Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Samenstelling huishouden Regio's Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal huishoudens Nederland 2022 167.504
Totaal huishoudens Noord-Nederland (LD) 2022 14.831
Totaal huishoudens Oost-Nederland (LD) 2022 35.963
Totaal huishoudens West-Nederland (LD) 2022 83.971
Totaal huishoudens Zuid-Nederland (LD) 2022 32.739
Totaal huishoudens Groningen (PV) 2022 4.994
Totaal huishoudens Fryslân (PV) 2022 5.801
Totaal huishoudens Drenthe (PV) 2022 4.036
Totaal huishoudens Overijssel (PV) 2022 11.301
Totaal huishoudens Flevoland (PV) 2022 5.099
Totaal huishoudens Gelderland (PV) 2022 19.563
Totaal huishoudens Utrecht (PV) 2022 14.229
Totaal huishoudens Noord-Holland (PV) 2022 28.408
Totaal huishoudens Zuid-Holland (PV) 2022 37.858
Totaal huishoudens Zeeland (PV) 2022 3.476
Totaal huishoudens Noord-Brabant (PV) 2022 23.816
Totaal huishoudens Limburg (PV) 2022 8.923
Totaal huishoudens Oost-Groningen (CR) 2022 1.130
Totaal huishoudens Delfzijl en omgeving (CR) 2022 356
Totaal huishoudens Overig Groningen (CR) 2022 3.508
Totaal huishoudens Noord-Friesland (CR) 2022 2.939
Totaal huishoudens Zuidwest-Friesland (CR) 2022 1.230
Totaal huishoudens Zuidoost-Friesland (CR) 2022 1.632
Totaal huishoudens Noord-Drenthe (CR) 2022 1.577
Totaal huishoudens Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 1.355
Totaal huishoudens Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 1.104
Totaal huishoudens Noord-Overijssel (CR) 2022 4.127
Totaal huishoudens Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 1.532
Totaal huishoudens Twente (CR) 2022 5.642
Totaal huishoudens Veluwe (CR) 2022 7.248
Totaal huishoudens Achterhoek (CR) 2022 3.119
Totaal huishoudens Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 6.668
Totaal huishoudens Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 2.528
Totaal huishoudens Utrecht (CR) 2022 14.229
Totaal huishoudens Kop van Noord-Holland (CR) 2022 3.568
Totaal huishoudens Alkmaar en omgeving (CR) 2022 2.192
Totaal huishoudens IJmond (CR) 2022 1.824
Totaal huishoudens Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 2.250
Totaal huishoudens Zaanstreek (CR) 2022 1.711
Totaal huishoudens Groot-Amsterdam (CR) 2022 14.659
Totaal huishoudens Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 2.204
Totaal huishoudens Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 3.937
Totaal huishoudens Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 8.962
Totaal huishoudens Delft en Westland (CR) 2022 2.156
Totaal huishoudens Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 3.673
Totaal huishoudens Groot-Rijnmond (CR) 2022 15.157
Totaal huishoudens Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 3.973
Totaal huishoudens Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 788
Totaal huishoudens Overig Zeeland (CR) 2022 2.688
Totaal huishoudens West-Noord-Brabant (CR) 2022 5.686
Totaal huishoudens Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 4.630
Totaal huishoudens Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 6.289
Totaal huishoudens Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 7.211
Totaal huishoudens Noord-Limburg (CR) 2022 2.411
Totaal huishoudens Midden-Limburg (CR) 2022 2.003
Totaal huishoudens Zuid-Limburg (CR) 2022 4.509
Totaal huishoudens Flevoland (CR) 2022 5.099
Totaal huishoudens Aa en Hunze 2022 181
Totaal huishoudens Aalburg 2022
Totaal huishoudens Aalsmeer 2022 257
Totaal huishoudens Aalten 2022 237
Totaal huishoudens Abcoude 2022
Totaal huishoudens Achtkarspelen 2022 269
Totaal huishoudens Alblasserdam 2022 229
Totaal huishoudens Albrandswaard 2022 237
Totaal huishoudens Alkmaar 2022 1.069
Totaal huishoudens Almelo 2022 687
Totaal huishoudens Almere 2022 2.599
Totaal huishoudens Alphen aan den Rijn 2022 1.098
Totaal huishoudens Alphen-Chaam 2022 85
Totaal huishoudens Altena 2022 562
Totaal huishoudens Ameland 2022 35
Totaal huishoudens Amersfoort 2022 1.692
Totaal huishoudens Amstelveen 2022 725
Totaal huishoudens Amsterdam 2022 9.894
Totaal huishoudens Andijk 2022
Totaal huishoudens Anna Paulowna 2022
Totaal huishoudens Apeldoorn 2022 1.510
Totaal huishoudens Appingedam 2022
Totaal huishoudens Arnhem 2022 1.598
Totaal huishoudens Assen 2022 591
Totaal huishoudens Asten 2022 144
Totaal huishoudens Baarle-Nassau 2022 54
Totaal huishoudens Baarn 2022 212
Totaal huishoudens Barendrecht 2022 395
Totaal huishoudens Barneveld 2022 864
Totaal huishoudens Bedum 2022
Totaal huishoudens Beek (L.) 2022 125
Totaal huishoudens Beekdaelen 2022 269
Totaal huishoudens Beemster 2022
Totaal huishoudens Beesel 2022 120
Totaal huishoudens Bellingwedde 2022
Totaal huishoudens Berg en Dal 2022 282
Totaal huishoudens Bergambacht 2022
Totaal huishoudens Bergeijk 2022 148
Totaal huishoudens Bergen (L.) 2022 85
Totaal huishoudens Bergen (NH.) 2022 142
Totaal huishoudens Bergen op Zoom 2022 608
Totaal huishoudens Berkelland 2022 337
Totaal huishoudens Bernheze 2022 294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal levendgeborenen onder de bevolking van Nederland naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder).
De gegevens in de tabel kunnen verder worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten).

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2023:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 worden in het derde kwartaal van 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers over de levendgeborenen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over het aantal levendgeborenen in 2010 beschikbaar.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.