Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Samenstelling huishouden Regio's Perioden Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal huishoudens Nederland 2020 168.681
Totaal huishoudens Noord-Nederland (LD) 2020 14.932
Totaal huishoudens Oost-Nederland (LD) 2020 35.855
Totaal huishoudens West-Nederland (LD) 2020 85.829
Totaal huishoudens Zuid-Nederland (LD) 2020 32.065
Totaal huishoudens Groningen (PV) 2020 4.956
Totaal huishoudens Fryslân (PV) 2020 5.841
Totaal huishoudens Drenthe (PV) 2020 4.135
Totaal huishoudens Overijssel (PV) 2020 11.099
Totaal huishoudens Flevoland (PV) 2020 4.871
Totaal huishoudens Gelderland (PV) 2020 19.885
Totaal huishoudens Utrecht (PV) 2020 14.776
Totaal huishoudens Noord-Holland (PV) 2020 29.031
Totaal huishoudens Zuid-Holland (PV) 2020 38.598
Totaal huishoudens Zeeland (PV) 2020 3.424
Totaal huishoudens Noord-Brabant (PV) 2020 23.413
Totaal huishoudens Limburg (PV) 2020 8.652
Totaal huishoudens Oost-Groningen (CR) 2020 1.031
Totaal huishoudens Delfzijl en omgeving (CR) 2020 344
Totaal huishoudens Overig Groningen (CR) 2020 3.581
Totaal huishoudens Noord-Friesland (CR) 2020 2.900
Totaal huishoudens Zuidwest-Friesland (CR) 2020 1.292
Totaal huishoudens Zuidoost-Friesland (CR) 2020 1.649
Totaal huishoudens Noord-Drenthe (CR) 2020 1.603
Totaal huishoudens Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 1.363
Totaal huishoudens Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 1.169
Totaal huishoudens Noord-Overijssel (CR) 2020 4.092
Totaal huishoudens Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 1.489
Totaal huishoudens Twente (CR) 2020 5.518
Totaal huishoudens Veluwe (CR) 2020 7.304
Totaal huishoudens Achterhoek (CR) 2020 3.205
Totaal huishoudens Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 6.834
Totaal huishoudens Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 2.542
Totaal huishoudens Utrecht (CR) 2020 14.776
Totaal huishoudens Kop van Noord-Holland (CR) 2020 3.411
Totaal huishoudens Alkmaar en omgeving (CR) 2020 2.252
Totaal huishoudens IJmond (CR) 2020 1.853
Totaal huishoudens Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 2.282
Totaal huishoudens Zaanstreek (CR) 2020 1.703
Totaal huishoudens Groot-Amsterdam (CR) 2020 15.115
Totaal huishoudens Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 2.415
Totaal huishoudens Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 3.996
Totaal huishoudens Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 9.394
Totaal huishoudens Delft en Westland (CR) 2020 2.166
Totaal huishoudens Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 3.587
Totaal huishoudens Groot-Rijnmond (CR) 2020 15.601
Totaal huishoudens Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 3.854
Totaal huishoudens Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 797
Totaal huishoudens Overig Zeeland (CR) 2020 2.627
Totaal huishoudens West-Noord-Brabant (CR) 2020 5.602
Totaal huishoudens Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 4.477
Totaal huishoudens Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 6.184
Totaal huishoudens Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 7.150
Totaal huishoudens Noord-Limburg (CR) 2020 2.323
Totaal huishoudens Midden-Limburg (CR) 2020 1.909
Totaal huishoudens Zuid-Limburg (CR) 2020 4.420
Totaal huishoudens Flevoland (CR) 2020 4.871
Totaal huishoudens Aa en Hunze 2020 167
Totaal huishoudens Aalburg 2020
Totaal huishoudens Aalsmeer 2020 271
Totaal huishoudens Aalten 2020 254
Totaal huishoudens Abcoude 2020
Totaal huishoudens Achtkarspelen 2020 277
Totaal huishoudens Alblasserdam 2020 205
Totaal huishoudens Albrandswaard 2020 226
Totaal huishoudens Alkmaar 2020 1.025
Totaal huishoudens Almelo 2020 673
Totaal huishoudens Almere 2020 2.503
Totaal huishoudens Alphen aan den Rijn 2020 1.103
Totaal huishoudens Alphen-Chaam 2020 90
Totaal huishoudens Altena 2020 563
Totaal huishoudens Ameland 2020 30
Totaal huishoudens Amersfoort 2020 1.691
Totaal huishoudens Amstelveen 2020 786
Totaal huishoudens Amsterdam 2020 10.345
Totaal huishoudens Andijk 2020
Totaal huishoudens Anna Paulowna 2020
Totaal huishoudens Apeldoorn 2020 1.530
Totaal huishoudens Appingedam 2020 75
Totaal huishoudens Arnhem 2020 1.600
Totaal huishoudens Assen 2020 654
Totaal huishoudens Asten 2020 154
Totaal huishoudens Baarle-Nassau 2020 50
Totaal huishoudens Baarn 2020 194
Totaal huishoudens Barendrecht 2020 406
Totaal huishoudens Barneveld 2020 860
Totaal huishoudens Bedum 2020
Totaal huishoudens Beek (L.) 2020 137
Totaal huishoudens Beekdaelen 2020 281
Totaal huishoudens Beemster 2020 91
Totaal huishoudens Beesel 2020 102
Totaal huishoudens Bellingwedde 2020
Totaal huishoudens Berg en Dal 2020 289
Totaal huishoudens Bergambacht 2020
Totaal huishoudens Bergeijk 2020 182
Totaal huishoudens Bergen (L.) 2020 82
Totaal huishoudens Bergen (NH.) 2020 148
Totaal huishoudens Bergen op Zoom 2020 623
Totaal huishoudens Berkelland 2020 310
Totaal huishoudens Bernheze 2020 315
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal levendgeborenen onder de bevolking van Nederland naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder).
De gegevens in de tabel kunnen verder worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten).

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 worden in het derde kwartaal van 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers over de levendgeborenen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over het aantal levendgeborenen in 2010 beschikbaar.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.