Research en development; fin.uitgaven per sector van uitvoering; 2011-2017


Deze tabel bevat gegevens over R&D uitgaven voor eigen en uitbestede research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.
Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2015 zijn definitief. De cijfers over 2016 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Research en development; fin.uitgaven per sector van uitvoering; 2011-2017

Sector Perioden Uitgaven voor eigen R&D activiteitenTotaal (mln euro) Uitgaven voor eigen R&D activiteitenFinancieringsbronBedrijven (mln euro) Uitgaven voor eigen R&D activiteitenFinancieringsbronOverheid (mln euro) Uitgaven voor eigen R&D activiteitenFinancieringsbronHoger onderwijsinstellingen (mln euro) Uitgaven voor eigen R&D activiteitenFinancieringsbronPrivate non-profit organisaties (mln euro) FinancieringsbronBuitenlandTotaal buitenland (mln euro)
Alle sectoren 2011 12.235 6.239 4.167 38 405 1.385
Alle sectoren 2012 12.512 6.451 4.057 53 384 1.567
Alle sectoren 2013 12.746 6.516 4.251 37 390 1.551
Alle sectoren 2014 13.268 6.778 4.402 22 386 1.679
Alle sectoren 2015 13.696 6.663 4.537 22 350 2.124
Alle sectoren 2016 14.142 7.358 4.432 19 364 1.970
Alle sectoren 2017* 14.675 7.683 4.556 25 378 2.034
Bedrijven 2011 6.922 5.692 264 5 48 913
Bedrijven 2012 7.078 5.851 156 10 31 1.029
Bedrijven 2013 7.095 5.946 143 17 32 957
Bedrijven 2014 7.433 6.199 131 8 28 1.067
Bedrijven 2015 7.669 6.096 143 6 11 1.414
Bedrijven 2016 8.242 6.765 137 7 12 1.321
Bedrijven 2017* 8.626 7.084 161 11 17 1.353
Instellingen 2011 1.319 221 792 33 55 218
Instellingen 2012 1.482 271 858 43 52 259
Instellingen 2013 1.559 258 954 20 50 277
Instellingen 2014 1.572 251 989 14 53 265
Instellingen 2015 1.634 222 1.007 16 49 340
Instellingen 2016 1.596 257 993 12 51 283
Instellingen 2017* 1.674 248 1.045 14 62 306
Hoger onderwijs 2011 3.994 326 3.111 0 302 255
Hoger onderwijs 2012 3.953 329 3.043 0 302 279
Hoger onderwijs 2013 4.092 311 3.154 0 309 318
Hoger onderwijs 2014 4.262 329 3.282 0 304 347
Hoger onderwijs 2015 4.393 345 3.388 0 290 370
Hoger onderwijs 2016 4.304 336 3.302 0 301 366
Hoger onderwijs 2017* 4.375 350 3.350 0 300 375
Bron: CBS.
Verklaring van tekens