Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.
Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011 zijn definitief. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Research en development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang". Zie paragraaf 3.

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeelWerkzame personen (aantal) R&D personeelArbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012* 134.123 78.562 7.286 19.584
Totaal C Industrie 2012* 49.687 35.252 4.068 4.577
Totaal J Informatie en communicatie 2012* 19.598 11.738 721 3.114
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2012* 27.693 13.332 1.030 3.644
0 Werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.449 591 28 781
0 Werkzame personen C Industrie 2012* 164 59 3 65
0 Werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 326 172 7 157
0 Werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 405 142 7 220
1 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 31.191 12.183 638 9.409
1 tot 10 werkzame personen C Industrie 2012* 4.587 1.677 83 1.235
1 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 6.026 2.714 131 1.746
1 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 9.324 3.932 218 2.336
10 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 25.409 12.747 854 5.993
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2012* 7.145 3.181 191 1.792
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 5.598 3.267 215 959
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 4.728 2.546 216 845
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 33.304 20.924 1.735 2.637
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2012* 13.067 8.605 732 1.220
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 4.463 3.271 196 219
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 5.825 3.879 346 189
250 tot 500 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 10.860 8.361 929 363
250 tot 500 werkzame personen C Industrie 2012* 6.248 4.997 573 173
250 tot 500 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 562 465 32 14
250 tot 500 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 1.485 1.072 91 31
500 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 31.910 23.755 3.102 401
500 of meer werkzame personen C Industrie 2012* 18.476 16.732 2.485 92
500 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 2.623 1.849 139 19
500 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 5.925 1.761 153 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens