Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Samenstelling huishouden Perioden Regio's Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal huishoudens 2018 Nederland 168.525
Totaal huishoudens 2019 Nederland 169.680
Totaal huishoudens 2020 Nederland 168.681
Totaal huishoudens 2018 Groningen (PV) 4.933
Totaal huishoudens 2019 Groningen (PV) 5.042
Totaal huishoudens 2020 Groningen (PV) 4.956
Totaal huishoudens 2018 Flevoland (PV) 4.793
Totaal huishoudens 2019 Flevoland (PV) 4.892
Totaal huishoudens 2020 Flevoland (PV) 4.871
Totaal huishoudens 2018 Noord-Holland (PV) 29.253
Totaal huishoudens 2019 Noord-Holland (PV) 29.254
Totaal huishoudens 2020 Noord-Holland (PV) 29.031
Totaal huishoudens 2018 Zuid-Holland (PV) 39.316
Totaal huishoudens 2019 Zuid-Holland (PV) 39.290
Totaal huishoudens 2020 Zuid-Holland (PV) 38.598
Totaal huishoudens 2018 Limburg (PV) 8.710
Totaal huishoudens 2019 Limburg (PV) 8.668
Totaal huishoudens 2020 Limburg (PV) 8.652
Totaal huishoudens 2018 Amsterdam 10.661
Totaal huishoudens 2019 Amsterdam 10.588
Totaal huishoudens 2020 Amsterdam 10.345
Totaal huishoudens 2018 Rotterdam 7.767
Totaal huishoudens 2019 Rotterdam 7.720
Totaal huishoudens 2020 Rotterdam 7.613
Eenouderhuishouden 2018 Nederland 15.206
Eenouderhuishouden 2019 Nederland 14.952
Eenouderhuishouden 2020 Nederland 14.531
Eenouderhuishouden 2018 Groningen (PV) 500
Eenouderhuishouden 2019 Groningen (PV) 508
Eenouderhuishouden 2020 Groningen (PV) 504
Eenouderhuishouden 2018 Flevoland (PV) 559
Eenouderhuishouden 2019 Flevoland (PV) 578
Eenouderhuishouden 2020 Flevoland (PV) 584
Eenouderhuishouden 2018 Noord-Holland (PV) 3.207
Eenouderhuishouden 2019 Noord-Holland (PV) 3.215
Eenouderhuishouden 2020 Noord-Holland (PV) 3.065
Eenouderhuishouden 2018 Zuid-Holland (PV) 4.826
Eenouderhuishouden 2019 Zuid-Holland (PV) 4.631
Eenouderhuishouden 2020 Zuid-Holland (PV) 4.474
Eenouderhuishouden 2018 Limburg (PV) 773
Eenouderhuishouden 2019 Limburg (PV) 783
Eenouderhuishouden 2020 Limburg (PV) 770
Eenouderhuishouden 2018 Amsterdam 1.643
Eenouderhuishouden 2019 Amsterdam 1.652
Eenouderhuishouden 2020 Amsterdam 1.518
Eenouderhuishouden 2018 Rotterdam 1.573
Eenouderhuishouden 2019 Rotterdam 1.481
Eenouderhuishouden 2020 Rotterdam 1.458
Gehuwd paar 2018 Nederland 93.520
Gehuwd paar 2019 Nederland 95.259
Gehuwd paar 2020 Nederland 95.212
Gehuwd paar 2018 Groningen (PV) 2.429
Gehuwd paar 2019 Groningen (PV) 2.593
Gehuwd paar 2020 Groningen (PV) 2.562
Gehuwd paar 2018 Flevoland (PV) 2.661
Gehuwd paar 2019 Flevoland (PV) 2.679
Gehuwd paar 2020 Flevoland (PV) 2.655
Gehuwd paar 2018 Noord-Holland (PV) 14.713
Gehuwd paar 2019 Noord-Holland (PV) 14.927
Gehuwd paar 2020 Noord-Holland (PV) 15.016
Gehuwd paar 2018 Zuid-Holland (PV) 22.029
Gehuwd paar 2019 Zuid-Holland (PV) 22.272
Gehuwd paar 2020 Zuid-Holland (PV) 21.670
Gehuwd paar 2018 Limburg (PV) 4.305
