Research en development; eigen personeel, beroep, bedrijfstak; 2011-2016

Research en development; eigen personeel, beroep, bedrijfstak; 2011-2016

Beroep Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen totaal (aantal) Werkzame mannen (aantal) Werkzame vrouwen (aantal) Arbeidsjaren (aantal)
T 300025 2011JJ00 121.051 99.093 21.957 74.011
T 300025 2012JJ00 129.978 106.132 23.846 76.767
T 300025 2013JJ00 130.094 105.460 24.633 77.399
T 300025 2014JJ00 132.409 107.171 25.238 76.708
T 300025 2015JJ00 128.611 105.441 23.170 81.108
T 300025 2016JJ00 126.461 102.840 23.621 83.827
T 300002 2011JJ00 50.641 41.910 8.732 35.138
T 300002 2012JJ00 51.213 42.155 9.058 35.770
T 300002 2013JJ00 51.745 43.038 8.707 36.157
T 300002 2014JJ00 51.403 42.698 8.705 35.546
T 300002 2015JJ00 52.563 44.047 8.516 37.134
T 300002 2016JJ00 344 344 . 89
T 307500 2011JJ00 49.605 41.071 8.534 34.570
T 307500 2012JJ00 50.115 41.235 8.880 35.340
T 307500 2013JJ00 50.814 42.279 8.535 35.776
T 307500 2014JJ00 50.063 41.606 8.457 34.936
T 307500 2015JJ00 51.257 42.963 8.294 36.446
T 307500 2016JJ00 130 37 93 41
T 300006 2011JJ00 11.762 10.047 1.715 6.468
T 300006 2012JJ00 12.878 11.467 1.411 6.685
T 300006 2013JJ00 11.716 10.412 1.304 6.015
T 300006 2014JJ00 12.278 10.524 1.753 6.630
T 300006 2015JJ00 13.092 10.127 2.964 7.937
T 300006 2016JJ00 902 866 36 312
T 391600 2011JJ00 18.721 16.253 2.468 11.734
T 391600 2012JJ00 23.219 20.553 2.667 13.281
T 391600 2013JJ00 24.015 20.280 3.735 13.431
T 391600 2014JJ00 25.818 22.189 3.629 13.945
T 391600 2015JJ00 23.258 20.651 2.607 14.545
T 391600 2016JJ00 1.024 446 578 496
T 300010 2011JJ00 27.946 21.233 6.714 14.242
T 300010 2012JJ00 28.601 20.376 8.225 14.082
T 300010 2013JJ00 28.537 20.420 8.117 14.962
T 300010 2014JJ00 28.264 19.809 8.454 14.286
T 300010 2015JJ00 25.539 19.529 6.011 14.240
T 300010 2016JJ00 955 826 130 561
1 300025 2011JJ00 51.586 43.878 7.709 33.621
1 300025 2012JJ00 71.200 60.261 10.939 43.665
1 300025 2013JJ00 74.632 62.884 11.748 46.838
1 300025 2014JJ00 75.303 63.955 11.348 45.684
1 300025 2015JJ00 75.164 62.376 12.788 47.860
1 300025 2016JJ00 76.706 63.264 13.442 50.134
1 300002 2011JJ00 20.845 17.973 2.873 15.590
1 300002 2012JJ00 24.603 20.935 3.668 18.710
1 300002 2013JJ00 26.599 22.532 4.067 19.980
1 300002 2014JJ00 26.608 22.629 3.980 19.516
1 300002 2015JJ00 26.704 22.523 4.181 20.270
1 300002 2016JJ00 109 109 . 39
1 307500 2011JJ00 20.415 17.607 2.808 15.338
1 307500 2012JJ00 23.987 20.410 3.577 18.450
1 307500 2013JJ00 25.952 22.020 3.932 19.702
1 307500 2014JJ00 25.627 21.858 3.769 19.057
1 307500 2015JJ00 25.845 21.799 4.046 19.780
1 307500 2016JJ00 130 37 93 41
1 300006 2011JJ00 5.524 5.163 361 3.124
1 300006 2012JJ00 7.869 7.378 491 3.792
1 300006 2013JJ00 7.274 6.806 469 3.507
1 300006 2014JJ00 . . . .
1 300006 2015JJ00 7.325 . . 4.427
1 300006 2016JJ00 445 . . 173
1 391600 2011JJ00 6.666 6.188 478 4.597
1 391600 2012JJ00 11.223 10.533 690 6.711
1 391600 2013JJ00 12.486 11.195 1.291 7.726
1 391600 2014JJ00 13.113 11.985 1.128 7.991
1 391600 2015JJ00 14.126 12.601 1.525 8.841
1 391600 2016JJ00 861 366 496 364
1 300010 2011JJ00 12.923 9.807 3.115 7.054
1 300010 2012JJ00 18.225 13.801 4.424 9.644
1 300010 2013JJ00 18.581 14.366 4.215 10.867
1 300010 2014JJ00 18.574 14.152 4.421 10.073
1 300010 2015JJ00 18.297 14.092 4.205 10.087
1 300010 2016JJ00 489 424 65 310
2 300025 2011JJ00 69.464 55.216 14.249 40.390
2 300025 2012JJ00 58.777 45.871 12.907 33.102
2 300025 2013JJ00 55.462 42.576 12.886 30.560
2 300025 2014JJ00 57.106 43.216 13.890 31.024
2 300025 2015JJ00 53.447 43.065 10.382 33.248
2 300025 2016JJ00 49.756 39.577 10.179 33.692
2 300002 2011JJ00 29.796 23.937 5.859 19.548
2 300002 2012JJ00 26.610 21.220 5.390 17.060
2 300002 2013JJ00 25.147 20.506 4.640 16.178
2 300002 2014JJ00 24.795 20.069 4.726 16.030
2 300002 2015JJ00 25.859 21.525 4.334 16.864
2 300002 2016JJ00 235 234 . 50
2 307500 2011JJ00 29.190 23.464 5.726 19.232
2 307500 2012JJ00 26.128 20.825 5.303 16.890
2 307500 2013JJ00 24.861 20.259 4.603 16.074
2 307500 2014JJ00 24.436 19.748 4.688 15.879
2 307500 2015JJ00 25.413 21.164 4.249 16.666
2 307500 2016JJ00 . . . .
2 300006 2011JJ00 6.238 4.883 1.354 3.344
2 300006 2012JJ00 5.009 4.089 920 2.893
2 300006 2013JJ00 4.442 3.606 835 2.508
2 300006 2014JJ00 . . . .
2 300006 2015JJ00 5.766 . . 3.510
2 300006 2016JJ00 457 . . 139
2 391600 2011JJ00 12.055 10.065 1.990 7.138
2 391600 2012JJ00 11.996 10.020 1.977 6.570
2 391600 2013JJ00 11.529 9.085 2.444 5.705
2 391600 2014JJ00 12.706 10.205 2.501 5.954
2 391600 2015JJ00 9.132 8.050 1.082 5.705
2 391600 2016JJ00 162 . . 131
2 300010 2011JJ00 15.024 11.425 3.598 7.188
2 300010 2012JJ00 10.376 6.575 3.801 4.438
2 300010 2013JJ00 9.956 6.054 3.901 4.095
2 300010 2014JJ00 9.690 5.657 4.033 4.213
2 300010 2015JJ00 7.243 5.437 1.805 4.153
2 300010 2016JJ00 467 402 65 251
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers van 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen totaal
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Werkzame mannen
Werkzame vrouwen
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.