Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesvormen Woonland van gasten Perioden Regio's Overnachtingen (x 1 000)
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2012 Nederland 92.911
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2013 Nederland 96.074
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2014 Nederland 99.752
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2015 Nederland 103.534
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2016 Nederland 106.213
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2017 Nederland 111.698
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2018 Nederland 116.082
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2019 Nederland 123.443
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen 2020** Nederland 85.415
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2021:
De cijfers over maart 2021 en het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.