Gehuwd paar 2019 Limburg (PV) 4.317
Gehuwd paar 2020 Limburg (PV) 4.288
Gehuwd paar 2018 Amsterdam 4.936
Gehuwd paar 2019 Amsterdam 4.910
Gehuwd paar 2020 Amsterdam 4.993
Gehuwd paar 2018 Rotterdam 3.661
Gehuwd paar 2019 Rotterdam 3.674
Gehuwd paar 2020 Rotterdam 3.522
Niet-gehuwd paar 2018 Nederland 55.847
Niet-gehuwd paar 2019 Nederland 55.221
Niet-gehuwd paar 2020 Nederland 54.824
Niet-gehuwd paar 2018 Groningen (PV) 1.886
Niet-gehuwd paar 2019 Groningen (PV) 1.817
Niet-gehuwd paar 2020 Groningen (PV) 1.771
Niet-gehuwd paar 2018 Flevoland (PV) 1.396
Niet-gehuwd paar 2019 Flevoland (PV) 1.450
Niet-gehuwd paar 2020 Flevoland (PV) 1.402
Niet-gehuwd paar 2018 Noord-Holland (PV) 10.498
Niet-gehuwd paar 2019 Noord-Holland (PV) 10.224
Niet-gehuwd paar 2020 Noord-Holland (PV) 10.123
Niet-gehuwd paar 2018 Zuid-Holland (PV) 11.204
Niet-gehuwd paar 2019 Zuid-Holland (PV) 11.202
Niet-gehuwd paar 2020 Zuid-Holland (PV) 11.262
Niet-gehuwd paar 2018 Limburg (PV) 3.451
Niet-gehuwd paar 2019 Limburg (PV) 3.347
Niet-gehuwd paar 2020 Limburg (PV) 3.392
Niet-gehuwd paar 2018 Amsterdam 3.644
Niet-gehuwd paar 2019 Amsterdam 3.559
Niet-gehuwd paar 2020 Amsterdam 3.441
Niet-gehuwd paar 2018 Rotterdam 2.187
Niet-gehuwd paar 2019 Rotterdam 2.190
Niet-gehuwd paar 2020 Rotterdam 2.260
Overig huishouden 2018 Nederland 3.952
Overig huishouden 2019 Nederland 4.248
Overig huishouden 2020 Nederland 4.114
Overig huishouden 2018 Groningen (PV) 118
Overig huishouden 2019 Groningen (PV) 124
Overig huishouden 2020 Groningen (PV) 119
Overig huishouden 2018 Flevoland (PV) 177
Overig huishouden 2019 Flevoland (PV) 185
Overig huishouden 2020 Flevoland (PV) 230
Overig huishouden 2018 Noord-Holland (PV) 835
Overig huishouden 2019 Noord-Holland (PV) 888
Overig huishouden 2020 Noord-Holland (PV) 827
Overig huishouden 2018 Zuid-Holland (PV) 1.257
Overig huishouden 2019 Zuid-Holland (PV) 1.185
Overig huishouden 2020 Zuid-Holland (PV) 1.192
Overig huishouden 2018 Limburg (PV) 181
Overig huishouden 2019 Limburg (PV) 221
Overig huishouden 2020 Limburg (PV) 202
Overig huishouden 2018 Amsterdam 438
Overig huishouden 2019 Amsterdam 467
Overig huishouden 2020 Amsterdam 393
Overig huishouden 2018 Rotterdam 346
Overig huishouden 2019 Rotterdam 375
Overig huishouden 2020 Rotterdam 373
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal levendgeborenen onder de bevolking van Nederland naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder).
De gegevens in de tabel kunnen verder worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten).

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 en 2022 worden in het derde kwartaal van 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers over de levendgeborenen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over het aantal levendgeborenen in 2010 beschikbaar.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.