Overijssel (PV) 2024 1e kwartaal* 18
Duitsland Flevoland (PV) 2024 1e kwartaal* 3
Duitsland Gelderland (PV) 2024 1e kwartaal* 19
Duitsland Utrecht (PV) 2024 1e kwartaal* 25
Duitsland Noord-Holland (PV) 2024 1e kwartaal* 313
Duitsland Zuid-Holland (PV) 2024 1e kwartaal* 119
Duitsland Zeeland (PV) 2024 1e kwartaal* 36
Duitsland Noord-Brabant (PV) 2024 1e kwartaal* 35
Duitsland Limburg (PV) 2024 1e kwartaal* 46
Duitsland Kust (TG) 2024 1e kwartaal* 110
Duitsland Watersportgebieden (TG) 2024 1e kwartaal* 25
Duitsland Bos en Heide Midden-Nederland (TG) 2024 1e kwartaal* 24
Duitsland Bos en Heide Noordoost-Nederland (TG) 2024 1e kwartaal* 26
Duitsland Bos en Heide Zuid-Nederland (TG) 2024 1e kwartaal* 84
Duitsland Overig Nederland (TG) 2024 1e kwartaal* 384
Duitsland Amsterdam (GM) 2024 1e kwartaal* 225
Duitsland Rotterdam (GM) 2024 1e kwartaal* 32
Duitsland 's-Gravenhage (GM) 2024 1e kwartaal* 49
Duitsland Utrecht (GM) 2024 1e kwartaal* 13
Duitsland Maastricht (GM) 2024 1e kwartaal* 15
Duitsland Haarlemmermeer (GM) 2024 1e kwartaal* 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over 2024 zijn voorlopig en de cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers over maart en het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig geworden.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten