Demografische gebeurtenissen; leefsituatie in ouderlijk gezin, 1950-1980

Demografische gebeurtenissen; leefsituatie in ouderlijk gezin, 1950-1980

Geslacht Leeftijd Leefsituatie in het ouderlijk gezin Geboortegeneratie Heeft ooit ongehuwd samengewoond (%) Is ooit gehuwd (%) Heeft ooit kinderen gekregen (%) Is ooit uit elkaar gegaan (%)
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: eenouder 1950 tot 1960 25 58 33 8
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: eenouder 1960 tot 1970 52 34 19 16
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: eenouder 1970 tot 1980 53 24 21 23
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders 1950 tot 1960 27 65 32 5
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders 1960 tot 1970 46 40 16 8
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders 1970 tot 1980 53 21 12 11
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1950 tot 1960 30 67 29 6
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1960 tot 1970 55 32 9 12
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1970 tot 1980 63 16 7 12
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1950 tot 1960 29 65 33 5
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1960 tot 1970 44 41 18 7
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1970 tot 1980 47 20 10 8
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1950 tot 1960 24 66 33 4
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1960 tot 1970 37 46 22 5
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1970 tot 1980 31 47 39 13
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: eenouder 1950 tot 1960 34 81 72 22
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: eenouder 1960 tot 1970 67 68 70 33
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: eenouder 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders 1950 tot 1960 36 86 80 17
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders 1960 tot 1970 66 76 76 25
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1950 tot 1960 36 85 72 26
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1960 tot 1970 76 75 73 30
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1950 tot 1960 38 87 80 14
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1960 tot 1970 66 73 73 23
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1950 tot 1960 33 87 84 15
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1960 tot 1970 52 80 83 21
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: eenouder 1950 tot 1960 38 86 77 28
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: eenouder 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: eenouder 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders 1950 tot 1960 37 90 85 25
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1950 tot 1960 38 89 78 30
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 1 of 2 kinderen 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1950 tot 1960 41 91 85 25
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 3 of 4 kinderen 1970 tot 1980
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1950 tot 1960 33 91 89 21
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar Gezin: twee ouders, 5 of meer kinderen 1970 tot 1980
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de genoemde geboortegeneraties die in 2008 woonachtig waren in Nederland. Het percentage is berekend op het totaal aantal personen uit de betreffende geboorteperiode met kenmerken als geslacht en de 'ouderlijke gezinssituatie'. Zo geeft deze tabel het percentage mensen weer uit een bepaalde geboortegeneratie die voor of op een leeftijd ooit kinderen hebben gekregen met het ouderlijk gezin als achtergrondvariabele.
Het gezin is de context voor het socialisatieproces: ouders dienen als rolmodel voor kinderen. Daarnaast krijgen kinderen 'van huis uit' sociale, economische en culturele hulpbronnen mee. Deze tabel geeft antwoord in hoeverre de context van het ouderlijk gezin van invloed is op de demografische levensloop.

Centraal staat in deze tabel: Welke demografische gebeurtenissen hebben mensen tot en met een bepaalde leeftijd (op 25, 30, 35, 40 en 45 jarige leeftijd) meegemaakt? Veranderde dit voor opeenvolgende geboortegeneraties? Maakt het uit wat de kenmerken zijn van het ouderlijk gezin waarin men opgroeide?
De demografische gebeurtenissen hebben betrekking op :
-samenwonen (gehuwd of ongehuwd)
-trouwen
-kinderen krijgen
-uit elkaar gaan

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties vanaf: 1950 tot 1960, 1960 tot 1970 en 1970 tot 1980.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 augustus 2017:
Eenmalig, Onderzoek Gezinsvorming 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Heeft ooit ongehuwd samengewoond
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit ongehuwd heeft samengewoond. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Is ooit gehuwd
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit is gehuwd. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Wettig gehuwd plus partnerschap.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Heeft ooit kinderen gekregen
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit kinderen heeft gekregen. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.
Is ooit uit elkaar gegaan
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit uit elkaar is gegaan (door scheiding). Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Scheiding:
Ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie anders dan door overlijden.