Woonplaatsen in Nederland 2013

Woonplaatsen in Nederland 2013

Woonplaatsen Woonplaats Code (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Aalsmeer 2571 Aalsmeer 0358 Noord-Holland 27 West-Nederland 03
Denekamp 1408 Dinkelland 1774 Overijssel 23 Oost-Nederland 02
Elp 3010 Midden-Drenthe 1731 Drenthe 22 Noord-Nederland 01
It Heidenskip 1973 Súdwest-Fryslân 1900 Friesland 21 Noord-Nederland 01
Lutten 1557 Hardenberg 0160 Overijssel 23 Oost-Nederland 02
Munnekezijl 3312 Kollumerland en Nieuwkruisland 0079 Friesland 21 Noord-Nederland 01
Overlangel 3263 Oss 0828 Noord-Brabant 30 Zuid-Nederland 04
Peize 1646 Noordenveld 1699 Drenthe 22 Noord-Nederland 01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2013 in Nederland bestonden.
Naast deze BAG-woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. Als bron voor de namen van woonplaatsen is uitgegaan van de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers is deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaats
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen.
De lijst van BAG-woonplaatsen heeft betrekking op de plaatselijke indeling die door gemeenten is vastgesteld bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeenten hebben deze woonplaatsen formeel vastgesteld bij woonplaatsbesluit.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode).
Code
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2013. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Provincies: de bestuurlijke indeling van Nederland in 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Landsdelen: een indeling naar 4 landsdelen welke een optelling is van provincies.
Naam
Code