Banen en lonen; werknemers, onderwijsniveau en baankenmerken, 2010

Banen en lonen; werknemers, onderwijsniveau en baankenmerken, 2010

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijsniveau Baankenmerken Perioden Banen van werknemers (x 1 000) Bruto uurloon (euro)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Totaal 2010 1.564,2 18,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Cao-sector: gesubsidieerde instellingen 2010 260,7 18,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Cao-sector: overheid 2010 214,3 20,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Cao-sector: particuliere bedrijven 2010 1.089,1 17,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Dienstverband: voltijd 2010 927,6 18,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal Dienstverband: deeltijd 2010 636,6 17,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Totaal 2010 1.745,5 22,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Cao-sector: gesubsidieerde instellingen 2010 303,9 20,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Cao-sector: overheid 2010 236,6 24,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Cao-sector: particuliere bedrijven 2010 1.205,1 22,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Dienstverband: voltijd 2010 896,1 23,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal Dienstverband: deeltijd 2010 849,4 20,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Totaal 2010 1.726,6 23,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Cao-sector: gesubsidieerde instellingen 2010 385,4 20,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Cao-sector: overheid 2010 306,1 26,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Cao-sector: particuliere bedrijven 2010 1.035,2 23,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Dienstverband: voltijd 2010 901,8 25,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal Dienstverband: deeltijd 2010 824,8 20,4
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Totaal 2010 510,3 21,9
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Cao-sector: gesubsidieerde instellingen 2010 84,7 20,7
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Cao-sector: overheid 2010 77,3 26,0
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Cao-sector: particuliere bedrijven 2010 348,3 21,2
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Dienstverband: voltijd 2010 255,7 23,2
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon Totaal Dienstverband: deeltijd 2010 254,6 19,3
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Totaal 2010 766,8 16,9
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Cao-sector: gesubsidieerde instellingen 2010 119,4 17,1
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Cao-sector: overheid 2010 75,4 21,0
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Cao-sector: particuliere bedrijven 2010 572,0 16,2
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Dienstverband: voltijd 2010 366,2 17,7
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon Totaal Dienstverband: deeltijd 2010 400,7 15,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal banen en bruto uurloon van werknemers in Nederland naar geslacht, leeftijd 15 tot 65 jaar, herkomstgroepering, onderwijsniveau en baankenmerken.

Gegevens beschikbaar over 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Bruto uurloon
Bruto maandloonsom gedeeld door de bijbehorende gewerkte uren in de maand (exclusief overwerkloon en bijzondere beloning).