Demografische gebeurtenissen naar geboortegeneratie, 2008

Demografische gebeurtenissen naar geboortegeneratie, 2008

Geslacht Leeftijd Geboortegeneratie Heeft ooit samengewoond (%) Heeft ooit ongehuwd samengewoond (%) Is ooit gehuwd (%) Heeft ooit kinderen gekregen (%) Is ooit uit elkaar gegaan (%)
Mannen Tot leeftijd 25 jaar 1950 tot 1960 57 24 41 16 4
Mannen Tot leeftijd 25 jaar 1960 tot 1970 47 33 22 8 4
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1950 tot 1960 79 36 65 46 10
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1960 tot 1970 77 56 47 30 14
Mannen Tot leeftijd 35 jaar 1950 tot 1960 86 41 74 66 15
Mannen Tot leeftijd 35 jaar 1960 tot 1970 87 63 65 60 22
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1950 tot 1960 88 43 79 74 20
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1960 tot 1970 90 66 70 72 27
Mannen Tot leeftijd 45 jaar 1950 tot 1960 91 45 82 77 23
Mannen Tot leeftijd 45 jaar 1960 tot 1970
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar 1950 tot 1960 78 27 64 33 6
Vrouwen Tot leeftijd 25 jaar 1960 tot 1970 69 47 38 17 10
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1950 tot 1960 89 34 78 64 13
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1960 tot 1970 89 62 63 49 19
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar 1950 tot 1960 92 35 85 78 18
Vrouwen Tot leeftijd 35 jaar 1960 tot 1970 93 65 73 74 27
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1950 tot 1960 94 36 87 83 21
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1960 tot 1970 95 67 77 81 32
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar 1950 tot 1960 95 37 89 83 26
Vrouwen Tot leeftijd 45 jaar 1960 tot 1970
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de genoemde geboortegeneraties die in 2008 woonachtig waren in Nederland. Het percentage is berekend op het totaal aantal personen uit de betreffende geboorteperiode met kenmerken als geslacht en leeftijd.

Centraal staat in deze tabel: Welke demografische gebeurtenissen hebben mensen tot en met een bepaalde leeftijd (op 25, 30, 35, 40 en 45 jarige leeftijd) meegemaakt? Veranderde dit voor opeenvolgende geboortegeneraties?
De demografische gebeurtenissen hebben betrekking op :
-samenwonen (gehuwd of ongehuwd)
-trouwen
-kinderen krijgen
-uit elkaar gaan

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties vanaf: 1950 tot 1960, 1960 tot 1970 en 1970 tot 1980.

Status van de cijfers:
Eenmalig Onderzoek Gezinsvorming 2008.

Wijzigingen per 2 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet. Er is een nieuwe tabel verschenen Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990). Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Heeft ooit samengewoond
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit heeft samengewoond. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.
Een persoon kan tot een bepaalde leeftijd zowel gehuwd als ongehuwd hebben samengewoond. In die gevallen is het samenwonen maar eenmaal meegeteld. Dan is het totale percentage ”heeft ooit samengewoond” lager dan de optelling van de afzonderlijke percentages voor “heeft ooit ongehuwd samengewoond” en “is ooit gehuwd geweest”.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Wettig gehuwd plus partnerschap.

Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Heeft ooit ongehuwd samengewoond
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit ongehuwd heeft samengewoond. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Is ooit gehuwd
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit is gehuwd. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Wettig gehuwd plus partnerschap.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Heeft ooit kinderen gekregen
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit kinderen heeft gekregen. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.
Is ooit uit elkaar gegaan
Het percentage personen, van een bepaald geslacht, een bepaalde geboortegeneratie met een bepaalde leefsituatie in het ouderlijk gezin waarin de persoon is opgegroeid, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit uit elkaar is gegaan (door scheiding). Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van gelijk geslacht, gelijke geboortegeneratie en gelijke leefsituatie in het ouderlijk gezin.

Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Scheiding:
Ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie anders dan door overlijden.