Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010=100, 2008-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010=100, 2008-2017

Perioden Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Prijsindex (2010=100) Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Prijsindex (2010=100) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2009 104,2 -0,6 104,2 -0,6
2010 100,0 -4,1 100,0 -4,1
2011 98,8 -1,1 98,8 -1,1
2012 94,5 -4,4 94,1 -4,8
2013 92,6 -2,0 91,1 -3,2
2014 88,6 -4,3 87,2 -4,3
2015 88,0 -0,8 86,5 -0,8
2016 1e kwartaal 85,6 -3,7 84,2 -3,7
2016 2e kwartaal 86,6 -4,1 85,2 -4,1
2016 3e kwartaal 88,9 2,6 87,4 2,6
2016 4e kwartaal 89,8 4,3 88,3 4,3
2016 87,7 -0,3 86,3 -0,3
2017 1e kwartaal* 89,2 4,3 87,7 4,3
2017 2e kwartaal* 94,5 9,2 93,0 9,2
2017 3e kwartaal* 93,9 5,7 92,4 5,7
2017 4e kwartaal* 96,2 7,1 94,6 7,1
2017* 93,5 6,6 91,9 6,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2010 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens. Het is afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008 tot en met 4e kwartaal 2017

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief. De cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Outputprijsindex bouwkosten incl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten incl. btw is een index die het prijsverloop inclusief btw van een gereed produkt volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
---
De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010 = 100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.
Outputprijsindex bouwkosten excl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten excl. btw is een index die het prijsverloop exclusief btw van een gereed produkt volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
---
De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010 = 100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.