Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesvormen Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2022 augustus 798 3.383
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2022 september 588 2.225
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2022 oktober 753 2.828
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2022 november 267 780
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2022 december 233 609
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 januari* 268 791
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 februari* 262 705
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 maart* 376 1.092
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 april* 843 3.090
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 mei 816 2.745
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 juni* 787 3.114
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Nederland 2023 juli* 937 4.526
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2022 augustus 74 356
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2022 september 46 179
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2022 oktober 77 304
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2022 november 18 62
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2022 december 16 47
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 januari* 22 71
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 februari* 21 64
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 maart* 34 112
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 april* 76 295
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 mei 74 267
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 juni* 61 245
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Noord-Nederland (LD) 2023 juli* 95 512
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2022 augustus 83 334
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2022 september 59 203
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2022 oktober 79 301
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2022 november 21 63
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2022 december 19 46
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 januari* 25 78
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 februari* 23 61
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 maart* 32 87
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 april* 114 434
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 mei 104 371
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 juni* 94 330
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Oost-Nederland (LD) 2023 juli* 124 640
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2022 augustus 566 2.439
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2022 september 411 1.611
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2022 oktober 475 1.799
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2022 november 180 516
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2022 december 158 407
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 januari* 179 519
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 februari* 168 446
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 maart* 251 722
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 april* 537 1.967
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 mei 531 1.784
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 juni* 538 2.219
Totaal logiesaccommodaties Duitsland West-Nederland (LD) 2023 juli* 607 2.921
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus 75 254
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2022 september 72 233
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober 122 424
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2022 november 48 139
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2022 december 41 109
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 januari* 42 122
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 februari* 49 133
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 maart* 59 171
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 april* 115 395
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 mei 107 323
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 juni* 95 320
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Zuid-Nederland (LD) 2023 juli* 112 453
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2022 augustus 15 45
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2022 september 9 21
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2022 oktober 11 27
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2022 november 4 11
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2022 december 5 9
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 januari* 4 9
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 februari* 6 10
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 maart* 9 16
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 april* 16 37
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 mei 18 40
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 juni* 14 32
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Groningen (PV) 2023 juli* 20 58
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2022 augustus 40 225
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2022 september 25 112
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2022 oktober 30 136
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2022 november 6 24
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2022 december 4 14
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 januari* 7 24
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 februari* 4 14
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 maart* 6 26
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 april* 25 106
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 mei 27 104
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 juni* 28 136
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Fryslân (PV) 2023 juli* 43 273
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2022 augustus 19 86
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2022 september 12 46
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2022 oktober 35 142
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2022 november 8 27
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2022 december 7 24
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 januari* 11 37
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 februari* 12 40
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 maart* 18 70
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 april* 35 152
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 mei 30 123
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 juni* 19 77
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Drenthe (PV) 2023 juli* 33 181
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Overijssel (PV) 2022 augustus 28 111
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Overijssel (PV) 2022 september 18 55
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Overijssel (PV) 2022 oktober 27 97
Totaal logiesaccommodaties Duitsland Overijssel (PV) 2022 november 6 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 september 2023:
- De voorlopige cijfers over de maand juli 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.